Senast kontrollerat: 10/05/2022

Klagomål och tvistlösning

Om du anser att din gas- eller elleverantör har brutit mot dina rättigheter, t.ex. avtalsvillkor eller tjänstens kvalitet, kan du klaga direkt hos din leverantör som måste informera dig om hur man gör. Ofta går det snabbt att lösa tvisten och du får tillbaka pengarna eller får en ersättning.

Om du inte är nöjd med hur klagomålet hanteras kan du skicka det till ett oberoende organ för tvistlösning utanför domstol, t.ex. en energiombudsman.

Du har också rätt att gå till domstol om det behövs.

Exempel från verkligheten

En ombudsman kan hjälpa dig med ditt klagomål

Helen, som bor i Frankrike, kunde inte förstå varför hennes elräkning var så hög och hur elbolaget hade räknat ut beloppet.

Hon klagade skriftligen till sitt elbolag men blev inte nöjd med svaret. Åtta veckor efter att hon klagat kontaktade hon energiombudsmannen. Ombudsmannen bad bolaget förklara vad som hänt och rätta till problemet. Bolaget medgav att de hade begått ett misstag när de skrev räkningen. De passade också på att ändra formatet så att kunderna lättare skulle förstå uppgifterna på räkningen.

Kontaktpunkt för energifrågor

Alla EU-länder måste ha en kontaktpunkt som kan informera dig om dina rättigheter som energikund, gällande lagstiftning och hur man kan lösa en tvist med en gas- eller elleverantör.

Nationella tillsynsmyndigheter

Dina rättigheter som energikonsument i EU måste anges i ditt lands lagstiftning. Om du vill veta mer kan du kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land, som ska se till att konsumenterna skyddas enligt EU-rätten.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: