Göra affärer
Senast kontrollerat: 29/11/2022

Planerad vård utomlands – ersättning för vårdkostnader

Du kan göra på två sätt för att få ersättning för dina kostnader i ett annat EU-land:

1. Försäkringskassan täcker dina kostnader direkt

Men om det gäller ett land där patienterna får betala för vården och sedan får ersättning från sin försäkringskassa, måste du kanske först betala kostnaden själv. Därefter kan du ansöka om ersättning från myndigheterna i det land där du får behandling. De ersätter dig direkt på samma sätt som sina egna invånare.

Du kan också välja att ansöka om ersättning hos din försäkringskassa när du har kommit hem. Om ersättningsnivån för den vård du fick utomlands är högre i ditt försäkringsland, har du rätt till en tilläggsersättning från din försäkringskassa för att täcka skillnaden.

2. Du betalar för vården själv och ansöker om ersättning efteråt

Du kan fortfarande behöva söka förhandstillstånd för vård som kräver inläggning på sjukhus över natten eller mycket specialiserad och dyr medicinsk infrastruktur – hör med din försäkringskassa eller nationella kontaktpunkt. Här hittar du också länkar till listor över behandlingar som kräver förhandstillstånd i ditt land.

Med det här alternativet kan det hända att du betraktas som privatpatient och måste betala priset för privat vård i ett annat EU-land, även hos offentliga vårdgivare. Du ersätts bara upp till samma nivå som priset för offentlig vård i ditt hemland och måste själv stå för mellanskillnaden.

Varning

Du måste ha förhandstillstånd (S2-intyg) för att få ersättning för vård i Schweiz.

Exempel från verkligheten 1

Du behöver inte alltid ha förhandstillstånd, men då kan det bli dyrare

Hugo vill behandlas för grå starr (som täcks av hans sjukförsäkring) i Tyskland. Men vårdkostnaden är högre i Tyskland än i hans hemland. Hugo vill ha ersättning för hela kostnaden och måste därför söka förhandstillstånd (S2-intyg) hos sin försäkringskassa. Om han får tillståndet kan han bege sig till Tyskland och få vården. De inblandade institutionerna tar normalt sett hand om betalningen. Hugos försäkringskassa kan dock neka förhandstillstånd om han kan få samma vård i hemlandet inom rimlig tid med hänsyn till hans hälsotillstånd. 

Yvonne vill få samma vård i Tyskland. Vården täcks av hennes sjukförsäkring och hon vill gå till läkaren så snabbt som möjligt. Yvonne vänder sig till den nationella kontaktpunkten i sitt hemland för att ta reda på om hon måste söka förhandstillstånd. Det behöver hon inte, eftersom hon inte behöver läggas in på sjukhuset över natten och behandlingen inte kräver mycket specialiserad och dyr medicinsk infrastruktur. Hon åker därför iväg och behandlas på en privat klinik. Yvonne betalar själv och ansöker om ersättning från sin försäkringskassa när hon kommit hem igen. Om det inte finns något förhandstillstånd (S2-intyg) betalar försäkringskassan bara upp till ersättningsnivån i hemlandet. Yvonne måste alltså själv stå för skillnaden mellan det pris som hon betalade till den privata kliniken i Tyskland och ersättningsnivån i sitt hemland.

Exempel från verkligheten 2

Du kan behöva betala vissa kostnader på plats även om du har förhandstillstånd

Agata vill genomgå en svår operation på ett offentligt sjukhus i Finland. För operationen krävs förhandstillstånd från Agatas hemland och hon ansöker därför om ett S2-intyg. Om det beviljas täcks vårdkostnaderna direkt.

Bernard vill genomgå samma operation i Finland, men på ett privat sjukhus. Då måste han också söka förhandstillstånd, men det finns ingen möjlighet till direkt betalning mellan institutionerna när det är privat vård. Om Bernard får tillståndet måste han betala för vården själv och därefter söka ersättning. Han bör få ersättning upp till den nivå som gäller i hemlandet för samma behandling och får själv stå för mellanskillnaden mellan behandlingspriset och ersättningen.

Oavsett vilket alternativ du väljer har du rätt till förhandstillstånd om

Du kan få mer information om kostnader och ersättning från din försäkringskassa eller den nationella kontaktpunkten i det EU-land där du är försäkrad.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: