Göra affärer
Senast kontrollerat: 02/04/2022

Planerad vård utomlands – ersättning för vårdkostnader

Du kan göra på två sätt för att få ersättning för dina kostnader i ett annat EU-land:

1. Försäkringskassan täcker dina kostnader direkt

Men om det gäller ett land där patienterna får betala för vården och sedan får ersättning från sin försäkringskassa, måste du kanske först betala vissa kostnader. Därefter kan du ansöka om ersättning från myndigheterna i landet där du får behandling. De ersätter dig direkt på samma sätt som sina egna invånare.

Du kan också välja att ansöka om ersättning hos försäkringskassan när du har kommit hem. Om ersättningsnivån för den vård du fick utomlands är högre i ditt försäkringsland, har du rätt till en tilläggsersättning från din försäkringskassa för att täcka skillnaden.

2. Du betalar för vården själv och ansöker om ersättning efteråt

Du kan fortfarande behöva söka förhandstillstånd för sjukhusvård eller mycket specialiserad och dyr vård – hör med din nationella kontaktpunkt.

Varning

Du måste ha förhandstillstånd för att få ersättning för vård i Schweiz.

Exempel från verkligheten 1

Du behöver inte alltid ha förhandstillstånd, men det är säkrast

Hugo vill behandlas för grå starr (som täcks av hans sjukförsäkring) i Tyskland. Men vårdkostnaden är högre i Tyskland än i hans hemland. Hugo vill ha ersättning för hela kostnaden och måste därför söka förhandstillstånd hos sin försäkringskassa. Om han får tillståndet kan han bege sig till Tyskland och få vården. De inblandade institutionerna tar normalt sett hand om betalningen. Om Hugo måste betala för vården får han ersättning från sin försäkringskassa när han har kommit hem igen.

Yvonne vill få samma vård i Tyskland. Vården täcks av hennes sjukförsäkring och hon vill gå till läkaren så snabbt som möjligt. Yvonne vänder sig till den nationella kontaktpunkten i sitt hemland för att ta reda på om hon måste söka förhandstillstånd. Det behöver hon inte. Hon åker därför iväg och genomgår behandlingen. Yvonne betalar själv och ansöker om ersättning från försäkringskassan när hon kommit hem igen. Eftersom hon inte hade något förhandstillstånd och behandlingen kostade lite mer i Tyskland måste Yvonne betala en del av kostnaden själv. Om det inte finns något förhandstillstånd betalar försäkringskassan bara upp till ersättningsnivån i hemlandet.

Exempel från verkligheten 2

Du kan behöva betala vissa kostnader på plats även om du har förhandstillstånd

Agata vill genomgå en svår operation på ett offentligt sjukhus i Finland. Agata söker förhandstillstånd för operationen, eftersom det krävs oavsett om hon tänker betala själv och få ersättning efteråt eller om betalningen sköts direkt av institutionerna.

Bernard vill genomgå samma operation i Finland, men på ett privat sjukhus. Då måste han ändå söka förhandstillstånd, men det finns ingen möjlighet till direkt betalning mellan institutionerna. Om Bernard får tillståndet måste han betala för vården själv och därefter söka ersättning. Han bör få ersättning upp till den nivå som gäller i hemlandet för samma behandling.

Oavsett vilket alternativ du väljer har du rätt till förhandstillstånd om

Du kan få mer information om kostnader och ersättning antingen direkt från vårdgivaren eller den nationella kontaktpunkten i det EU-land där du vill få vård.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: