Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 12/10/2017

Planerad vård utomlands – ersättning för vårdkostnader

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

 • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)English
 • EU-publikationer om BrexitEnglish
 • Brittiska regeringens information och råd om BrexitEnglish

Du kan göra på två sätt för att få ersättning för dina kostnader i ett annat EU-land:

1. Försäkringskassan täcker dina kostnader direkt

 • Det gäller för offentlig sjukvård, inte privat vård.
 • Du måste be din försäkringskassa om förhandstillstånd innan du åker iväg. Om tillståndet beviljas får du ett särskilt formulär (som kallas S2-intyg).
 • Vårdkostnaden betalas av din försäkringskassa enligt ersättningsnivåerna i det land där du fick behandlingen.
 • Vanligtvis tar de inblandade institutionerna hand om betalningen så att du inte behöver betala för vården.

Men om det gäller ett land där patienterna får betala för vården och sedan får ersättning från sin försäkringskassa, måste du kanske först betala vissa kostnader. Därefter kan du ansöka om ersättning från myndigheterna i landet där du får behandling. De ersätter dig direkt på samma sätt som sina egna invånare.

Du kan också välja att ansöka om ersättning hos försäkringskassan när du har kommit hem. Om ersättningsnivån för den vård du fick utomlands är högre i ditt försäkringsland, har du rätt till en tilläggsersättning från din försäkringskassa för att täcka skillnaden.

2. Du betalar för vården själv och ansöker om ersättning efteråt

 • Det här alternativet gäller för både offentliga och privata vårdgivare.
 • Du får ersättning som högst motsvarar vad vården hade kostat i ditt hemland, men bara om vården täcks av din allmänna sjukförsäkring hemma.

Du kan fortfarande behöva söka förhandstillstånd för sjukhusvård eller mycket specialiserad och dyr vård – hör med din nationella kontaktpunkt.

Du måste ha förhandstillstånd för att få ersättning för vård i Schweiz.

Exempel från verkligheten 1

Du behöver inte alltid ha förhandstillstånd, men det är säkrast

Hugo vill behandlas för grå starr (som täcks av hans sjukförsäkring) i Tyskland. Men vårdkostnaden är högre i Tyskland än i hans hemland. Hugo vill ha ersättning för hela kostnaden och måste därför söka förhandstillstånd hos sin försäkringskassa. Om han får tillståndet kan han bege sig till Tyskland och få vården. De inblandade institutionerna tar hand om betalningen.

Yvonne vill få samma vård i Tyskland. Vården täcks av hennes sjukförsäkring och hon vill gå till läkaren så snabbt som möjligt. Yvonne vänder sig till den nationella kontaktpunkten i sitt hemland för att ta reda på om hon måste söka förhandstillstånd. Det behöver hon inte. Hon åker därför iväg och genomgår behandlingen. Yvonne betalar själv och ansöker om ersättning från försäkringskassan när hon kommit hem igen. Eftersom hon inte hade något förhandstillstånd och behandlingen kostade lite mer i Tyskland måste Yvonne betala en del av kostnaden själv. Om det inte finns något förhandstillstånd betalar försäkringskassan bara upp till ersättningsnivån i hemlandet.

Exempel från verkligheten 2

Du kan behöva betala vissa kostnader på plats även om du har förhandstillstånd

Agata vill genomgå en svår operation på ett offentligt sjukhus i Finland. Agata söker förhandstillstånd för operationen, eftersom det krävs oavsett om hon tänker betala själv och få ersättning efteråt eller om betalningen sköts direkt av institutionerna.

Bernard vill genomgå samma operation i Finland, men på ett privat sjukhus. Då måste han ändå söka förhandstillstånd, men det finns ingen möjlighet till direkt betalning mellan institutionerna. Om Bernard får tillståndet måste han betala för vården själv och därefter söka ersättning. Han bör få ersättning upp till den nivå som gäller i hemlandet för samma behandling.

Oavsett vilket alternativ du väljer har du rätt till förhandstillstånd om

 • den specifika vård som du behöver inte kan ges i ditt hemland, men täcks av din obligatoriska sjukförsäkring
 • du inte kan få den vård du behöver i ditt hemland inom rimlig tid med tanke på ditt tillstånd och sjukdomsförloppet.

Du kan få mer information om kostnader och ersättning antingen direkt från vårdgivaren eller den nationella kontaktpunkten i det EU-land där du vill få vård.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd