Wonen en reizen
Laatste controle: 20/01/2023

Detachering van personeel in het buitenland

U moet voldoen aan de regels voor detachering indien:

In beide gevallen moet er een arbeidsbetrekking zijn tussen uzelf en de gedetacheerde werknemers.

De detacheringsregels gelden ook wanneer een werknemer wordt ingehuurd via een uitzendbureau en vanuit een ander EU-land voor u komt werken. In dat geval moet er een arbeidsbetrekking zijn tussen de werknemer en het uitzendbureau.

Arbeidsvoorwaarden in het gastland

Gedurende de hele detachering moet u uw personeel dezelfde arbeidsvoorwaarden waarborgen als bepaald in de wetgeving of de collectieve arbeidsovereenkomsten van het gastland in verband met:

Als de arbeidsvoorwaarden in uw eigen land gunstiger zijn voor uw personeel dan die in het gastland, moet u deze handhaven tijdens de detachering.

Voor andere sectoren dan de bouwsector is naleving van de voorwaarden voor beloning en vakanties niet verplicht wanneer:

Waarschuwing

Elk EU-land kan, na raadpleging van vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, beslissen dat de voorwaarden die in het gastland gelden voor beloning en vakantie niet toegepast hoeven te worden als de detachering minder dan 1 maand duurt. Deze uitzondering geldt niet voor werknemers die zijn gedetacheerd via uitzendbureaus.

Meer informatie vindt u in de praktische gids voor detachering.

Langetermijndetachering

Als de detachering langer dan 12 maanden duurt (of langer dan 18 maanden indien u een gemotiveerde kennisgeving indient bij de nationale autoriteiten in uw gastland), gelden alle relevante arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van het gastland ook voor uw gedetacheerde personeel, met uitzondering van de voorwaarden voor ontslag en aanvullend pensioen.

Bekijk voor meer informatie over de gemotiveerde kennisgeving de website van het gastland.

Sociale zekerheid voor gedetacheerde werknemers

Als u werknemers tijdelijk naar een ander EU-land detacheert, blijven zij gedekt door de sociale zekerheid van het land waar zij vóór de detachering werkten. Dit geldt ook als u als zelfstandige tijdelijk in een ander EU-land gaat werken.

Als werkgever moet u het gastland vooraf op de hoogte stellen en een PD A1-document en  aanvragen bij de socialezekerheidsinstantie in uw land waar uw personeel verzekerd is. Het PD A1-document bevestigt dat de gedetacheerde werknemer geregistreerd is bij de sociale zekerheid van uw eigen land en geen bijdragen hoeft te betalen in het gastland.

Bij het aanvragen van het PD A1-document moet u de begin- en de einddatum van de detachering in het andere EU-land aangeven. De maximale detacheringsperiode op het formulier is 24 maanden.

Indien de detachering langer dan 24 maanden duurt of verlengd moet worden, kunt u als werkgever:

Nationale contactpunten en websites

Elk EU-land heeft minstens één contactpunt dat u gedetailleerde informatie kan geven over detachering in het buitenland. Deze contactpunten werken ook samen, wisselen informatie uit, gaan na of de arbeidsvoorwaarden tijdens de detachering worden nageleefd en komen in actie bij overtredingen.

Bekijk voor meer informatie de website van het gastland.

Kies een land:

Zie ook

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

U kunt ook gebruikmaken van de zoekfunctie voor ondersteunende diensten om de juiste hulp voor u te vinden.

Deze bladzijde delen: