Senast kontrollerat: 28/04/2022

Skatter

Det finns inga EU-regler om hur EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska betala skatt för sin inkomst - från arbete, pensioner, sociala förmåner, egendom, arv, donationer eller andra källor.

Det finns bara nationell lagstiftning och bilaterala skatteavtal mellan länderna. De varierar mycket och täcker inte alla situationer.

Det finns emellertid några grundprinciper som gäller för de flesta som tillbringar en längre tid utomlands:

Andra skatter

För information om övriga skatter i det land där du är skattskyldig (t.ex. fastighetsskatt, lokala skatter och gåvo- och arvsskatt) kan du vända dig till det lokala skattekontoret de en fr .

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Dela denna sida: