Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-07

Sutarčių informacija

Ką reikia žinoti prieš perkant

Kai Europos Sąjungoje perkate prekę arba paslaugą, prekybininkas turi jums suteikti aiškią, teisingą ir suprantamą svarbiausią informaciją apie produktą arba paslaugą prieš jums sudarant pirkimo sandorį.

Sutartyje turėtų būti informuojama apie:

  • pagrindines produkto savybes;
  • bendrą kainą, įskaitant mokesčius ir visas rinkliavas ;
  • mokestį už pristatymą (jei jis yra) ir visas kitas papildomas rinkliavas;
  • mokėjimo, pristatymo arba paslaugos teikimo tvarką;
  • prekybininko tapatybę, fizinį adresą ir telefono numerį;
  • sutarties trukmę (jei ji nustatyta).

Kai kurios šios informacijos nebūtinai aiškiai nurodyti, jei ji ir taip akivaizdi, pavyzdžiui apie tam tikras parduotuvės lentynoje demonstruojamo gaminio savybes.

Be to, jeigu perkate internetu, telefonu, užsakydami paštu iš katalogo arba iš išnešiojamosios prekybos agento, prieš sudarant pirkimo sandorį jums taip pat turi būti suteikta tokia išsamesnė informacija:

  • prekybininko e. pašto adresas;
  • bet kokie taikomi pristatymo apribojimai kuriose nors šalyse;
  • teisė atšaukti užsakymą per 14 dienų;
  • teikiamos garantinio aptarnavimo paslaugos;
  • ginčų sprendimo mechanizmai;
  • prekybininko registracijos prekybos registre numeris;
  • prekybininko profesinės kvalifikacijos pavadinimas ir PVM duomenys (jei taikoma);
  • profesinės asociacijos, kuriai prekybininkas priklauso, pavadinimas (jei taikoma).

Pirkdami ne parduotuvėje turėtumėte atminti, kad neprivalote padengti jokių pristatymo išlaidų arba kitų mokesčių, apie kuriuos nebuvote informuoti .

Išankstinė informacija yra sutarties dalis, nebent jūs ir prekybininkas susitariate dėl sąlygų pakeitimų, paskelbtų, pavyzdžiui, prekybininko interneto svetainėje.

Sutarčių tekstas privalo būti parašytas paprastai ir suprantamai; sutartyje negali būti keliama nesąžiningų sąlygų.

Kai kuriose ES šalyse teisė gauti užsakymo patvirtinimą, atšaukti užsakymą ir kiti teisiniai reikalavimai netaikomi mažesnės nei 50 eurų vertės pirkiniams, įsigytiems iš išnešiojamosios prekybos agentų.

Skaitmeninis turinys

Perkant skaitmeninį turinį internete, pavyzdžiui, parsisiųsdinant arba srautiniu būdu siunčiantis muzikos ar vaizdo įrašų, taikomi specialūs informavimo reikalavimai. Prieš pirkdami taip pat turite būti informuoti apie tai, kaip turinys veikia su atitinkama technine ar programine įranga (sąveikumas), ir apie jo funkcijas, įskaitant tai, ar turinio naudojimui taikomi kokie nors geografiniai apribojimai ir ar leidžiama daryti asmenines jo kopijas.

Pirkimas iš ne ES prekybininkų internete

Jūsų, kaip vartotojo, teisės pagal ES taisykles paprastai taip pat taikomos pirkiniams, įsigytiems iš ne ES prekybininkų internete, kurių prekės skirtos ES vartotojams. Tačiau jums gali būti sunku apginti savo teises, jeigu prekybininkas įsisteigęs ne Europos Sąjungoje.

Visada pravartu išsiaiškinti, kur prekybininkas įregistruotas. Tai, kad interneto adresas baigiasi „.eu" ar „.lt" ir t. t., dar NEREIŠKIA, kad prekybininko buveinė yra ES ar kad jis joje įregistruotas.

Pirkimo patvirtinimas

Įsigiję pirkinį internetu arba iš išnešiojamosios prekybos agento, turite gauti rašytinį sandorio patvirtinimą. Patvirtinimas turi būti pateiktas popieriuje arba kitokia patvaria priemone, pavyzdžiui, e. laišku, faksu arba žinute jūsų asmeninėje paskyroje prekybininko svetainėje, jeigu tokią informaciją joje galite išsaugoti ir prekybininkas negali jos vienašališkai pakeisti.

Bendravimas telefonu su garantinio aptarnavimo skyriumi

Prekybininkai, kurie vartotojams turi įsteigę klientų aptarnavimo telefonu linijas, turi užtikrinti, kad už tokius skambučius būtų taikomi baziniai tarifai. Prekybininkams draudžiama reikalauti, kad vartotojai, norintys pasiteirauti arba pasiskųsti dėl savo pirkinių arba sutarties, skambintų padidinto tarifo telefono linijomis.

Viešosios konsultacijos
    Pagalbos tarnybos
    Pagalba ir patarimai