Senast kontrollerat: 04/05/2020

Betalningar, överföringar och checkar

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

När du gör en internationell betalning i euro i EU får din bank inte ta ut en högre avgift än för motsvarande inhemska betalning i euro.

Det gäller

Banker i EU-länder utanför euroområdeten måste också följa den här regeln och får inte ta ut en högre avgift för en betalning i euro till eller inom ett annat EU-land än för motsvarande inhemska betalning i den nationella valutan.

Exempel från verkligheten

Avgiften för betalningar i euro är densamma som för inhemska betalningar

Jakub bor i Tjeckien och har ett tjeckiskt bankkonto. Hans bank tar ut fem tjeckiska kronor när han överför belopp i tjeckiska kronor till ett annat tjeckiskt konto.

Efter semestern behöver Jakub skicka 150 euro till sin kompis bankkonto i Frankrike. Banken får bara ta ut samma avgift som för en överföring i tjeckiska kronor inom Tjeckien – fem tjeckiska kronor – eller motsvarande belopp i euro.

Säkra betalningar på nätet

Om du vill göra en betalning på mer än 30 euro på nätet måste du autentisera dig i minst två steg med hjälp av t.ex. något du har (en fysisk enhet), något du vet och något som är en del av dig. Här är några exempel:

Det gör dina betalningar säkrare.

Avgifter för att använda kontokort

När du betalar någonting i EU med ditt bank- eller kreditkort får näringsidkare och banker inte ta ut någon tilläggsavgift bara för att du använder ett visst kort. Regeln gäller alla inköp med kort (i butiker och på nätet) i ditt hemland eller ett annat EU-land.

Bank- eller kreditkort som utfärdas av så kallade trepartssystem (t.ex. American Express och Diners Club) och företagskort där räkningen skickas till din arbetsgivare omfattas inte av EU:s regler för betalningstjänster. Du kan alltså behöva betala en extra avgift om du använder sådana kort.

Tänk också på att kortutgivaren kan ta ut en valutaomräkningsavgift om du använder ditt kort i ett annat EU-land och betalar i en annan valuta än euro. Kortutgivaren, din bank, näringsidkaren eller webbplatsen som du handlar på måste dock informera dig om alla sådana avgifter innan du godkänner köpet. Kortutgivaren ska informera dig om avgifterna i villkoren för kortet och på en lättillgänglig elektronisk plattform som en webbplats eller en app.

Exempel från verkligheten

Du ska inte behöva betala extra för att använda ditt kort

Clara från Österrike ville köpa flygbiljetter på nätet. Men när hon skulle betala och fyllde i uppgifterna om sitt kreditkort lade flygbolaget till en avgift på 10 euro för att hon använde ett kreditkort för betalningen.

Clara klagade på flygbolaget hos sitt lokala europeiska konsumentcentrum och fick tillbaka pengarna. Flygbolaget ändrade också sina regler och tog bort den olagliga extraavgiften.

Kort- och betalningsbedrägerier

EU-reglerna begränsar det belopp du måste betala om ditt kort eller konto debiteras utan ditt tillstånd. Under alla omständigheter behöver du bara betala högst 50 euro av den icke-godkända betalningen.

Om du inte kände till att pengarna försvunnit, stulits eller förskingrats (dvs. att ditt konto hackats eller ditt kort skimmats och debiterats utan din vetskap) behöver du inte betala någonting, utan din bank eller kortutgivare ska täcka alla kostnader. Regeln gäller även om förlusten orsakats av en bankanställd.

Blockerade pengar på ditt kort

Ibland när du bokar ett hotellrum eller en hyrbil måste du uppge dina kortuppgifter för att garantera bokningen. Näringsidkaren kan också blockera ett visst belopp på ditt kort när du bokar, för att täcka dina eventuella framtida utgifter, t.ex. rumsservice på hotellet eller skador på hyrbilen.

Näringsidkaren måste i så fall informera dig i förväg och du måste godkänna det blockerade beloppet.

Så fort som du har betalat det faktiska slutbeloppet – t.ex. när du checkar ut från hotellet och använder kortet för att betala ditt rum eller när du lämnar tillbaka hyrbilen och betalar sluträkningen – ska banken omedelbart häva blockeringen.

Exempel från verkligheten

Blockerade belopp ska hävas så fort du har betalat

Boris från Ungern åkte till Venedig över helgen med sin flickvän. På hotellet tog de Boris kreditkortsuppgifter. De ville också blockera 500 euro för att täcka Boris rumsbokning och hans eventuella kostnader för minibaren och restaurangen. Boris gick med på att blockera pengarna.

Innan han lämnade hotellet efter helgen betalade han räkningen med sitt kreditkort. När han en vecka senare försökte boka ett flyg med sitt kreditkort insåg han att 500 euro fortfarande var blockerade på kortet. Han ringde upp hotellet som bad om ursäkt för misstaget och genast bad banken att häva blockeringen.

Autogireringar

Om du har autogiro på ditt bankkonto kan det hända att en betalning görs av misstag eller att fel belopp dras från ditt konto – till exempel om pengar dras från kontot trots att du redan har sagt upp ett kontrakt med en leverantör. I så fall har du rätt att få pengarna tillbaka inom åtta veckor. Det gäller för alla autogireringar, både inom ditt hemland och från andra EU-länder.

Vad ska jag göra om det uppstår problem?

Om du får problem med en betalning i EU ska du kontakta din bank eller kortutgivare. De är skyldiga att svara skriftligt på ditt klagomål inom 15 dagar (eller upp till 35 dagar i vissa undantagsfall). De ska också ha ett formellt klagomålsförfarande för konsumenter.

Om du behöver hjälp med att utöva dina rättigheter kan du kontakta FIN-Net vid problem med tillhandahållare av finansiella tjänster eller ECC-nätverketen vid problem med näringsidkare.

Checkar

EU:s regler om bankavgifter för internationella och nationella betalningar gäller inte checkar.

Vissa banker tar ut väldigt höga avgifter för att lösa in en check från ett annat EU-land. Och i många länder accepterar man inte längre checkar som betalningsmedel.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: