Senast kontrollerat: 20/05/2022

Skomärkning

Om du vill sälja skor i ett eller flera EU-länder måste dina produkter uppfylla EU-kraven på märkning. Som tillverkare ansvarar du för att skon har en etikett och att den är korrekt. Om skon importeras är det den organisation som först släpper ut den på EU-marknaden som har det ansvaret.

Måste skor märkas?

Det är obligatoriskt att märka skor i EU. EU-reglerna gäller det som kallas "skodon", dvs. alla produkter som har en sula och är avsedda att skydda eller täcka foten. Det är till exempel

Beroende på var du har tänkt sälja skorna kan det finnas fler krav.

Vad ska stå på etiketten?

När du beskriver materialen och de olika skodelarna ska du använda de symboler som finns i EU-lagstiftningen<label id="yeb_label_open_external_link" language="sv">Länk öppnas på ny sida</label> eller skriva uppgifterna på språken i det EU-land där du vill sälja skorna. Du måste ange vilket material de tre huvuddelarna av skon är gjorda av, nämligen

För alla dessa ska det stå på etiketten om materialet är tillverkat av

Om inte minst 80 % av skon är tillverkad av ett enda material ska de två huvudmaterialen stå på etiketten.

Hur ska etiketten sättas fast?

Etiketten ska sitta fast på åtminstone den ena skon i ett par, antingen tryckt, fastklistrad, präglad eller fastbunden.

Etiketten ska vara synlig, väl fastsatt och åtkomlig. Symbolerna ska vara tillräckligt stora så att de är lätta att tolka.

Om du vill visa att skon uppfyller strikta miljökrav kan du kontrollera om du också kan ansöka om EU:s miljömärke.

Se också

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida