Senast kontrollerat: 02/04/2022

Jobba och studera

Om du vill flytta till ett annat EU-land för att studera måste du kunna försörja dig utan bidrag. Du kanske har besparingar, får pengar från dina föräldrar eller din partner, eller jobbar.

Som EU-medborgare har du samma rätt att jobba under studierna som invånarna i det nya landet. Du behöver inget arbetstillstånd, inte ens om du jobbar heltid.

Läs mer om tillfälliga begränsningar för arbetstillstånd

I många länder kan du arbeta obegränsat antal timmar i veckan. I andra länder kan det finnas en gräns per termin eller år.

Läs mer om att jobba i ett annat EU-land

Skatter och socialförsäkring

Om du bor i ett annat EU-land i minst sex månader under ett år (183 dagar) blir du i regel skattskyldig där. Om du jobbar samtidigt som du studerar måste du alltså betala skatt och sociala avgifter i det land där du studerar.

Ditt studieland kan eventuellt också beskatta din inkomst från ett annat land, om du till exempel sommarjobbar i ditt hemland. Du måste rapportera alla sådana inkomster och, i vissa fall, betala skatt på dem i det land där du studerar.

Tänk på att många EU-länder, men inte alla, har avtal som innebär att du slipper dubbelbeskattning. Avtalen kan i vissa fall också ange vilket land du ska betala skatt till.

Läs mer om skatter

Exempel från verkligheten

Joost från Nederländerna har flyttat till Belgien för att studera. Han jobbar deltid på en restaurang och är anställd enligt belgisk lag. Hans arbetsgivare drar skatt och sociala avgifter från hans månadslön och betalar in pengarna till de belgiska myndigheterna.

Under sommarlovet jobbar Joost heltid i sin hemstad i Nederländerna. Hans arbetsgivare där betalar in avgifter för honom till de nederländska skattemyndigheterna. Joost, som är skattskyldig i Belgien, kan antingen begära återbetalning från de nederländska myndigheterna och sedan betala gällande inkomstskatt i Belgien, eller deklarera sin lön från Nederländerna och den skatt han redan betalt där för att i stället få skatteavdrag från de belgiska myndigheterna.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: