Laatste controle : 06/04/2018

Werk en verblijfsrecht

Besluit VK artikel 50 EU-Verdrag: Meer informatie

Voorlopig blijft het Verenigd Koninkrijk volwaardig EU-lid. De EU-rechten en -plichten blijven onverminderd van kracht voor EU-burgers in het VK en voor Britten elders in de EU.

 • Vragen en antwoorden op basis van het gezamenlijk verslag van 8 december 2017 van het EU en het VKen
 • EU-publicaties over de Brexit
 • Informatie en advies van de Britse regering over de Brexiten

Als werknemer, zelfstandige of gedetacheerd werknemer heeft u het recht om te wonen in het EU-land waar u werkt.

Verblijf van maximaal 3 maanden

Zorg dat u altijd uw nationale identiteitskaart of uw paspoort bij u heeft

Als u de nationaliteit van een EU-land heeft, mag u drie maanden in een ander EU-land blijven. De enige voorwaarde is dat u in het bezit bent van een geldig paspoort of identiteitskaart uit uw eigen land.

In veel EU-landen moet u altijd uw nationale identiteitskaart of paspoort bij u hebben.

In die landen kunt u een boete krijgen of worden aangehouden als u uw identiteitskaart of paspoort niet bij zich heeft, maar dat feit alleen is nooit een reden om u het land uit te zetten.

Meldplicht

In sommige EU-landen moet u zich binnen een redelijke tijd na aankomst melden bij de autoriteiten. U kunt een boete krijgen als u dat niet doet.

Lees meer over de meldplicht na aankomst.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid of volksgezondheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Verblijf van langer dan drie maanden

U mag overal in de EU gaan wonen en werken.

Inschrijving bij de gemeente

De eerste drie maanden van uw verblijf kan uw gastland u niet verplichten om zich in te schrijven. Maar als u het wilt, mag u dat doen.

Na drie maanden is het meestal wel verplicht om u te melden bij de gemeente. U moet bewijzen dat u werkt en u krijgt een verblijfsdocument.

Lees meer over inschrijven in het buitenland .

U verliest uw werk

Als u in een ander EU-land werkt en werkloos wordt, mag u daar blijven wonen als u:

 • tijdelijk niet in staat bent om te werken door een ziekte of ongeval
 • ingeschreven staat bij het arbeidsbureau als onvrijwillig werkloze (heeft u minder dan een jaar gewerkt, dan heeft u nog voor een beperkte periode van minstens zes maanden recht op dezelfde behandeling als onderdanen van uw gastland)
 • een beroepsopleiding volgt (als u vrijwillig werkloos wordt, moet de opleiding te maken hebben met uw vorige baan).

Verzoek om het land te verlaten en uitzetting

U mag in een ander EU-land blijven wonen zolang u aan de voorwaarden voor verblijf voldoet. Is dat niet meer het geval, dan kunnen de autoriteiten u opdragen het land te verlaten.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat uw aanwezigheid een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit of het verzoek om het land te verlaten moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

Permanent verblijfsrecht

Als u voor uw werk vijf jaar na elkaar rechtmatig in een ander EU-land heeft gewoond, krijgt u er automatisch permanent verblijfsrecht. Dat betekent dat u zolang mag blijven als u wilt.

U verliest dit recht niet als u:

 • tijdelijk het land verlaat (minder dan zes maanden per jaar)
 • langer afwezig bent om uw militaire dienstplicht te vervullen
 • eenmalig voor maximaal 12 maanden het land verlaat om belangrijke redenen zoals zwangerschap, bevalling, ernstige ziekte, werk, beroepsopleiding of detachering in het buitenland

U kunt uw permanent verblijfsrecht verliezen als u langer dan twee jaar na elkaar in een ander land woont.

Permanent verblijf binnen de vijf jaar

U kunt al binnen vijf jaar voor permanent verblijfsrecht in een ander EU-land in aanmerking komen als u:

 • met pensioen gaat en het laatste jaar in het land heeft gewerkt of er minstens drie jaar onafgebroken heeft gewoond
 • moet stoppen met werken omdat u arbeidsongeschikt raakt na minstens twee jaar onafgebroken in het land te hebben gewoond
 • moet stoppen met werken omdat u door een arbeidsongeval of beroepsziekte arbeidsongeschikt bent geraakt (in dat geval maakt het niet uit hoe lang u al in het land woonde voor het ongeval of de ziekte)
 • in een ander EU-land gaat werken als grenswerker (en minstens een keer per week naar uw woonplaats terugkeert) maar daarvoor minstens drie jaar na elkaar heeft gewerkt in het land waar u permanent verblijfsrecht wilt verkrijgen.

Permanent verblijfsdocument

Lees hoe u een document voor duurzaam verblijf kunt krijgen. Zo'n document bewijst dat u onvoorwaardelijk in uw gastland mag verblijven.

Uitzetting

In uitzonderlijke gevallen kunnen de autoriteiten besluiten u het land uit te zetten in het belang van de openbare orde of veiligheid, maar alleen als zij kunnen aantonen dat u een ernstige bedreiging vormt.

Het uitzettingsbesluit moet u schriftelijk worden meegedeeld. Daarbij moet worden vermeld waarom u wordt uitgezet, en hoe en tot wanneer u in beroep kunt gaan.

EU-wetgeving

Wilt u meer informatie over regels in een bepaald land?

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Deze bladzijde delen: