Bo och resa
Senast kontrollerat: 02/01/2023

Arbetstid, semester och ledighet

Som arbetsgivare måste du känna till EU:s minimiregler för arbetstid, vila, raster, semester och nattarbete. Du kan frångå vissa skyldigheter om den nationella lagstiftningen tillåter det.

Kom ihåg att dina anställda, både män och kvinnor, har rätt att ansöka om föräldraledighet när de får eller adopterar barn, oavsett anställningsavtal. Föräldrarna har rätt till minst fyra månaders ledighet var.

Dela denna sida