Senast kontrollerat: 17/06/2022

Internet – användning och tillgång

Internet till alla

Var du än bor i EU ska du ha tillgång till elektroniska kommunikationstjänster av hög kvalitet till rimliga priser – bland annat internet. Det kallas regeln om samhällsomfattande tjänster, som innebär att det ska finnas minst en operatör som kan erbjuda dig internet.

Varning

I vissa fall, t.ex. vid tekniska svårigheter, kan det hända att din begäran inte anses vara "rimlig" och därför avslås.

Tillsynsmyndigheten i ditt land en kan tala om för dig vilken operatör som har hand om de samhällsomfattande tjänsterna där du bor (USO-operatör).

Öppet internet

Enligt EU-reglerna om ett öppet internet har du rätt att använda och dela vilket nätinnehåll du vill. Operatören får inte blockera, sakta ned eller diskriminera innehåll, applikationer eller tjänster utom när det är nödvändigt för att

Exempel från verkligheten

Du har rätt att komma åt vilket nätinnehåll du vill

John från Irland flyttade nyligen till Tyskland där han fått jobb. I stället för att ringa dyra telefonsamtal ville han hålla kontakten med sin familj via internet. Till hans glädje hittade han flera olika appar som han kunde använda för att ringa videosamtal gratis.

Enligt EU-reglerna får internetleverantörerna inte blockera applikationer eller ta extra betalt för appar för videosamtal.

Avtal med internetleverantörer

Innan du undertecknar ett avtal om internetuppkoppling måste din operatör ge dig information om

När du har undertecknat ett avtal måste din operatör också

Exempel från verkligheten

Orimligt långa avtal är olagliga

Enrique ville ha internet i sin lägenhet när han pluggade i Berlin ett år, men fick höra av flera operatörer att de bara erbjöd avtal på minst två år.

Enrique kontaktade då den tyska telekommyndigheten för att ta reda på sina rättigheter och när han frågade operatörerna igen fick han teckna ett abonnemang på bara ett år.

För dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska kunna använda samma tjänster som andra konsumenter.

Du kan också ha rätt att få särskilda hjälpmedel från din operatör, till exempel program för förstoring eller skärmläsare om du är synskadad.

Kontakta tillsynsmyndigheten i ditt land en om du vill veta mer om dina rättigheter.

Exempel från verkligheten

Det ska finnas särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Véronique från Frankrike har nedsatt syn och har svårt att läsa webbplatser.

En kompis tipsade henne om att hon kunde kontakta den franska USO-operatören för att få hjälp. Operatören erbjöd henne en skärmläsare så att hon kan läsa text på nätet.

Myndigheternas webbplatser ska vara tillgängliga för alla

Offentliga myndigheters webbplatser i EU-länderna måste följa stränga standarder för webbtillgänglighet. Att en webbplats är tillgänglig innebär att alla har samma tillgång till informationen och funktionerna. Innehållet ska också fungera i alla webbläsare, enheter och program och med hjälpmedel som skärmläsare.

Varning

EU-reglerna om tillgänglighet gäller inte webbplatser och mobilappar som ägs av public service-företag och livesänt audiovisuellt material. I vissa EU-länder gäller reglerna inte heller skolor, förskolor och daghem.

EU:s tillgänglighetsstandarder

I praktiken ska myndigheters webbplatser i EU följa vissa tillgänglighetsregler, t.ex.

Mer information om internationella standarder för webbtillgänglighet finns hos W3C (World Wide Web Consortium) en .

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: