Bo och resa
Senast kontrollerat: 15/02/2019

Arbetstid, semester och ledighet

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Som arbetsgivare måste du känna till EU:s minimiregler för arbetstid, vila, raster, semester och nattarbete. Du kan frångå vissa skyldigheter om den nationella lagstiftningen tillåter det.

Kom ihåg att dina anställda, både män och kvinnor, har rätt att ansöka om föräldraledighet när de får eller adopterar barn, oavsett anställningsavtal. Föräldrarna har rätt till minst fyra månaders ledighet var.

Dela denna sida: