Laatste controle: 13/02/2020

Sociale zekerheid

Getroffen door de brexit?

Elk EU-land heeft zijn eigen socialezekerheidsstelsel. De rechten en plichten daarvan gelden voor alle werknemers in het betrokken land, ongeacht of zij uit het land zelf komen of van elders.

De bedoeling van de EU-regels is de nationale systemen te coördineren zodat mensen die naar een ander EU-land verhuizen hun dekking van het socialezekerheidsstelsel niet verliezen (bijvoorbeeld hun pensioenrechten of recht op zorg) en altijd weten welke nationale regels op hen van toepassing zijn.

Volgens de EU-regels kan iemand slechts onder het socialezekerheidsstelsel van één land tegelijk vallen -  en hoeft hij dan ook alleen daar premie te betalen.

In het algemeen gelden alleen de wetten van het land waar de betrokkene werkt (als werknemer of zelfstandige), en moet hij daar premie betalen. Het maakt niet uit waar hij woont of waar de werkgever gevestigd is. 

Er wordt een uitzondering gemaakt voor  werknemers die voor minder dan twee jaar naar het buitenland worden uitgezonden: zij kunnen verzekerd blijven en premie blijven betalen in het land waar zij vóór hun uitzending werkten.

Voor wie in meer dan één land tegelijk werkt, wordt aan de hand van specifieke regels bepaald welke wetgeving van toepassing is en waar hij premies moet betalen.

Meer lezen

Gerelateerde onderwerpen

EU-wetgeving

Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

Vraag advies aan experts

Uw EURES-adviseur

Uw EURES-adviseur kan u informeren over de arbeidsvoorwaarden en u helpen met sollicitatieprocedures in uw land of over de grens.

Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens (EESSI)

In de database voor elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens (EESSI) kunt u zoeken naar bevoegde instanties in de EU-landen die belast zijn met ziekte, pensioen, werkloosheid en gezinstoelagen.

Lokale steun voor ondernemers

Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

Deze bladzijde delen: