Laatste controle: 24/01/2019

Werk en verblijfsrecht

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heeft u het recht om te wonen in het EU-land waar u werkt.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Zorg dat u altijd uw nationale identiteitskaart of uw paspoort bij u heeft

Als u de nationaliteit van een EU-land heeft, mag u drie maanden in een ander EU-land blijven. De enige voorwaarde is dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of identiteitskaart uit uw eigen land.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In die landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft, maar dat feit alleen is nooit een reden om u het land uit te zetten.

Controleer of u in uw gastland altijd een identiteitskaart of paspoort op zak moet hebben:

Kies een land
  • Polenplenpl
  • Portugalptenpt
  • Roemeniëroenro
  • Sloveniësi
  • Slowakijesk
  • Spanjeesenes
  • Tsjechiëczcsen
  • Verenigd Koninkrijkgben
  • Zwedenseensv

* Nog geen informatie van de nationale instanties ontvangen

Meldplicht

In sommige EU-landen moet u zich binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Lees meer over de meldplicht na aankomst.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid of volksgezondheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan drie maanden

U mag overal in de EU gaan wonen en werken.

Inschrijving bij de gemeente

De eerste drie maanden van uw verblijf kan uw gastland u niet verplichten om zich in te schrijven. Maar als u het wilt, mag u dat doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om u te melden bij de gemeente. U moet bewijzen dat u werkt en u krijgt een verblijfsdocument.

Lees meer over inschrijven in het buitenland.

U verliest uw werk

Als u in een ander EU-land werkt en werkloos wordt, mag u daar blijven wonen als u:

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u voor uw werk vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf binnen de vijf jaar

U kunt al binnen vijf jaar voor permanent verblijfsrecht in een ander EU-land in aanmerking komen als u:

Permanent verblijfsdocument

Lees hoe u een document voor duurzaam verblijf kunt krijgen. Zo'n document bewijst dat u onvoorwaardelijk in uw gastland mag verblijven.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: