Wonen en reizen
Laatste controle: 02/01/2023

Arbeidstijden, vakantie en verlof

Als werkgever moet u weten wat de EU-minimumvoorschriften zijn voor arbeidstijd, rusttijd, pauzes, jaarlijkse vakantie en nachtwerk. Soms staat de nationale wetgeving uitzonderingen op de regels voor de arbeidstijd toe.

Vergeet niet dat al uw werknemers, dus zowel vrouwen als mannen, ouderschapsverlof kunnen aanvragen bij de geboorte of adoptie van een kind, ongeacht de arbeidsovereenkomst die u met hen heeft gesloten. Beide ouders hebben elk recht op minimaal 4 maanden ouderschapsverlof.

Deze bladzijde delen: