Paskutinį kartą tikrinta 2023-01-27

Mokėjimai, pervedimai ir čekiai

Jūsų bankas už atsiskaitymą eurais visoje ES privalo taikyti tokį patį tarifą kaip ir už lygiavertes operacijas šalies viduje.

Tokioms operacijoms priskiriami:

Šios taisyklės turi laikytis ir euro zonai nepriklausančiose ES šalyse įsisteigę bankai. Jie negali taikyti didesnio mokesčio už mokėjimą eurais į kitą ES šalį arba kitoje ES šalyje negu už mokėjimą šalies viduje nacionaline valiuta.

Atsitikimas

Mokėjimo operacijos eurais kainuoja tiek pat kiek ir mokėjimai nacionaline valiuta šalies viduje

Jakubas gyvena Čekijoje ir turi sąskaitą Čekijos banke. Už pinigų pervedimus Čekijos kronomis į bet kurią kitą banko sąskaitą Čekijoje jis turi sumokėti 5 Čekijos kronų mokestį.

Jakubas neseniai grįžo iš atostogų ir turi draugui pervesti 150 EUR į jo banko sąskaitą Prancūzijoje. Jakubo bankas už šį pervedimą gali imti tik tokio paties dydžio mokestį kaip ir už pervedimą Čekijos kronomis Čekijoje – 5 Čekijos kronas arba lygiavertę sumą eurais.

Saugūs mokėjimai internetu

Jeigu norėsite internetu sumokėti daugiau nei 30 EUR, jums reikės pasinaudoti ne mažiau kaip dviejų tapatybės patvirtinimo priemonių deriniu, pavyzdžiui:

Šiomis priemonėmis užtikrinama, kad jūsų mokėjimo operacijos būtų saugesnės.

Mokesčiai už naudojimąsi kortelėmis

Klientui atsiskaitant Europos Sąjungoje kredito arba debeto kortele, prekybininkai ir bankai negali jam taikyti papildomo mokesčio – antkainio – vien už naudojimąsi tam tikra kortele. Ši taisyklė taikoma visiems atsiskaitymams kortelėmis (parduotuvėse ir internete) savo šalyje arba kitoje ES šalyje.

Įspėjimas

Pagal trišales schemas išleistoms kredito ir debeto kortelėms (pavyzdžiui, „American Express“ ir „Diners Club“) ir verslo arba įmonės kredito kortelėms (kai sąskaita pateikiama ne klientui, o jo darbdaviui) ES mokėjimo paslaugų taisyklės netaikomos ir už naudojimąsi jomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Vertėtų žinoti, kad atsiskaitant ne eurais, o kitomis ES šalių valiutomis, kortelės išdavėjas gali taikyti valiutos keitimo mokestį, jeigu kortelė naudojama kitoje šalyje. Tačiau kortelės išdavėjas, kliento bankas, prekybininkas arba interneto svetainė, kurioje vykdomas sandoris, privalo klientą informuoti apie bet kokių tokių mokesčių sumą prieš jam sutinkant su pirkimu. Kortelės išdavėjas privalo klientą informuoti apie tokius mokesčius savo kortelės sąlygose ir lengvai prieinamoje elektroninėje platformoje, pavyzdžiui, interneto svetainėje arba programėlėje.

Atsitikimas

Klientai neturėtų mokėti papildomo mokesčio už tai, kad atsiskaito kortele

Austrė Klara norėjo internetu nusipirkti lėktuvo bilietus. Oro transporto bendrovės interneto svetinėje ji išsirinko skrydį ir pradėjo mokėjimo procedūrą. Tačiau, jai įvedus kredito kortelės duomenis, oro transporto bendrovė prie bendros sumos pridėjo papildomą 10 eurų mokestį už atsiskaitymą kredito kortele.

Klara kreipėsi į vietos Europos vartotojų centrą, kuris pateikė skundą oro transporto bendrovei. Oro transporto bendrovė grąžino 10 eurų mokestį ir pakeitė savo taisykles, panaikindama neteisėtą antkainį.

Kortelės ir apgaulingi mokėjimai

ES taisyklėmis apribojama suma, kurią klientų gali būti pareikalauta sumokėti tapus kortelės panaudojimo arba mokėjimo apgaulės auka, kai asmens kortele arba sąskaita pasinaudojama be jo sutikimo. Visais atvejais klientų gali būti reikalaujama padengti ne daugiau kaip 50 EURapgaulingo mokėjimo sumos.

Tačiau tais atvejais, kai klientas nežinojo apie nuostolį, vagystę ar neteisėtą lėšų pasisavinimą (t. y., jeigu buvo įsilaužta į jo sąskaitą, buvo dubliuota jo kortelė ir ja pasinaudota be jo žinios), jis nieko neprivalo padengti. Visas išlaidas turi padengti kliento bankas arba kortelės išdavėjas. Ši taisyklė taikoma ir tais atvejais, kai nuostolis padarytas dėl banko darbuotojo kaltės.

Rezervuota kortelės sąskaitos suma

Atliekant kai kuriuos užsakymus, pavyzdžiui, užsisakant viešbutį arba nuomojamą automobilį, gali būti prašoma nurodyti kortelės duomenis užsakymui patvirtinti. Pateikiant užsakymą prekybininkas taip pat gali rezervuoti tam tikrą sumą kortelės sąskaitoje. Tai reiškia, kad prekybininkas rezervuoja dalį kredito limito arba sąskaitos sumos, kad galėtų padengti bet kokias dėl kliento susidariusias tikėtinas išlaidas, pavyzdžiui, už aptarnavimą viešbučio kambaryje arba galimą žalą išnuomotam automobiliui.

Prekybininkas turėtų informuoti klientus, jeigu jis ketina rezervuoti kokią nors sumą jų kredito kortelės sąskaitoje, o klientai turi duoti sutikimą tai padaryti ir sutikti su tikslia rezervuojama suma.

Klientui faktiškai atsiskaičius, pavyzdžiui, išsiregistravus iš viešbučio ir kredito kortele sumokėjus už nakvynę, arba grąžinus automobilį ir sumokėjus galutinę sąskaitą, bankas privalo tuoj pat panaikinti minėtos kredito kortelės sumos rezervaciją.

Atsitikimas

Sumų rezervacija turi būti panaikinta iš karto po atsiskaitymo

Vengras Borisas kartu su savo mergina savaitgaliui nuvyko į Veneciją. Viešbučio darbuotojas nusirašė Boriso kredito kortelės duomenis. Borisas buvo informuotas, kad viešbutis norėtų rezervuoti 500 EUR kambario užsakymui, galimam naudojimuisi minibaru ir restorano paslaugomis padengti. Borisas sutiko, kad ši suma būtų rezervuota.

Prieš išvykdamas iš viešbučio, Borisas kredito kortele sumokėjo viešbučio pateiktą sąskaitą. Po savaitės bandydamas kredito kortele sumokėti už lėktuvo bilietus Borisas suvokė, kad jo kredito kortelės sąskaitoje vis dar rezervuota 500 EUR. Jis paskambino į viešbutį pasiskųsti – viešbučio darbuotojai atsiprašė už klaidą ir tučtuojau paprašė banko panaikinti sumos rezervavimą.

Diskriminacija dėl IBAN

Jei norite naudotis SEPA kredito pervedimais arba SEPA tiesioginiu debetu sąskaitoms, produktams ar paslaugoms internetu apmokėti, mokesčiams sumokėti arba mokesčių grąžinimui / nedarbo išmokoms ar kitoms išmokoms gauti, jūsų sąskaitos negalima atsisakyti atidaryti, nes ji yra kitoje ES šalyje nei jūsų partneris. Tai taikoma tik tada, kai sandorio šalis priima tokius sandorius iš nacionalinių sąskaitų. Esant diskriminacijai dėl IBAN, skundą galima pateikti jūsų partnerio ES šaliesatitinkamai kompetentingai institucijai en .

 

Tiesioginis debetas

Sudarius tiesioginio debeto iš banko sąskaitos sutartį gali pasitaikyti, kad mokėjimas bus padarytas per klaidą arba bus nuskaityta neteisinga suma, pavyzdžiui, jeigu sutartis su tiekėju jau nutraukta, bet jau po to mokėjimas pagal tiesioginio debeto sutartį vis tiek bus atliktas. Tokiais atvejais klientai turi teisę per 8 savaites susigrąžinti sumokėtą sumą. Tai taikoma visiems mokėjimams tiesioginiu debetu tiek savo šalies viduje, tiek mokėjimams tarp skirtingų ES šalių.

Ką daryti, jei kiltų problemų

Kilus problemai dėl mokėjimo Europos Sąjungoje, reikėtų kreiptis į savo banką arba kortelės išdavėją. Jie turi atsakyti į skundą raštu per 15 dienų (išskirtinėmis aplinkybėmis – per 35 dienas). Šiose įstaigose taip pat turėtų būti nustatyta oficiali klientų skundų teikimo ir nagrinėjimo procedūra.

Jeigu reikia pagalbos užtikrinant savo teises, galima kreiptis į tinklą FIN-NET dėl problemų, susijusių su finansinių paslaugų teikėjais, arba į tinklą ECC-Net Atidaryti kaip išorės nuorodą dėl problemų, susijusių su prekybininkais.

Čia en taip pat galite pranešti apie diskriminacijos dėl IBAN atvejus. Tai suteiks galimybę Europos Komisijai atidžiai stebėti nacionalinei kompetentingai institucijai pateiktus skundus dėl diskriminacijos dėl IBAN ir padėti juos nagrinėti.
 

Čekiai

ES taisyklės, kuriomis reglamentuojami bankų mokesčiai už tarptautinius ir nacionalinius mokėjimus, netaikomos čekiams.

Kartais operacijų mokesčiai už kitos ES šalies čekių išgryninimą yra labai dideli. Be to, daugelyje šalių čekiais atsiskaityti nebegalima.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: