Senast kontrollerat: 17/05/2021

Kommunalval

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Om du är EU-medborgare och bor i ett annat EU-land har du rätt att rösta och ställa upp i kommunalval i det landet.

Anmäl dig till röstlängden

Om du vill rösta i kommunalvalet i det land där du bor måste du anmäla dig till röstlängden i landet och skicka in uppgifter om t.ex. nationalitet och adress.

Ta reda på hur du anmäler dig i det land du bor i:

Välj land:

 • Österrikeaten
 • Belgienbeen
 • Bulgarien*bg
 • Kroatien*cr
 • Cyperncyen
 • Tjeckienczen
 • Danmarkdken
 • Estlandeeen
 • Finlandfien
 • Frankrikefrfr
 • Tyskland*de
 • Greklandgren
 • Ungern*hu
 • Island*is
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Lettland*lv
 • Liechtenstein*li
 • Litauen*lt
 • Luxembourgluen
 • Maltamten
 • Nederländerna*nl
 • Norgenoen
 • Polenplen
 • Portugal*pt
 • Rumänien*ro
 • Slovakiensken
 • Slovenien*si
 • Spanienesen
 • Sverigeseen

  * Information saknas.

  Har du fortfarande frågor?

  I följande länder registreras du dock direkt i röstlängden för kommunalval när du har folkbokförts: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike (utom Burgenland).

  I länder där det är obligatoriskt att rösta måste du själv anmäla dig till röstlängden.

  Villkor för att få rösta

  Villkoren för dig är desamma som för landets medborgare. Om man måste ha bott i landet eller kommunen en viss tid för att få rösta gäller samma sak för dig.

  Men om du har vistats en period i andra EU-länder - utanför ditt hemland - ska det räknas in.

  Det kan finnas särskilda regler i EU-länder där över 20 procent av väljarna kommer från ett annat land. I så fall kan det krävas att man har bott där längre innan man får rösta. Just nu gäller det bara Luxemburg.

  Obligatoriskt att rösta

  Om det är obligatoriskt att rösta i kommunalval i ditt nya hemland och du står med i röstlängden i det landet så är du skyldig att rösta - precis som landets medborgare.

  Det är obligatoriskt att rösta i Belgien, Cypern, Grekland och Luxemburg.

  Ställa upp i val

  För att få ställa upp i kommunalval kan du behöva lämna in en försäkran om att du inte har förlorat din valbarhet. Du kan behöva styrka din försäkran med ett intyg från ditt hemland.

  I följande länder kan du väljas in i kommunfullmäktige - men bara medborgare kan bli borgmästare:

  I vissa länder måste man vara medborgare också för att få bli vice borgmästare eller sitta i kommunstyrelsen.

  Villkor för att ställa upp i val

  Som EU-medborgare kan du ställa upp i val på samma villkor som medborgarna i det land där du bor. Om man måste ha bott i landet eller kommunen en viss tid för att få ställa upp i kommunalval gäller samma sak för dig.

  Men om du har vistats en period i andra EU-länder - utanför ditt hemland - ska det räknas in.

  Det kan finnas särskilda regler i EU-länder där över 20 procent av väljarna kommer från ett annat land. I så fall kan det krävas att man har bott där längre innan man får ställa upp i val. Just nu gäller det bara Luxemburg.

  Läs mer om hur du röstar och ställer upp i val i ditt nya hemland:

  Välj land:

  • Österrikeaten
  • Belgienbeen
  • Bulgarien*bg
  • Kroatien*cr
  • Cyperncyen
  • Danmarkdken
  • Estlandeeen
  • Finlandfien
  • Frankrike*fr
  • Tyskland*de
  • Greklandgren
  • Ungern*hu
  • Irlandieen
  • Italieniten
  • Lettland*lv
  • Litauen*lt
  • Luxembourgluen
  • Malta*mt
  • Nederländerna*nl
  • Polenplen
  • Portugal*pt
  • Rumänien*ro
  • Slovakiensken
  • Slovenien*si
  • Spanienesen
  • Sverigesesv

  * Information saknas.

  Har du fortfarande frågor?

  Vanliga frågor

  EU-lagstiftning

  Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

  Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

  Dela denna sida: