Senast kontrollerat: 04/07/2022

Geografiska beteckningar

Om din produkt har ett specifikt geografiskt ursprung och anseende – en särskild kvalitet eller andra egenskaper som är kopplade till ursprunget – kan du skydda den med en geografisk beteckning.

Geografiska beteckningar skyddar:

Dina rättigheter

Geografiska beteckningar skyddar dina produkter mot missbruk och kopior av det registrerade namnet och garanterar produktens ursprung. Skyddet innebär att du och alla andra producenter i det särskilda geografiska området har gemensamma rättigheter över produkten så länge ni uppfyller vissa villkor.

EU:s kvalitetssystem

I EU skyddas namnen på produkter där det finns ett naturligt samband mellan kvaliteter och egenskaper och geografiskt ursprung en . Det finns följande produktbeteckningar:

Läs mer om EU:s kvalitetssystem en .

I listan över produktnamn en hittar du produkter som antingen har ansökt om skydd eller är registrerade som SUB, SGB eller GI.

Så ansöker du om skydd av geografisk beteckning

Läs om hur du skyddar namnet på din produkt en .

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

EU:s helpdesk för immateriella rättigheter

Gratis rådgivning och utbildning om immateriella rättigheter i samband med EU-finansierade projekt eller internationella affärsavtal.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida