Senast kontrollerat: 02/09/2022

Inkomstskatt utomlands

Var ska jag betala skatt?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

Varning

EU-länderna utbyter regelbundet skatteinformation för att se till att skattebetalarna uppfyller sina skyldigheter och för att bekämpa skattebedrägeri och skatteundandragande. Kontakta ditt lokala skattekontor om du vill veta mer om fastighetsskatt, lokalskatt och gåvo- och arvsskatt.

Varje land har sin egen definition av skattskyldighet, men

Här hittar du skattesatser, kontaktuppgifter till skattemyndigheter och definitioner av skattskyldighet i olika EU-länder:

Välj land

Dubbel bosättning

I vissa fall kan två länder anse att du är skattskyldig i båda länderna och kräva att du ska betala skatt på din totala inkomst från hela världen. Som tur är har många länder dubbelbeskattningsavtal Länk öppnas på ny sida som avgör vilket av länderna som får betrakta dig som bosatt i landet.

Om det inte går att hitta någon lösning i avtalet eller om din situation är extra komplicerad bör du kontakta skattemyndigheterna i ett eller båda länderna och be dem klargöra situationen.

Utstationerade arbetstagare/arbetssökande

Om du är tillfälligt utstationerad utomlands eller söker jobb i ett annat land kan du anses vara skattskyldig i ditt hemland även om du stannar utomlands mer än sex månader – om du behåller din permanenta bostad i hemlandet och dina personliga och ekonomiska band till det landet är starkare. Hör med skattemyndigheterna vilka regler som gäller för dig.

Du kan också behöva betala skatt i värdlandet – din lokala arbetsgivare kan till exempel dra skatt på lönen.

Oavsett om du fortsätter att vara bosatt i ditt hemland eller inte, kan hemlandet beskatta inkomst som du haft där (t.ex. av kapital).

I dessa fall bör du tänka på att det finns lösningar för att undvika dubbelbeskattning.

Fiktiv skattskyldighet

Enligt vissa dubbelbeskattningsavtal ska landet där du tjänar hela eller nästan hela din inkomst betrakta dig som skattskyldig, även om du inte bor där. Vissa EU-länder betraktar gränsarbetare som fiktivt skattskyldiga.

Enligt EU-reglerna kan dock varje land i viss mån bestämma hur stor procentandel av din inkomst som motsvarar "nästan hela" inkomsten. Men om det land där du tjänar in hela eller nästan hela inkomsten betraktar dig som skattskyldig måste det också ge dig samma bidrag och skattelättnader som det ger till invånarna i landet.

Men om du får bidrag i landet där du arbetar kan du naturligtvis inte också få bidrag i landet där du bor. Skattemyndigheterna kommunicerar med varandra för att se till att du inte får dubbla bidrag och skattelättnader.

Likabehandling

Det land som anser dig vara skattskyldig ska beskatta dig på samma sätt och på samma villkor som invånarna i det landet. Du har t.ex. rätt till

Om känner dig diskriminerad kan du be om personlig rådgivningLänk öppnas på ny sida .

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: