Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-07

PVM taisyklės ir tarifai. Standartiniai, specialūs ir lengvatiniai tarifai

Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – vartojimo mokestis, taikomas beveik visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudoti ir vartoti ES (In this case, the 27 EU member states).

ES nustatytos standartinės PVM taisyklės, bet šios taisyklės kiekvienoje ES šalyje gali būti taikomos skirtingai. Dažniausiai PVM reikia mokėti už visas prekes ir paslaugas visais tiekimo grandinės etapais, įskaitant pardavimą galutiniam vartotojui. Tai apima visą gamybos procesą nuo pradžios iki pabaigos, pvz., sudedamųjų dalių pirkimą, transportą, surinkimą, laikymą, pakavimą, draudimą ir pristatymą galutiniam vartotojui.

Kada taikomas PVM?

ES įsisteigusios bendrovės turi mokėti PVM už daugumą prekių pardavimo ir pirkimo sandorių ES. Tokiais atvejais PVM taikomas ir mokėtinas toje ES šalyje, kurioje prekes naudoja galutinis vartotojas. Be to, PVM mokestis mokamas už paslaugas tuo metu, kai jos teikiamos kiekvienoje ES šalyje.

PVM netaikomas prekių eksportui į ES nepriklausančias šalis. Šiais atvejais PVM taikomas ir mokėtinas importo šalyje, o eksportuotojui PVM deklaruoti nereikia. Tačiau eksportuojant prekes reikės pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės buvo išvežtos iš ES. Tai gali būti įrodoma mokesčių institucijoms pateikiant sąskaitos faktūros, važtos dokumento arba importo muitinės įrašo kopiją.

Šį įrodymą reikės pateikti tam, kad galėtumėte atgauti visą PVM, kurį sumokėjote vykdydamas ankstesnę susijusią operaciją iki pat eksporto. Nepateikus visų reikalingų dokumentų pasinaudoti teise į PVM grąžinimą eksportuojant prekes gali nepavykti.

Nacionalinės PVM taisyklės

PVM taisyklės kiekvienoje ES šalyje gali būti taikomos skirtingai. Sužinokite daugiau apie šalies, kurioje jūsų bendrovė vykdo veiklą, taisykles.

Pasirinkite šalį

Pateikite PVM deklaraciją internetu

Jei jūsų įmonė yra įregistruota ES, PVM deklaraciją galite teikti internetu (daugumoje regionų) šiose ES šalyse:

Pasirinkite šalį

PVM taikomas visoje ES, bet kiekviena valstybė narė nustato savo tarifus. Tarifus galite sužinoti iš toliau pateikiamos lentelės, bet norint visiško tikrumo dėl tarifų patartina jų pasiteirauti vietos PVM įstaigoje.

PVM tarifai

ES šalyse taikomi įvairūs PVM tarifai. Tarifai priklauso nuo sandorio produkto ar paslaugos. Taip pat yra specialių tarifų, kurie buvo nustatyti pagal PVM tarifus, ES šalyse taikytus prieš joms įstojant į ES.

ES šalyse taikomi PVM tarifai

PVM taikomas visoje ES, bet kiekviena ES šalis nustato savo tarifus. Šiuo metu taikomus tarifus galite sužinoti toliau pateiktoje lentelėje. Naujausią informaciją apie tarifus pateiks jūsų šalies PVM institucija.

ES valstybėse narėse taikomi PVM tarifai

ES valstybėse narėse taikomų PVM tarifų sąrašas (paskutinį kartą atnaujinta 2022 m. kovo 23 d.)
Valstybė narė Valstybės kodas Standartinis tarifas Sumažintas tarifas Itin sumažintas tarifas Trumpalaikis tarifas
Austrija AT 20 10 / 13 13
Belgija BE 21 6 / 12 12
Bulgarija BG 20 9
Kipras CY 19 5 / 9
Čekija CZ 21 10 / 15
Vokietija DE 19 7
Danija DK 25
Estija EE 20 9
Graikija EL 24 6 / 13
Ispanija ES 21 10 4
Suomija FI 24 10 / 14
Prancūzija FR 20 5,5 / 10 2,1
Kroatija HR 25 5 / 13
Vengrija HU 27 5 / 18
Airija IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Italija IT 22 5 / 10 4
Lietuva LT 21 5 / 9
Liuksemburgas LU 17 8 3 14
Latvija LV 21 12 / 5
Мalta MT 18 5 / 7
Nyderlandai NL 21 9
Lenkija PL 23 5 / 8
Portugalija PT 23 6 / 13 13
Rumunija RO 19 5 / 9
Švedija SE 25 6 / 12
Slovėnija SI 22 5 / 9,5
Slovakija SK 20 10

Standartinis tarifas

Kiekvienoje ES šalyje nustatytas standartinis tarifas, kuris taikomas daugumai tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų. Jis negali būti mažesnis nei 15 proc.

Sumažintas tarifas

Vienas ar du lengvatiniai tarifai gali būti taikomi tam tikroms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms (pagal PVM direktyvos III priedo sąrašą), bet dažniausiai ne elektroniniu būdu teikiamoms paslaugoms. Čia minimi lengvatiniai tarifai negali būti mažesni nei 5 proc.

Specialūs tarifai

Kai kurioms ES šalims leidžiama tiekiant tam tikras prekes ar teikiant paslaugas taikyti specialius PVM tarifus. Šie specialūs tarifai taikomi ES šalims, kurios juos taikė 1991 m. sausio 1 d.

Iš pradžių tai turėjo būti pereinamojo laikotarpio priemonės, kad būtų galima sklandžiau pereiti prie ES PVM taisyklių, kai 1993 m. sausio 1 d. įsigaliojo bendroji rinka, ir jas ketinta palaipsniui panaikinti.

Specialūs tarifai yra 3 rūšių:

Itin sumažinti tarifai

Itin sumažinti tarifai – mažesni kaip 5 proc. – taikomi riboto sąrašo prekių ir paslaugų pardavimams tam tikrose ES šalyse.

Nulinis tarifas

Kai kuriose ES šalyse tam tikriems pardavimams taikomi nuliniai tarifai. Kai taikomas nulinis tarifas, vartotojui nereikia mokėti PVM, tačiau jūs turite teisę atskaityti PVM, jūsų sumokėtą už tiesiogiai su pirkimu susijusius pirkinius.

Trumpalaikiai (arba tarpiniai) tarifai

Trumpalaikius tarifus kai kurios ES šalys taiko tam tikrų į PVM direktyvos III priedą neįtrauktų prekių tiekimui ir paslaugų teikimui. Šioms šalims leidžiama šiais atvejais toliau taikyti lengvatinius, o ne standartinius PVM tarifus, jeigu lengvatinis tarifas buvo ne mažesnis kaip 12 proc.

Taip pat žr.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: