Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-02

Darbas per laikinojo įdarbinimo įmones

Vienodos darbo sąlygos

Įdarbindami darbuotojus per laikinojo įdarbinimo įmones turite jiems sudaryti bent tokias pačias pagrindines darbo ir įdarbinimo sąlygas kaip savo nuolatiniams darbuotojams. Tai taikoma darbo užmokesčiui, darbo laikui, viršvalandžiams, pertraukoms, poilsio laikui, naktinei pamainai ir atostogoms. Turite užtikrinti jiems tokias pačias galimybes naudotis kolektyvine infrastruktūra, tokia kaip valgyklos, vaikų priežiūros ir transporto paslaugos, kaip ir savo nuolatiniams darbuotojams, nebent būtų objektyvių priežasčių taikyti skirtingas sąlygas.

Turėtumėte informuoti laikinuosius darbuotojus apie bet kurią atsiradusią laisvą darbo vietą. Laikinam paskyrimui dirbti pasibaigus, jei pageidaujate, galite darbuotoją įdarbinti tiesiogiai.

Išimtys

Numatyta tam tikrų išimčių taikant griežtas sąlygas, pavyzdžiui:

Sveikata ir sauga

Prieš laikiniesiems darbuotojams pradedant dirbti, turite pranešti jiems apie visą galimą riziką, susijusią su darbu, kurio jie imsis, įskaitant visą reikiamą specialią kvalifikaciją, įgūdžius arba medicininę priežiūrą.

Įspėjimas

Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Lenkijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje negalite samdyti laikinųjų darbuotojų į tam tikras darbo vietas, kurios laikomos itin pavojingomis jų sveikatai ir saugai, pavyzdžiui, dirbti darbams, susijusiems su asbesto laužymu arba pašalinimu, fumigantų naudojimu, radiacine apšvita arba medžiagomis, kurios yra kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

EURES konsultantai

EURES konsultantai gali suteikti jums informacijos apie darbo sąlygas, padėti atlikti įdarbinimo procedūras jūsų šalyje arba gretimame užsienio šalies regione.

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: