Paskutinį kartą tikrinta 2019-04-08

Sutartys ir energijos vartojimas

Aiški informacija apie sutartį

Prieš pasirašydamas energijos sutartį turėtumėte iš tiekėjo gauti aiškią, teisingą ir suprantamą svarbiausią informaciją . Taip pat turite gauti išankstinį pranešimą apie kiekvieną sutarties pakeitimą ir galimybę nutraukti sutartį, jei su naujomis sąlygomis nesutinkate.

Teisė atsisakyti sutarties

Turite teisę per 14 dienų atsisakyti naujos sutarties, jei ji buvo sudaryta ne prekybai skirtose tiekėjo patalpose arba internetu ar telefonu.

Tiksli informacija apie tai, kiek energijos suvartojate

Turite teisę nemokamai susipažinti su savo energijos suvartojimo duomenimis. Duomenų valdytojo (pvz., energijos tiekėjo arba tinklo operatoriaus) galite paprašyti, kad jis teiktų šiuos duomenis kitiems elektros energijos ar dujų tiekėjams, ir už šią paslaugą jums negali būti taikomas joks mokestis.

Turite teisę reikalauti, kad jums konkurencinga kaina būtų įrengtas tikslus individualus elektros ir dujų (taip pat centralizuoto šildymo ir (arba) vėsinimo ir karšto vandens) skaitiklis, kai atliekamas naujas prijungimas pastate (pvz., kai daromas kapitalinis pastato remontas). Kitais atvejais jūsų teisė turėti tikslų individualų skaitiklį konkurencinga kaina galioja ir kitais atvejais, nebent nacionaliniu lygmeniu būtų nustatyta techninių ar finansinių kliūčių.

Jei turite pažangųjį skaitiklį, turėtumėte turėti galimybę lengvai ir nemokamai gauti išsamią bent 2 praėjusių metų informaciją apie savo energijos suvartojimą pagal galiojančią tiekimo sutartį. Be to, turite teisę gauti bent 3 praėjusių metų laikotarpio arba nuo dabartinės tiekimo sutarties galiojimo pradžios, jei ši data yra vėlesnė, savo suvartojimo duomenis.

Jūsų sąskaitos už dujas ir elektrąen turėtų būti parengtos remiantis faktiniu energijos suvartojimu ir turi būti jums siunčiamos pakankamai dažnai, kad galėtumėte reguliuoti, kiek energijos suvartojate.

Sąskaitos turėtų būti aiškios, jose turėtų būti nurodyta naudinga informacija. Jomis remdamasis turėtumėte:

  • lengvai suprasti, kiek iš tiesų mokate už savo suvartotą energiją, ir
  • palyginti skirtingų energijos tiekėjų pasiūlymusen,

kad panorėjęs galėtumėte pakeisti tiekėją.

Kaip veiksmingai vartoti energiją

Turite teisę būti tinkamai informuojamas apie tai, kiek energijos suvartojate ir kaip ją vartoti efektyviau.

Jūsų sąskaitose už energiją, sutartyse, sandoriuose ir kvituose turėtų būti – nebent jūsų nacionalinės valdžios institucijos nuspręstų kitaip – aiškiai nurodyta:

ES energijos vartojimo efektyvumo etiketė

Kai perkate naują šaldytuvą, šaldiklį, skalbyklę, skalbinių džiovyklę, indaplovę, elektrinę orkaitę, televizorių, šviestuvą ar oro kondicionierių, turėtumėte būti informuotas, kiek energijos suvartoja šie prietaisai. Parduotuvėse parduodamas gaminys turi turėti ES energijos vartojimo efektyvumo etiketęen ir vardinių parametrų lentelę, kurioje pateikiama išsami informacija apie jo veikimo charakteristikas.

Energinio naudingumo sertifikatas

Ieškodamas pirkti arba išsinuomoti nekilnojamąjį turtą, turite teisę gauti informacijos apie jo energinį naudingumą. Prieš pasirašydamas sutartį turėtumėte gauti energinio naudingumo sertifikatą, kuriame paaiškinta, koks yra nekilnojamojo turto energinio naudingumo lygis. Šiame sertifikate taip pat turėtų būti pateiktos jūsų nekilnojamojo turto energinio naudingumo pagerinimo rekomendacijos.

Atsinaujinantieji energijos ištekliai

Arba įrangos tiekėjas, arba nacionalinės institucijos turėtų jus informuoti apie įrenginių ir sistemų, kurie naudoja šildymo, vėsinimo ir elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, naudą, sąnaudas ir energijos vartojimo efektyvumą.

Jūsų elektros energijos tiekėjas privalo jums suteikti informaciją apie savo energijos išteklių derinį (atsinaujinantieji ištekliai, branduolinė energija ir kt.) ir poveikį aplinkai. Ši informacija turi būti pateikiama taip, kad ją būtų lengva suprasti ir palyginti.

Jeigu svarstote, ar verta įrengti arba pakeisti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių arba šildymo ir (arba) vėsinimo naudojant tuos išteklius įrangą, turėtumėte gauti informaciją iš įrangos tiekėjo arba paskirtosios nacionalinės institucijos apie tokios įrangos sąnaudas, naudą ir energijos vartojimo efektyvumą.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: