Laatste controle: 26/03/2021

Geregistreerd of wettelijk partnerschap

Getroffen door de brexit?

Vragen en antwoorden – rechten van de burgers van de EU en het VK, zoals uiteengezet in het ontwerp terugtrekkingsakkoord

Vanaf 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels voor EU-burgers die in het VK wonen of die naar het VK verhuizen. Omgekeerd gaan er op die dag ook nieuwe regels in voor Britse onderdanen die in de EU wonen of naar de EU verhuizen.

Ik heb permanent verblijfsrecht in het VK / de EU of zal dat nog in de overgangsperiode krijgen.

In principe verandert er dan voor u en uw gezinsleden niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik heb mijn woonplaats weliswaar in het VK / de EU, maar heb er nog geen permanent verblijfsrecht.

Ook in dit geval verandert er voor u en uw gezinsleden in principe niets: u mag gewoon in het gastland blijven wonen. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u echter wel op grond van de EU-vestigingsregeling een nieuwe verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan zo snel mogelijk bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u een nieuwe verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil naar het VK / de EU verhuizen.

U mag tot 31 december 2020 samen met uw gezin naar het VK of naar een EU-land verhuizen op basis van de huidige EU-regels. Dit geldt ook voor uw gezinsleden van buiten de EU. In het VK moet u wel op grond van de EU-vestigingsregeling een verblijfsstatus aanvragen. Woont u in de EU, informeer dan bij de nationale autoriteiten van uw gastland of u zich moet schrijven en of u een verblijfsstatus moet aanvragen.

Ik wil voor korte tijd naar het VK/de EU.

De huidige regels voor het melden van uw aanwezigheid, de inschrijving in de gemeente, de inschrijving van uw gezinsleden uit de EU, de inschrijving van uw gezinsleden van buiten de EU blijven tot ten minste 31 december 2020 van kracht.

Ik heb hulp nodig.

Als u meent dat uw rechten als EU-burger worden geschonden, neem dan contact op met SOLVIT.

Uitvoerige informatie over de uitvoering van het terugtrekkingsakkoord en de burgerrechten

Verhuist u als EU-burger naar een ander EU-land om er te gaan wonen, werken of studeren, dan maken de EU-regels het voor uw gezin makkelijker om bij u te komen wonen. Op deze pagina leest u onder welke voorwaarden uw geregistreerde of wettelijke partner bij u mag wonen.

Waarschuwing

Let op: Of u nu verhuist of niet, als u een partner van buiten de EU wilt laten overkomen om bij u te wonen, gelden alleen de nationale regels.

Zijn u en uw geregistreerde of wettelijke partner van hetzelfde geslacht, dan moet uw gastland uw partner het recht op verblijf toekennen onder de voorwaarden die ook voor andere geregistreerde en wettelijkepartners of verwanten gelden.

Uw partner is EU-onderdaan

Zelfstandig verblijf

Als EU-onderdaan kan uw geregistreerde of wettelijke partner zelfstandig in het gastland verblijven onder de voorwaarden die voor alle EU-burgers gelden.

De voorwaarden voor werkenden, werkzoekenden, gepensioneerden en studerenden vindt u hieronder:

Verblijf als persoon te uwen laste

Gaat uw partner niet werken of studeren en ontvangt uw partner ook geen pensioen?

Dan kan hij of zij als familielid bij u wonen.

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa.

Uw partner is geen EU-onderdaan

Sommige landen behandelen geregistreerde en wettelijke partners op dezelfde manier als gehuwden. Kijk in dat geval bij verblijfsvoorwaarden voor echtgenoten van buiten de EU.

Andere EU-landen doen dit niet. Kijk dan bij verblijfsvoorwaarden voor andere familieleden van buiten de EU.

Meer over de erkenning van geregistreerde en wettelijke partnerschappen in Europa.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: