Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Paskutinį kartą tikrinta 2018-03-07

Investiciniai produktai

Jeigu norėsite turimas lėšas ne padėti į taupomąją sąskaitą, o investuoti, bankai arba draudimo bendrovės paprastai jums pasiūlys investicinių produktų, fondų ir investicinių draudimo sutarčių. Tai vadinamieji mažmeninių ir draudimo principu pagrįstų investicinių produktų paketai. Skirtingai nuo standartinių taupomųjų sąskaitų indėlių, investicijų vertė ir pajamos iš investicinių produktų gali ir mažėti, ir didėti.

Kadangi investicinių produktų veikimo mechanizmai gali būti gana sudėtingi, ne visada lengva įvertinti potencialią gražą ir riziką. ES taisyklėmis užtikrinama, kad prieš pasirašant sutartį dėl investicinių produktų jums būtų suteikta išsami informacija, kad visapusiškai suvoktumėte, kokio masto ar pobūdžio riziką prisiimate.

Šios ES taisyklės netaikomos profesinių pensijų sistemoms, tiesioginėms investicijoms (pvz., akcijoms), profesionaliems investuotojams skirtiems investiciniams produktams ir gyvybės draudimo produktams, kuriuose nėra neprofesionaliems investuotojams skirtų investavimo galimybių, o išmokos mokamos tik mirties ar invalidumo atveju.

Pagrindinė informacija apie investicijas

Prieš jums įsigyjant investicinį produktą, jį parduodantis asmuo arba organizacija turi jums pateikti pagrindinės informacijos dokumentą. Šis standartinis dokumentas sudarytas taip, kad jame rastumėte aiškius atsakymus į klausimus apie dominančio investicinio produkto savybes, rizikingumą ir išlaidas.

Informacijos dokumentas, kurį gausite, turi būti ne ilgesnis kaip 3 A4 formato puslapių, jame turi būti pateikta tokia informacija:

 • bendra informacija apie produkto teikėją ir jo kontaktiniai duomenys,
 • investicinio produkto aprašas, ko ir kokiais būdais šiuo produktu siekiama,
 • pagrindinių veiksnių, nuo kurių priklauso investicijų grąža, paaiškinimas,
 • informacija apie investicijų į investicinį produktą trukmę, jų terminą, investicijų nutraukimo sąlygas,
 • investicinio produkto rizikingumo lygį (įvertintą nuo 1 iki 7),
 • galimo didžiausio investicijų nuostolio įvertinimas ir 4 veiklos rezultatų scenarijai – nepalankiausias scenarijus, nepalankus scenarijus, nuosaikus scenarijus ir palankus scenarijus,
 • lentelė, kurioje būtų paaiškintos jūsų investicijos išlaidos bėgant laikui, pateikiant piniginę ir procentinę išraišką,
 • lentelė, kurioje būtų pateikta informacija apie vienkartines išlaidas (pvz., investavimo ir pasitraukimo išlaidas), pasikartojančias išlaidas (pvz., portfelio sandorių išlaidas per metus) ir papildomas išlaidas, pvz., veiklos rezultatais grindžiamus mokesčius,
 • kaip pateikti skundą, taip pat nuoroda į atitinkamą skundų teikimo interneto svetainę ir e. pašto adresas, kuriuo būtų galima siųsti skundus.

Palyginti ir pasirinkti skirtas laikas

Naudojantis pagrindinės informacijos dokumentu galima nesunkiai palyginti įvairių teikėjų investicinius produktus ir pasirinkti tą, kuris geriausiai tiks jūsų poreikiams.

Vadinasi informacijos dokumento reikia paprašyti pakankamai anksti, kad turėtumėte pakankamai laiko variantams apsvarstyti, kol dar nesate susaistyti sutarties arba pasiūlymo įsipareigojimais. Net jeigu ir yra numatytas persigalvojimo laikotarpis, investicinį produktą jums parduodantis asmuo turi duoti jums tokį informacijos dokumentą prieš jums pasirašant sutartį.

Atsitikimas

Informacijos dokumentas gali padėti pasirinkti tinkamą investicinį produktą

Leonardas norėjo susitaupyti šiek tiek pinigų pensijai. Su banku jis aptarė įvairias sąskaitos galimybes. Bankas jam pasiūlė pagal specialų taupomąjį gyvybės draudimo planą kas mėnesį atidėti 150 EUR. Bankas paaiškino, kad įsigijęs tokios rūšies investicinį produktą, Leonardas gaus didesnę investicijų gražą negu turėdamas įprastinę taupomąją sąskaitą. Leonardas paprašė daugiau informacijos apie planą ir gavo pagrindinės informacijos dokumentą. Susipažinęs su juo ir jame pateiktais įvairiais veiklos rezultatų scenarijais Leonardas suprato, kad rizikuotų prarasti dalį pensijos santaupų, jeigu plane numatyta investicinė veikla nepasisektų. Jis vėl pasikalbėjo su banku ir nusprendė pasirinkti standartinę taupomąją sąskaitą.

 

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai