Laatste controle: 02/01/2023

Arbeidstijden

Als werkgever moet u de basisregels kennen voor de werktijden van uw personeel en zich houden aan de minimumnormen die zijn vastgesteld in de EU-richtlijnen. U moet zich ook houden aan de regels voor de minimumrusttijden per dag en per week, pauzes, nachtwerk, de jaarlijkse vakantie en de maximale arbeidstijd per week.

Het is mogelijk dat in uw EU-land de regels gunstiger zijn voor de werknemers. U kunt hieronder meer lezen over de arbeidstijdenregeling in uw land:

Kies een land

Arbeidstijd en rusttijd

Als werkgever moet u ervoor zorgen dat uw personeel gemiddeld niet meer dan 48 uur per week werkt, overuren inbegrepen, in een periode van 4 maanden. U moet uw werknemers elke dag een aaneengesloten rustperiode van minstens 11 uur geven, en in een referentieperiode van 14 dagen per tijdvak van 7 dagen ook minstens 24 uur aaneengesloten wekelijkse rust.

Pauzes

Werknemers die meer dan 6 uur per dag werken, moeten een pauze krijgen, waarvan de duur in de cao of nationale wetgeving is vastgelegd.

Jaarlijkse vakantie

Naast de dagelijkse en wekelijkse rustperiodes hebben uw werknemers recht op minstens 4 weken betaalde vakantie per jaar. U kunt deze vakantie niet afkopen, tenzij de arbeidsrelatie eindigt voordat de werknemer al zijn verlofdagen heeft opgenomen.

Nachtarbeid

Als uw werknemers ten minste 3 uur van hun dagelijks werktijd of een bepaald deel van hun jaarlijkse werktijd werken in een bij nationale wetgeving vastgestelde periode van 7 uur die de tijd tussen middernacht en 5 uur 's ochtends omvat, worden zij beschouwd als nachtwerkers.

Uw nachtwerkers mogen gemiddeld niet langer werken dan 8 uur per 24 uur. Bij riskant werk of werk dat veel lichamelijke of geestelijke inspanning vergt, moet u ervoor zorgen dat zij nooit meer dan 8 uur binnen een periode van 24 uur werken.

Nachtwerkers hebben ook recht op gratis gezondheidscontroles voor zij met nachtwerk beginnen en daarna op regelmatige basis. Daarbij moet het medisch beroepsgeheim in acht worden genomen. Als nachtwerkers gezondheidsproblemen hebben doordat zij 's nachts werken, moet u hen zoveel mogelijk in de dagdienst plaatsen.

Afwijkende regels voor de arbeidstijden

Afwijkingen van bepaalde regels voor de arbeidstijden zijn mogelijk, voor zover toegestaan door de nationale wetgeving.

Als de arbeidstijden van uw werknemers niet gemeten worden of niet vooraf vastgelegd zijn, zoals bij leidinggevend personeel, hoeft u de regels voor arbeidstijden niet altijd te volgen.

Als het werk een continue aanwezigheid, dienst of productie vereist, mag u de rusttijden van uw personeel uitstellen. Dit is toegestaan voor personeel dat werkt:

Als de nationale wetgeving dit toelaat, kunt u met werknemers afspreken dat zij meer dan 48 uur per week werken. Ze mogen dergelijke afspraken weigeren of op elk moment intrekken. Als werkgever moet u hun beslissing respecteren en mag u hun geen schade berokkenen en hen ook niet benadelen. U moet registers bijhouden van alle werknemers met wie dergelijke afspraken zijn gemaakt. Dit recht op het verbreken van een afspraak geldt alleen voor de 48-urenlimiet, niet voor andere regels over de arbeidstijden.

Als uw werknemers zorgen voor personen- of goederenvervoer per spoor, door de lucht, over de weg of over het water, gelden er bijzondere regels voor de arbeidstijden.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: