Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 30/06/2020

Ziņošana par rīcību, kas vērsta pret konkurenci

Vai jūs skar “Brexit”?

Kā ziņot par rīcību, kas vērsta pret konkurenci?

Varat ziņot par jebkuru tirdzniecības praksi, kas ierobežo konkurenci. Ja gadījums ir īpašs un attiecas tikai uz valsti vai vietu, kurā dzīvojat, vai ne vairāk kā uz 3 citām ES valstīm, vispirms sazinieties ar savas valsts konkurences iestādi.

Valsts konkurences iestāde:


Neskaidrību gadījumā varat sazināties ar Eiropas Komisiju pa e-pastu: comp-market-information@ec.europa.eu vai pa pastu:

Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
Pretmonopola reģistrs
B-1049, Brisele, Beļģija

Ja domājat, ka jūsu uzņēmums ir iesaistīts kartelī vai kādā konkurenci ierobežojošā darbībā, ņemiet vērā, ka pirmais uzņēmums, kas sniedz pierādījumus par karteli, var tikt pilnīgi atbrīvots no soda (sk. iecietības programmuen).

Tādā gadījumā jāsazinās ar Eiropas Komisiju pa faksu +32 2 2994585 vai pa tālruni +32 2 2984190 vai +32 2 2984191.

Kompensācijas pieprasīšana

Kompensāciju varat prasīt tad, ja varat pierādīt, ja jūsu uzņēmums karteļa vai tirgū dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas dēļ ir pārmaksājis vai zaudējis peļņu. Valda juridiska prezumpcija, ka karteļi rada kaitējumu.

Cik ilgā laikā prasība ir jāiesniedz?

Jums ir 5 gadi (kopš pirmoreiz uzzinājāt par pārkāpumu), lai celtu prasību par zaudējumu atlīdzināšanu, vai 1 gads pēc tam, kad konkurences iestādes lēmums par pārkāpumu stājies likumīgā spēkā (ir gadījumi, kad dalībvalstis drīkst jums atvēlēt ilgāk laika par 1 gadu).

Pierādījumu atklāšana

ES dalībvalstu tiesas var izprasīt uzņēmumiem būtiskos pierādījumus, ja cietušie pieprasa atlīdzināt zaudējumus. Ja jūsu uzņēmumam ir jāatklāj pierādījumi, visas konfidenciālās ziņas par uzņēmējdarbību, kas izpaustas saistībā ar lietu, tiks aizsargātas.

Pārkāpuma pārrobežu pierādījums

Kad valstu konkurences iestādes pieņem galīgos lēmumus par pārkāpumiem, tos var iesniegt kā pierādījumus citu ES dalībvalstu tiesās. Tas stiprina jūsu argumentu, pieprasot zaudējumu atlīdzību.

Pārmaksas attiecināšana

Pat ja esat pārkāpēja netiešs klients, varat prasīt kompensāciju par jebkuru pārmaksu, kuru attiecinājis uz jums tiešs pārkāpēja klients, piemēram, karteļa preču tālākpārdevējs.

Kaut arī jums jāpierāda, cik lielus zaudējumus jūsu uzņēmums šādi ir cietis, jums palīdz juridiskā prezumpcija par attiecināšanu.

Pārmaksas attiecināšanas piemēram var minēt gadījumu, kad zaudējums tiek attiecināts uz citiem: uzņēmums veic maksājumu un pēc tam pieprasa atmaksu un noveļ atbildību uz saviem klientiem.

Līdzvainīgie pārkāpēji

Visi uzņēmumi, kuri piedalās kartelī vai ir noslēguši citu konkurenci ierobežojošu vienošanos, ir atbildīgi par visu nodarīto kaitējumu. Jūs kā prasītājs varat izvēlēties, pret kuru no viņiem celt prasību par zaudējumu atlīdzību.

Līdzvainīgais pārkāpējs var saņemt iemaksu no cita līdzvainīgā pārkāpēja, ja tas ir samaksājis lielāku atlīdzību nekā viņa daļa pārkāpumā. Par šo daļu un kritērijiem, pēc kuriem tā tiek noteikta, lems tiesa atbilstoši valsts likumiem.

Uzņēmumu apvienošanās

Noteikta lieluma uzņēmumiem (kuru kopējais apgrozījums pasaulē pārsniedz 2,5 miljardus eiro), kuri veic uzņēmējdarbību ES un vēlas apvienoties, ir jāprasa Eiropas Komisijas atļauja neatkarīgi no tā, kurā valstī ir to galvenā mītne. Atļauja būs atkarīga no tā, kāda tirgus daļa Eiropas Savienībā piederētu apvienotajam uzņēmumam. Apvienošanās parasti netiek liegta maziem uzņēmumiem.

Valsts atbalsts

Principā ES noteikumi aizliedz valsts atbalstu (kas pēc formas var būt daudzējāds: dotācijas, procentu un nodokļu atlaides, aizdevumu garantijas), tāpēc ka tas var kropļot konkurenci, dažiem uzņēmumiem nodrošinot priekšrocības pār konkurentiem.

Valsts atbalsts ir pieļaujams, ja tas tiek izmantots:

Šāda veida atbalsta piešķiršanu kontrolē Eiropas Komisija. Ja jums ir zināms kāds gadījums, kad valsts atbalsts piešķirts nelikumīgi, varat par to paziņot internetā.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Sabiedriskās apspriešanas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: