Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 24/04/2017

Inkomstskatt utomlands

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Var ska jag betala skatt?

Det finns inga EU-regler om hur EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst från egendom eller andra källor eller realisationsvinster från försäljning av egendom.

Varje land har sin egen definition av skattskyldighet, men

 • du anses i regel vara skattskyldig i det land där du vistas mer än sex månader per år
 • du är normalt sett fortfarande skattskyldig i hemlandet om du vistas mindre än sex månader per år i ett annat EU-land.

 

Här hittar du skattesatser, kontaktuppgifter till skattemyndigheter och definitioner av skattskyldighet i olika EU-länder:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Dubbel bosättning

I vissa fall kan två länder anse att du är skattskyldig hos dem och båda kräva att du ska betala skatt på din totala inkomst från hela världen. Som tur är har många länder dubbelbeskattningsavtalfrançaisDeutschEnglishsom avgör vilket av länderna som får betrakta dig som bosatt i landet.

Om det inte går att hitta någon lösning i avtalet eller om din situation är extra komplicerad bör du kontakta skattemyndigheternafrançaisDeutschEnglish i ett av länderna och be dem klargöra situationen.

Utstationerade arbetstagare/arbetssökande

Om du är tillfälligt utstationerad utomlands eller söker jobb i ett annat land kan du anses vara skattskyldig i ditt hemland även om du stannar utomlands mer än sex månader - om du behåller din permanenta bostad i hemlandet och dina personliga och ekonomiska band till det landet är starkare. Hör med skattemyndigheternafrançaisDeutschEnglish vilka regler som gäller för dig.

Du kan också behöva betala skatt i värdlandet - din lokala arbetsgivare kan till exempel dra skatt på lönen.

Oavsett om du fortsätter att vara bosatt i ditt hemland eller inte, kan hemlandet beskatta inkomst som du haft där (t.ex. från egendom).

I dessa fall bör du tänka på att det finns lösningar för att undvika dubbelbeskattning . Se till att din inkomst inte felaktigt beskattas två gånger!

Fiktiv skattskyldighet

Enligt vissa dubbelbeskattningsavtalfrançaisDeutschEnglish kan landet där du tjänar hela eller nästan hela din inkomst betrakta dig som skattskyldig, även om du inte bor där. Vissa EU-länder betraktar gränsarbetare som fiktivt skattskyldiga.

Varje land kan dock i viss mån bestämma hur stor procentandel av din inkomst som motsvarar "nästan hela" inkomsten. Oavsett om det land där du tjänar in hela eller nästan hela inkomsten betraktar dig som skattskyldig måste det ge dig samma bidrag och skattelättnader som det ger till invånarna i landet.

Men om du får bidrag i landet där du arbetar kan du naturligtvis inte få dubbla bidrag i landet där du bor. Skattemyndigheterna kommunicerar med varandra för att se till att du inte får dubbla bidrag och skattelättnader.

Likabehandling

Det land som anser dig vara skattskyldig ska beskatta dig på samma sätt och på samma villkor som invånarna i det landet. Du har t.ex. rätt till

 • eventuella familjeförmåner och skatteavdrag för barnomsorg (även om du betalar dem i ett annat EU-land)
 • eventuella skatteavdrag för boräntor, även för en bostad som du äger i ett annat EU-land
 • sambeskattning med din make/maka om det är möjligt i det aktuella landet.

Om du känner dig diskriminerad kan du be att få personlig rådgivning.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd