Laatste controle: 02/04/2022

Werk en verblijfsrecht

Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heeft u het recht om te wonen in het EU-land waar u werkt.

U verliest uw werk

Als u in een ander EU-land werkt en werkloos wordt, mag u daar blijven wonen als u:

Meldplicht en inschrijving

In sommige EU-landen moet u zich binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Als werknemer in uw gastland moet u zich inschrijven bij de bevoegde autoriteit (vaak het gemeentehuis of de lokale politie) na de eerste drie maanden. Wanneer u zich inschrijft, krijgt u een bewijs van inschrijving. Dit bevestigt dat u recht op verblijf heeft.

U moet daarvoor de volgende documenten overleggen:

U hoeft geen andere documenten over te leggen.

Permanent verblijfsrecht

Als u vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond , krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf binnen de vijf jaar

U kunt al na minder dan vijf jaar voor permanent verblijfsrecht in een ander EU-land in aanmerking komen als u:

Kan u het land worden uitgezet of gevraagd worden te vertrekken?

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Veelgestelde vragen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: