Gyvenimas ir kelionės
Paskutinį kartą tikrinta 2022-07-07

Skaitmeninėms paslaugoms taikomas PVM (MOSS schema)

Minimalioji vieno langelio PVM schema (MOSS) yra neprivaloma sistema, suteikianti galimybę apskaityti paprastai daugelyje šalių mokėtiną PVM tik vienoje ES šalyje (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių).

Jei teikiate tarpvalstybines telekomunikacijų, televizijos ir radijo transliacijų ar skaitmenines paslaugas neapmokestinamiems asmenims, gali būti, kad turite teisę naudotis šia schema. Į MOSS schemą įtrauktos paslaugos:

Naudojantis MOSS schema nereikia registruotis kiekvienos ES šalies, kurioje vykdoma prekyba, mokesčių institucijose, bet galima užsiregistruoti PVM mokėtoju, teikti PVM deklaracijas ir mokėti PVM vienoje vietoje. MOSS schemos taisykles reikia taikyti visų ES šalių, kuriose teikiamos paslaugos, klientams.

Yra dvi MOSS schemos rūšys:

Pasirinkite variantą, kad pamatytumėte, kurios rūšies schema galėtų jums tikti.

Pastaba. Taip pat galima naudotis supaprastintomis PVM taisyklėmis, taikomomis nedidelės metinės apyvartos atvejais , nesiregistruojant MOSS. Patikrinkite, ar turite teisę pasinaudoti tokia galimybe.

Jūsų įmonė

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Naudotis schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims galima teikiant tarpvalstybines telekomunikacijų, televizijos ir radijo transliacijų ar skaitmenines paslaugas vartotojams visose ES šalyse, išskyrus:

ES šalys, kuriose teikiamos paslaugos, vadinamos vartojimo valstybėmis narėmis.

Registravimosi valstybės narės pasirinkimas

Turite nurodyti savo registravimosi valstybę narę. Tai yra ES šalis, kurioje įsteigta jūsų įmonė (kurioje yra pagrindinė jos buveinė).

Registravimasis

Galima užsiregistruoti internetu, jūsų registravimosi valstybės narės interneto portale.

Pasirinkite šalį

Gauti ir patvirtinti jūsų registracijos duomenys bus saugomi duomenų bazėje ir jūsų registravimosi valstybės narės persiųsti visoms kitoms ES šalims.

Kada jūsų registracija įsigalioja?

Jeigu nenurodote kitaip, jūsų registracija įsigalioja pirmą kito kalendorinio ketvirčio dieną po to, kai paprašėte įtraukti jus į schemą.

Pavyzdžiui, jeigu paraiška įtraukti jus į MOSS schemą priimama liepos 20 d. (trečią ketvirtį), jūsų registracija įsigalios spalio 1 d. (ketvirto ketvirčio pradžioje).

Ankstesnis registracijos įsigaliojimas

Galima paprašyti įtraukti jus į schemą anksčiau nei nuo kito ketvirčio pradžios. Tokiu atveju jums reikia apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei iki 10-tos mėnesio, einančio po to, kai pirmą kartą suteikėte atitinkamas paslaugas, dienos.

Pavyzdžiui, jeigu jau vykdote prekybą kovo 5 d. ir norite nuo tos dienos savo suteiktas paslaugas įtraukti į MOSS schemą, privalote pranešti registravimosi valstybei narei apie savo pageidavimą naudotis schema iki balandžio 10 d. Jei tai atliekama, visoms nuo kovo 5 d. jūsų teikiamoms paslaugoms taikomos schemos sąlygos.

Išsiregistravimas

Jei norite išsiregistruoti iš schemos, turite apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei. Tai turėtų būti padaryta likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Kalendoriniai ketvirčiai:

Priėmus jūsų prašymą, apie tai būsite informuoti elektroninėmis priemonėmis, po to 6 mėnesius nebegalėsite dar kartą užsiregistruoti naudotis schema.

Pašalinimas iš schemos

Neteksite galimybės naudotis schema, jeigu:

Laikinas pašalinimas (karantino laikotarpis)

Tam tikrais atvejais galite netekti galimybės ribotą laikotarpį (vadinamąjį karantino laikotarpį) naudotis vienos arba abiejų rūšių MOSS schemomis:

PVM taisyklės

Turite naudoti tą patį PVM mokėtojo kodą, kurį naudojate PVM deklaracijoms pildyti, ir taikyti ES šalių, kuriose gyvena jūsų klientai, PVM tarifus.

Reikėtų taikyti tas pačias sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles, kaip ir savo registravimosi valstybėje narėje (daugumoje šalių, teikiant paslaugas pagal MOSS schemą, sąskaitų faktūrų išrašyti neprivaloma). Tokios pačios sąlygos galioja ir teikiant paslaugas iš įsisteigimo valstybių narių.

Už visas paslaugas, kurioms MOSS schema netaikoma, turi būti atsiskaitoma pagal įprastas pardavimo šalies viduje apmokestinimo taisykles.

PVM deklaracijos

Išsamias ketvirtines PVM deklaracijas reikia pateikti per 20 dienų nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos. Po to jūsų registravimosi valstybė narė šią informaciją saugiai perduoda atitinkamai vartojimo valstybei narei.

Įspėjimas

Šios PVM deklaracijos teikiamos papildomai prie įprastinių jūsų šalies PVM deklaracijų.

PVM tarifai

Telekomunikacijų, transliacijos ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms taikomus PVM tarifus galima pasitikrinti Informacijos mokesčių klausimais duomenų bazėje en .

Apskaita

Savo veiklos apskaitos dokumentus ar įrašus privalote saugoti 10 metų nuo tų metų, kuriais paslauga buvo teikta, pabaigos, taip pat reikėtų nedelsiant pateikti skaitmenines jų kopijas, jeigu to būtų pareikalauta.

Jūsų vedamoje apskaitoje turi būti registruojama ši informacija:

Daugiau informacijos apie MOSS schemą pateikiama PVM MOSS portale en ir vadovuose en .

Schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Naudotis schema Sąjungoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims galima teikiant tarpvalstybines telekomunikacijų, televizijos ir radijo transliacijų ar skaitmenines paslaugas vartotojams visose ES šalyse, išskyrus:

ES šalys, kuriose teikiamos paslaugos, vadinamos vartojimo valstybėmis narėmis.

Registravimosi valstybės narės pasirinkimas

Turite nurodyti savo registravimosi valstybę narę.

Tai gali būti bet kuri ES šalis, kurioje yra įsteigtas jūsų filialas (įsisteigimo valstybės narės).

Per einamuosius ir tolesnius dvejus kalendorinius metus negalima pakeisti savo registravimosi valstybės narės, nebent nebeatiktumėte sąlygų, pavyzdžiui, jeigu registravimosi valstybėje narėje nebeliktų jūsų filialo. Tokiu atveju galėtumėte pakeisti registravimosi valstybę narę, ja nurodydami bet kurią ES šalį, kurioje tebėra įsteigtas jūsų filialas.

Pakeitimą galima padaryti tą pačią dieną, bet apie savo sprendimą turite informuoti tiek ankstesnę, tiek naują registravimosi valstybę narę. Tai turi būti padaryta iki 10-os mėnesio dienos po tokio pakeitimo.

Registravimasis

Galima užsiregistruoti internetu, jūsų registravimosi valstybės narės interneto portale.

Pasirinkite šalį

Gauti ir patvirtinti jūsų registracijos duomenys bus saugomi duomenų bazėje ir jūsų registravimosi valstybės narės persiųsti visoms kitoms ES šalims.

Kada jūsų registracija įsigalioja?

Jeigu nenurodote kitaip, jūsų registracija įsigalioja pirmą kito kalendorinio ketvirčio dieną po to, kai paprašėte įtraukti jus į schemą.

Pavyzdžiui, jeigu paraiška įtraukti jus į MOSS schemą priimama liepos 20 d. (trečią ketvirtį), jūsų registracija įsigalios spalio 1 d. (ketvirto ketvirčio pradžioje).

Ankstesnis registracijos įsigaliojimas

Galima paprašyti įtraukti jus į schemą anksčiau nei nuo kito ketvirčio pradžios. Tokiu atveju jums reikia apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei iki 10-tos mėnesio, einančio po to, kai pirmą kartą suteikėte atitinkamas paslaugas, dienos.

Pavyzdžiui, jeigu jau vykdote prekybą kovo 5 d. ir norite nuo tos dienos savo suteiktas paslaugas įtraukti į MOSS schemą, privalote pranešti registravimosi valstybei narei apie savo pageidavimą naudotis schema iki balandžio 10 d. Jei tai atliekama, visoms nuo kovo 5 d. jūsų teikiamoms paslaugoms taikomos schemos sąlygos.

Išsiregistravimas

Jei norite išsiregistruoti iš schemos, turite apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei. Tai turėtų būti padaryta likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Kalendoriniai ketvirčiai yra:

Priėmus jūsų prašymą, apie tai būsite informuoti elektroninėmis priemonėmis, po to 6 mėnesius nebegalėsite dar kartą užsiregistruoti naudotis schema.

Pašalinimas iš schemos

Neteksite galimybės naudotis schema, jeigu:

Laikinas pašalinimas (karantino laikotarpis)

Tam tikrais atvejais galite netekti galimybės ribotą laikotarpį (vadinamąjį karantino laikotarpį) naudotis vienos arba abiejų rūšių MOSS schemomis:

PVM taisyklės

Turite naudoti tą patį PVM mokėtojo kodą, kurį naudojate PVM deklaracijoms pildyti, ir taikyti ES šalių, kuriose gyvena jūsų klientai, PVM tarifus.

Reikėtų taikyti tas pačias sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles, kaip ir savo registravimosi valstybėje narėje (daugumoje šalių, teikiant paslaugas pagal MOSS schemą, sąskaitų faktūrų išrašyti neprivaloma). Tokios pačios sąlygos galioja ir teikiant paslaugas iš įsisteigimo valstybių narių.

Už visas paslaugas, kurioms MOSS schema netaikoma, turi būti atsiskaitoma pagal įprastas pardavimo šalies viduje apmokestinimo taisykles.

PVM deklaracijos

Išsamias ketvirtines PVM deklaracijas reikia pateikti per 20 dienų nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos. Po to jūsų registravimosi valstybė narė šią informaciją saugiai perduoda atitinkamai vartojimo valstybei narei.

Įspėjimas

Šios PVM deklaracijos teikiamos papildomai prie įprastinių jūsų šalies PVM deklaracijų.

PVM tarifai

Telekomunikacijų, transliacijos ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms taikomus PVM tarifus galima pasitikrinti Informacijos mokesčių klausimais duomenų bazėje en .

Apskaita

Savo veiklos apskaitos dokumentus ar įrašus privalote saugoti 10 metų nuo tų metų, kuriais paslauga buvo teikta, pabaigos, taip pat reikėtų nedelsiant pateikti skaitmenines jų kopijas, jeigu to būtų pareikalauta.

Jūsų vedamoje apskaitoje turi būti registruojama ši informacija:

Daugiau informacijos apie MOSS schemą pateikiama PVM MOSS portale en ir vadovuose en .

Schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims

Naudotis schema Sąjungoje neįsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims galima teikiant tarpvalstybines telekomunikacijų, televizijos ir radijo transliacijų ar skaitmenines paslaugas vartotojams visose ES šalyse (įskaitant ES šalį, kurią pasirinkote savo registravimosi valstybe nare):

ES šalys, kuriose teikiamos paslaugos, vadinamos vartojimo valstybėmis narėmis.

Registravimosi valstybės narės pasirinkimas

Turite nurodyti savo registravimosi valstybę narę. Tai gali būti bet kuri jūsų pasirinkta ES šalis.

Jeigu norėsite, vėliau registravimosi valstybę narę galėsite pakeisti. Tai gali būti bet kuri jūsų pasirinkta ES šalis.

Pakeitimui atlikti jums pirmiausia reikės išsiregistruoti esamoje registravimosi valstybėje narėje ir įsiregistruoti naujai pasirinktoje registravimosi valstybėje narėje.

Registravimasis

Galima užsiregistruoti internetu, jūsų registravimosi valstybės narės interneto portale.

Pasirinkite šalį

Gauti ir patvirtinti jūsų registracijos duomenys bus saugomi duomenų bazėje ir jūsų registravimosi valstybės narės persiųsti visoms kitoms ES šalims.

Kada jūsų registracija įsigalioja?

Jeigu nenurodote kitaip, jūsų registracija įsigalioja pirmą kito kalendorinio ketvirčio dieną po to, kai paprašėte įtraukti jus į schemą.

Pavyzdžiui, jeigu paraiška įtraukti jus į MOSS schemą priimama liepos 20 d. (trečią ketvirtį), jūsų registracija įsigalios spalio 1 d. (ketvirto ketvirčio pradžioje).

Ankstesnis registracijos įsigaliojimas

Galima paprašyti įtraukti jus į schemą anksčiau nei nuo kito ketvirčio pradžios. Tokiu atveju jums reikia apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei iki 10-tos mėnesio, einančio po to, kai pirmą kartą suteikėte atitinkamas paslaugas, dienos.

Pavyzdžiui, jeigu jau vykdote prekybą kovo 5 d. ir norite nuo tos dienos savo suteiktas paslaugas įtraukti į MOSS schemą, privalote pranešti registravimosi valstybei narei apie savo pageidavimą naudotis schema iki balandžio 10 d. Jei tai atliekama, visoms nuo kovo 5 d. jūsų teikiamoms paslaugoms taikomos schemos sąlygos.

Išsiregistravimas

Jei norite išsiregistruoti iš schemos, turite apie tai pranešti savo registravimosi valstybei narei. Tai turėtų būti padaryta likus ne mažiau kaip 15 dienų iki kalendorinio ketvirčio pabaigos. Kalendoriniai ketvirčiai yra:

Priėmus jūsų prašymą, apie tai būsite informuoti elektroninėmis priemonėmis, po to 6 mėnesius nebegalėsite dar kartą užsiregistruoti naudotis schema.

Pašalinimas iš schemos

Neteksite galimybės naudotis schema, jeigu:

Laikinas pašalinimas (karantino laikotarpis)

Tam tikrais atvejais galite netekti galimybės ribotą laikotarpį (vadinamąjį karantino laikotarpį) naudotis vienos arba abiejų rūšių MOSS schemomis:

PVM taisyklės

ES šalis, kurią pasirinkote savo registravimosi valstybe nare, suteiks jums PVM mokėtojo kodą. Jums reikės taikyti ES šalyse, kurioje gyvena jūsų klientai, nustatytus PVM tarifus.

Reikėtų taikyti tas pačias sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles, kaip ir savo registravimosi valstybėje narėje (daugumoje šalių, teikiant paslaugas pagal MOSS schemą, sąskaitų faktūrų išrašyti neprivaloma).

PVM deklaracijos

Išsamias ketvirtines PVM deklaracijas reikia pateikti per 20 dienų nuo kiekvieno mokestinio laikotarpio pabaigos. Po to jūsų registravimosi valstybė narė šią informaciją saugiai perduoda atitinkamai vartojimo valstybei narei.

Įspėjimas

Šios PVM deklaracijos teikiamos papildomai prie įprastinių jūsų šalies PVM deklaracijų.

PVM tarifai

Telekomunikacijų, transliacijos ir elektroninėmis priemonėmis teikiamoms paslaugoms taikomus PVM tarifus galima pasitikrinti Informacijos mokesčių klausimais duomenų bazėje en .

Apskaita

Savo veiklos apskaitos dokumentus ar įrašus privalote saugoti 10 metų nuo tų metų, kuriais paslauga buvo teikta, pabaigos, taip pat reikėtų nedelsiant pateikti skaitmenines jų kopijas, jeigu to būtų pareikalauta.

Jūsų vedamoje apskaitoje turi būti registruojama ši informacija:

Daugiau informacijos apie MOSS schemą pateikiama PVM MOSS portale en ir vadovuose en .

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: