Laatste controle: 02/04/2022

Geregistreerd of wettelijk partnerschap

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te gaan wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden uw geregistreerde of wettelijke partner bij u mag wonen.

Waarschuwing

Let op: Of u nu verhuist of niet, als u een partner van buiten de EU wilt laten overkomen om bij u te wonen, gelden alleen de nationale regels.

Zijn u en uw geregistreerde of wettelijke partner van hetzelfde geslacht, dan moet uw gastland uw partner het recht op verblijf toekennen onder de voorwaarden die ook voor andere geregistreerde en wettelijkepartners of verwanten gelden.

Uw partner is EU-onderdaan

Zelfstandig verblijf

Als EU-onderdaan kan uw geregistreerde of wettelijke partner zelfstandig in het gastland verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-burgers gelden.

De voorwaarden voor werkenden, werkzoekenden, gepensioneerden en studerenden vindt u hieronder:

Verblijf als persoon te uwen laste

Gaat uw partner niet werken of studeren en ontvangt uw partner ook geen pensioen?

Dan kan hij of zij als familielid bij u wonen.

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa.

Uw partner is geen EU-onderdaan

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten van buiten de EU.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk dan bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden van buiten de EU.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa.

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: