Laatste controle : 29/01/2018

Geregistreerd of wettelijk partnerschap

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

  • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
  • EU-publicaties over de Brexit
  • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te gaan wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden uw geregistreerde of wettelijke partner bij u mag wonen.

Let op: Of u nu verhuist of niet, als u een partner van buiten de EU wilt laten overkomen om bij u te wonen, gelden alleen de nationale regels.

Uw partner is EU-onderdaan

Zelfstandig verblijf

Als EU-onderdaan kan uw geregistreerde of wettelijke partner zelfstandig in het gastland verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-burgers gelden.

De voorwaarden voor werkenden, werkzoekenden, gepensioneerden en studerenden vindt u hieronder:

Verblijf als persoon te uwen laste

Gaat uw partner niet werken of studeren en ontvangt uw partner ook geen pensioen?

Dan kan hij of zij als familielid bij u wonen.

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa

Uw partner is geen EU-onderdaan

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten van buiten de EU.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk dan bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden van buiten de EU.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: