Wonen en reizen
Laatste controle: 15/02/2019

Arbeidstijden, vakantie en verlof

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Met ingang van 30 maart 2019 is alle EU-wetgeving niet langer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk, tenzij bij een geratificeerde uittredingsovereenkomst een andere datum is vastgesteld, of de Europese Raad en het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten om de onderhandelingsperiode van twee jaar te verlengen. Meer informatie over de juridische gevolgen voor bedrijven:

Als werkgever moet u weten wat de EU-minimumvoorschriften zijn voor arbeidstijd, rusttijd, pauzes, jaarlijkse vakantie en nachtwerk. Soms staat de nationale wetgeving uitzonderingen op de regels voor de arbeidstijd toe.

Vergeet niet dat al uw werknemers, dus zowel vrouwen als mannen, ouderschapsverlof kunnen aanvragen bij de geboorte of adoptie van een kind, ongeacht de arbeidsovereenkomst die u met hen heeft gesloten. Beide ouders hebben elk recht op minimaal 4 maanden ouderschapsverlof.

Deze bladzijde delen: