Göra affärer
Senast kontrollerat: 24/06/2022

Alkohol, tobak, kontanter och punktskatter

Gränser för alkohol och tobak i EU

Som privatperson får du köpa och ta med dig så mycket du vill när du reser mellan EU-länder, förutsatt att du har köpt varorna för personligt bruk och inte för att sälja dem vidare. Skatter (moms och punktskatter) ingår i priset du betalar för en vara i landet där du köpte den, så du behöver inte betala något mer i något annat EU-land.

För att fastställa om de varor du köpt är för eget bruk kan tullmyndigheterna kontrollera om du t.ex. äger eller arbetar för ett företag och hur varorna är förpackade och transporteras. De tittar också på hur mycket du har med dig.

Varning

Tänk på att varje EU-land själv får bestämma hur mycket tobaksvaror och alkoholhaltiga drycker du får ta in i landet. Följande mängder är alltid tillåtna:

Ta med större mängder

Du kan behöva bevisa att varorna är för personligt bruk (t.ex. med hjälp av ett kvitto) om tullmyndigheterna misstänker att de ska användas i en vidare krets eller säljas vidare. Om du inte har tillräckligt med bevis kan myndigheterna kräva att du ska betala tull eller konfiskera varorna.

Varning

Strängare regler gäller för resenärer under 17 år. De kan variera från land till land, så kontrollera vad som gäller innan du åker.

Kontanter på resan

Om du tänker resa till eller från EU med 10 000 euro eller mer i kontanter (eller motsvarande belopp i andra valutor) måste du anmäla beloppet de en fr hos tullmyndigheterna. Annars kan tullen beslagta dina kontanter och du riskerar böter. Tänk på att tullen kan göra individuella kontroller och även kontrollera ditt bagage och/eller din bil.

Om du tänker resa inom EU med 10 000 euro eller mer i kontanter (eller motsvarande belopp i andra valutor) måste du fråga tullmyndigheterna i de länder du reser från, till och igenom om du måste anmäla pengarna.

Moms och punktskatter när du reser in i EU

Om du reser in i EU från ett land utanför unionen kan du, med de begränsningar som anges nedan, ta med dig varor för personligt bruk utan att betala moms och punktskatter. Samma regler gäller om du reser in från Kanarieöarna, Kanalöarna, Gibraltar eller andra områden där EU:s regler för moms och punktskatter inte gäller.

Alkoholhaltiga drycker

Du får ta med dig

Du får också ta med

Varje mängd i den sista punkten utgör 100 procent av den totala tillåtna mängden, men du får lov att dela upp den. Du kan t.ex. ta med dig en halv liter alkohol och en liter starkvin.

Tobaksvaror

Gränserna varierar beroende på vilket land du reser till. Vissa EU-länder har valt att tillämpa de lägre gränserna bara för resenärer som kommer land- eller sjövägen(Bulgarien, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Ungern) eller för alla resenärer (Estland och Rumänien).

Övre gräns

Nedre gräns

200 cigaretter eller

100 cigariller eller

50 cigarrer eller

250 gram tobak

40 cigaretter eller

20 cigariller eller

10 cigarrer eller

50 gram tobak

Du får ta med dig flera sorters varor, men inte överskrida totalgränsen. Exempel: 50 cigariller + 25 cigarrer = tillåten totalmängd.

Varning

Om du är under 17 år får du inte köpa några tullfria varor alls på resan.

Andra varor (inklusive parfym)

Du får ta med dig andra varor till ett värde av 300 euro per person eller 430 euro för flyg- och båtresenärer. Några EU-länder har en lägre gräns på 150 euro för personer under 15 år.

Bränsle

Du får ta med dig högst 10 liter bränsle i en bärbar behållare, utöver bränslet i standardtanken. Regeln gäller för alla motorfordon.

Punktskatter när du lämnar EU

Om du reser till ett land utanför EU (och vissa områden i EU som Kanarieöarna) får du köpa skattefria varor i tax-free-butiker på flygplatser och i hamnar. Tänk dock på att det kan finnas begränsningar för vilken mängd skattefria varor du får föra in i ditt destinationsland utanför EU.

Resor i EU via Schweiz eller något annat land utanför EU

Varning

Om du reser mellan två EU-länder via Schweiz gäller schweiziska tullregler en .

Om du har med dig mer alkohol och tobak än vad som är tillåtet i Schweiz måste du deklarera varorna när du reser in i Schweiz och när du reser in i EU igen. I Schweiz kan du behöva betala en garanti som du får tillbaka när du lämnar landet med dina varor.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: