Senast kontrollerat: 02/01/2023

Arbetstid

Som arbetsgivare ska du känna till grundreglerna för arbetstider och uppfylla miniminormerna i EU-direktiven. Du måste följa reglerna för dygns- och veckovila, raster, nattarbete, semester och maximal veckoarbetstid.

Ditt EU-land kan ha infört förmånligare regler. Du kan läsa mer om arbetstidslagstiftningen i ditt land nedan:

Välj land

Arbetstid och vila

Som arbetsgivare måste du se till att din personals genomsnittliga veckoarbetstid – inklusive övertid – inte överstiger 48 timmar under en referensperiod på upp till fyra månader. De anställda måste få minst 11 timmars sammanhängande vila per dygn. Var sjunde dag måste de också få minst 24 timmars sammanhängande ledighet under en referensperiod på två veckor.

Raster

Om de anställda arbetar mer än sex timmar per dag måste de ha en rast (rastens längd fastställs i kollektivavtal eller nationell lagstiftning).

Semester

Utöver dygns- och veckovilan har personalen rätt till minst fyra veckors betald semester varje år. Semestern får inte tas ut som pengar, utom då den anställdes anställningsavtal upphör innan hela semestern har tagits ut.

Nattarbete

Om minst tre timmar av dina anställdas dagliga arbetstid eller en viss andel av deras årsarbetstid ryms inom en sjutimmarsperiod som definieras i nationell lagstiftning och som inkluderar tiden mellan midnatt och klockan fem betraktas de som nattarbetare.

Nattarbetare får inte arbeta mer än i genomsnitt åtta timmar under en 24-timmarsperiod. Om nattarbetet innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental ansträngning ska du se till att de inte arbetar mer än åtta timmar.

Nattarbetare har rätt till gratis hälsoundersökningar innan de börjar arbeta på natten och sedan med jämna mellanrum. Undersökningarna omfattas av lagstadgad tystnadsplikt. Nattarbetare som får hälsoproblem på grund av nattarbetet ska om möjligt omplaceras till dagarbete.

Specialfall

Du kan frångå vissa skyldigheter om den nationella lagstiftningen tillåter det.

När arbetstiden inte mäts eller bestäms i förväg, som för t.ex. personer i ledande ställning, behöver du inte nödvändigtvis uppfylla arbetstidskraven.

Om arbetet kräver kontinuerlig närvaro, produktion eller service får du skjuta upp personalens viloperioder. Det är möjligt om dina anställda arbetar inom följande områden:

Om det är möjligt enligt den nationella lagstiftningen får du ha ett avtal med en anställd som tillåter att han eller hon arbetar mer än 48 timmar som är den normala gränsen. De anställda behöver inte gå med på avtalet och kan säga upp det när de vill utan att lida någon skada. Du måste föra ett register över alla anställda som har ett sådant avtal. Möjligheten att neka eller avbryta avtalet gäller bara 48-timmarsgränsen och inga andra arbetstidsregler.

När din personal utför väg-, järnvägs-, båt- eller flygtransporter av passagerare eller gods måste du följa särskilda arbetstidsregler.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida