Senast kontrollerat: 10/04/2019

Betalningar, överföringar och checkar

När du gör en internationell betalning i euro i EU får din bank inte ta ut en högre avgift än för motsvarande inhemska betalning i euro. Även banker i EU-länder utanför euroområdet måste tillämpa den här regeln.

Det gäller

Om din bank till exempel tar ut en avgift på 1 euro varje gång du tar ut pengar från en automat i hemlandet som inte hör till din bank kan du få betala lika mycket när du tar ut pengar i ett annat EU-land.

Avgifter för att använda kontokort

När du betalar någonting i EU med ditt bank- eller kreditkort får näringsidkare och banker inte ta ut någon tilläggsavgift bara för att du använder ett visst kort. Regeln gäller alla inköp med kort (i butiker och på nätet) i ditt hemland eller ett annat EU-land.

Bank- eller kreditkort som utfärdas av så kallade trepartssystem (t.ex. American Express och Diners Club) och företagskort där räkningen skickas till din arbetsgivare omfattas inte av EU:s regler för betalningstjänster. Du kan alltså behöva betala en extra avgift om du använder sådana kort.

Tänk också på att kortutgivaren kan ta ut en valutaomräkningsavgift om du använder ditt kort i ett annat EU-land och betalar i en annan valuta än euro.

Exempel från verkligheten

Du ska inte behöva betala extra för att använda ditt kort

Clara från Österrike ville köpa flygbiljetter på nätet. Men när hon skulle betala och fyllde i uppgifterna om sitt kontokort lade flygbolaget till en avgift på 10 euro för att hon använde ett Visakort för betalningen.

Clara klagade på flygbolaget hos sitt lokala europeiska konsumentcentrum och fick tillbaka pengarna. Flygbolaget ändrade också sina regler och tog bort den olagliga extraavgiften.

Kort- och betalningsbedrägerier

EU-reglerna begränsar det belopp du måste betala om ditt kort eller konto debiteras utan ditt tillstånd. Under alla omständigheter behöver du bara betala högst 50 euro av den icke-godkända betalningen.

Om du inte kände till att pengarna försvunnit, stulits eller förskingrats (dvs. att ditt konto hackats eller ditt kort skimmats och debiterats utan din vetskap) behöver du inte betala någonting, utan din bank eller kortutgivare ska täcka alla kostnader. Regeln gäller även om förlusten orsakats av en bankanställd.

Blockerade pengar på ditt kort

Ibland när du bokar ett hotellrum eller en hyrbil måste du uppge dina kortuppgifter för att garantera bokningen. Näringsidkaren kan också blockera ett visst belopp på ditt kort när du bokar, för att täcka dina framtida eventuella utgifter, t.ex. rumsservice på hotellet eller skador på hyrbilen.

Näringsidkaren måste i så fall informera dig i förväg och du måste godkänna det blockerade beloppet.

Så fort som du har betalat det faktiska slutbeloppet – t.ex. när du checkar ut från hotellet och använder kortet för att betala ditt rum eller när du lämnar tillbaka hyrbilen och betalar sluträkningen – ska banken omedelbart häva blockeringen.

Exempel från verkligheten

Blockerade belopp ska hävas så fort du har betalat

Boris från Ungern åkte till Venedig över helgen med sin flickvän. På hotellet tog de Boris kreditkortsuppgifter. De ville också blockera 500 euro för att täcka Boris rumsbokning och hans eventuella kostnader för minibaren och restaurangen. Boris gick med på att blockera pengarna.

Innan han lämnade hotellet efter helgen betalade han räkningen med sitt kreditkort. När han en vecka senare försökte boka ett flyg med sitt kreditkort insåg han att 500 euro fortfarande var blockerade på kortet. Han ringde upp hotellet som bad om ursäkt för misstaget och genast bad banken att häva blockeringen.

Autogireringar

Om du har autogiro på ditt bankkonto kan det hända att en betalning görs av misstag eller att fel belopp dras från ditt konto – till exempel om pengar dras från kontot trots att du redan har hävt ett kontrakt med en leverantör. I så fall har du rätt att få pengarna tillbaka inom åtta veckor. Det gäller för alla autogireringar, både inom ditt hemland och från andra EU-länder.

Vad ska jag göra om det uppstår problem?

Om du får problem med en betalning i EU ska du kontakta din bank eller kortutgivare. De är skyldiga att svara skriftligt på ditt klagomål inom 15 dagar (eller upp till 35 dagar i vissa undantagsfall). De ska också ha ett formellt klagomålsförfarande för konsumenter.

Om du behöver hjälp med att utöva dina rättigheter kan du kontakta FIN-Neten vid problem med tillhandahållare av finansiella tjänster eller ECC-nätverket vid problem med näringsidkare.

Checkar

EU:s regler om bankavgifter för internationella och nationella betalningar gäller inte checkar.

Vissa banker tar ut väldigt höga avgifter för att lösa in en check från ett annat EU-land. Och i många länder accepterar man inte längre checkar som betalningsmedel.

EU-lagstiftning

Offentliga samråd

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: