Senast kontrollerat : 25/06/2018

Skatter

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Det finns inga EU-regler om hur EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska betala skatt för sin inkomst - från arbete, pensioner, sociala förmåner, egendom, arv, donationer eller andra källor.

Det finns bara nationell lagstiftning och bilaterala skatteavtal mellan länderna. De varierar mycket och täcker inte alla situationer.

Det finns emellertid några grundprinciper som gäller för de flesta som tillbringar en längre tid utomlands:

Andra skatter

För information om övriga skatter i det land där du är skattskyldig (t.ex. fastighetsskatt, lokala skatter och gåvo- och arvsskatt) kan du vända dig till det lokala skattekontoretfrdeen.

Dela dena sida: