Bo och resa
Senast kontrollerat: 19/05/2020

Etiketter och märkningar

Coronaviruset, medicinska förnödenheter och skyddsutrustning

Obligatorisk märkning

Många produkter måste ha en CE-märkning för att få säljas i EU – oavsett var de har tillverkats. Kontrollera när CE-märkningen är obligatorisk, om den gäller för dina produkter och hur och var du ska sätta fast märket.

Om du tänker sälja elektriska apparater måste du ta reda på vad du har för ansvar och vad du ska göra.

De flesta skor som säljs i EU ska ha en etikett som anger vilket material de är gjorda av.

Kläder och andra textilier som säljs i EU måste ha en etikett som anger vilka textilfibrer som använts och vad de består av. På så sätt kan kunderna fatta ett välgrundat beslut.

Frivillig märkning

EU:s miljömärke kan sättas på olika typer av produkter som är miljövänliga och uppfyller strikta ekologiska krav. Kontrollera om det gäller för din produkt.

Dela denna sida: