Laatste controle: 12/10/2020

Concurrentiebeperkend gedrag melden

Getroffen door de brexit?

Concurrentiebeperkend gedrag melden

Komt u handelspraktijken tegen die de concurrentie kunnen beperken, dan kunt u dat melden. Is de situatie specifiek voor het land of gebied waar u woont, of zijn er niet meer dan drie EU-landen bij betrokken? Dan kunt u contact opnemen met uw nationale mededingingsautoriteit.

Nationale mededingingsautoriteiten:

  Meer vragen?

  Als u niet zeker weet of dat de juiste instantie is, kunt u contact opnemen met de Europese Commissie op comp-market-information@ec.europa.eu of schrijven naar:

  Europese Commissie, Directoraat-generaal Mededinging
  Griffie Antitrust
  B-1049 Brussel, België

  Als u denkt dat uw bedrijf betrokken is bij een kartel of een andere activiteit die de concurrentie beperkt, is het belangrijk te weten dat het eerste bedrijf dat bewijs aandraagt, vaak niet gestraft wordt (zie het clementieprogrammaen)!

  U kunt contact opnemen met de Europese Commissie op faxnummer +32 2 2994585 of de telefoonnummers +32 2 2984190 of +32 2 2984191.

  Schadevergoeding

  U kunt schadevergoeding eisen als u kunt aantonen dat uw bedrijf te veel heeft betaald of inkomsten is misgelopen door de handelwijze van een kartel of door misbruik van een dominante marktpositie. Daarbij wordt uitgegaan van een wettelijk vermoeden dat kartels schade berokkenen.

  Wat is de termijn voor het indienen van een schadeclaim?

  U heeft vijf jaar de tijd, gerekend vanaf de dag dat u voor het eerst gehoord heeft over de illegale activiteiten, om een schadevergoeding te eisen, of één jaar gerekend vanaf de dag waarop de beslissing van de mededingingsautoriteit definitief is geworden (in sommige lidstaten langer).

  Openbaringsplicht

  Nationale rechtbanken in EU-landen kunnen bedrijven verplichten relevante informatie te onthullen wanneer iemand een schadeclaim indient. Als ook uw bedrijf informatie gedwongen wordt informatie te verstrekken, dan worden eventuele gevoelige bedrijfsgegevens in verband met de zaak vertrouwelijk behandeld.

  Grensoverschrijdende bewijsvoering

  Wanneer de nationale mededingingsautoriteit een definitief besluit heeft genomen over een zaak, kan dit als bewijs worden gebruikt voor nationale rechtbanken in andere EU-landen. U kunt uw claim hiermee dus onderbouwen.

  Afwenteling van het te veel betaalde

  Ook als indirect slachtoffer kunt u schadevergoeding vragen als de rechtstreekse klant van het kartel of bedrijf, bijvoorbeeld de wederverkoper van kartelgoederen, de meerkosten aan u doorberekent.

  Ofschoon u moet aantonen hoeveel schade uw bedrijf hierdoor geleden heeft, kunt u zich wel beroepen op het wettelijk vermoeden van afwenteling.

  Een voorbeeld hiervan is wanneer een verlies wordt afgewenteld op anderen: het bedrijf betaalt maar probeert de schadepost te compenseren door deze op zijn klanten te verhalen.

  Hoofdelijke aansprakelijkheid

  Alle bedrijven van het kartel of een ander concurrentievervalsende groep bedrijven zijn hoofdelijk aansprakelijke voor de volledige schade. U kunt als benadeelde kiezen van wie u schadevergoeding eist.

  Maar het veroordeelde bedrijf kan een deel van de schadevergoeding verhalen op zijn medekartelleden als het meer heeft moeten betalen dan zijn relatieve aandeel in het kartel. Hoe groot dit aandeel is en op basis van welke criteria wordt door de rechtbank bepaald volgens het nationale recht.

  Fusies

  Bedrijven van een bepaalde omvang (wereldwijde omzet vanaf 2,5 miljard euro) die zakendoen in de EU en een fusie willen aangaan, moeten de Europese Commissie om toestemming vragen, ongeacht waar hun hoofdkantoor gevestigd is. De Europese Commissie gaat dan na of het gefuseerde bedrijf niet een te groot marktaandeel in de EU zou krijgen. Fusies tussen kleine bedrijven zijn meestal geen probleem.

  Staatssteun

  Volgens de EU-wetgeving is staatssteun (zoals subsidies, lagere rentes en belastingen, garanties voor leningen) meestal verboden, omdat er dan een kans is dat een bedrijf een voordeel heeft tegenover zijn concurrenten, wat leidt tot oneerlijke concurrentie.

  Staatssteun is soms toegestaan in de volgende gevallen:

  De Europese Commissie houdt dit soort steun wel scherp in de gaten. Bent u op de hoogte van staatssteun die tegen de EU-regels ingaat, dan kunt u dat online melden.

  Gerelateerde onderwerpen

  EU-wetgeving

  Advies van een expert? Wij helpen u op weg.

  Vraag advies aan experts

  Lokale steun voor ondernemers

  Hebt u vragen over zakendoen in het buitenland ? Denkt u aan exporteren of uitbreiden naar een ander EU-land? Zo ja, dan kan het Enterprise Europe Network u gratis advies geven.

  Andere ondersteuningsdiensten

  Deze bladzijde delen: