Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 11/02/2019

Transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšana Eiropas Savienībā

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

Lai iegūtu ES transportlīdzekļa vadītāja apliecību, jāizpilda šādas prasības:

Iepazīstieties ar noteikumiem par vadītāja apliecību atzīšanu un derīgumu ES.

Parastā dzīvesvieta

Apliecību var pieprasīt tikai tajā valstī, kurā parasti vai regulāri dzīvojat.

Jums tur jādzīvo vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu privātu iemeslu vai darba dēļ.

Ja jums ir privātas vai darba attiecības divās vai vairākās ES valstīs, jūsu parastā dzīvesvieta ir vieta, kur jums ir privātas saites, ja jūs tur regulāri atgriežaties. Šis pēdējais nosacījums jums nav jāizpilda, ja kādā ES valstī dzīvojat tāpēc, lai veiktu kādu uzdevumu uz noteiktu laiku.

Ja pārceļaties uz ārzemēm, lai mācītos koledžā vai augstskolā, jūsu parastā dzīvesvieta nemainās. Tomēr šajā ES valstī varat pieprasīt vadītāja apliecību, ja varat pierādīt, ka tur esat mācījies vismaz 6 mēnešus.

Vecuma prasības

Noskaidrojiet, vai esat sasniedzis vecumu, no kura drīkst vadīt jūs interesējošo transportlīdzekli.

Kategorija

Transportlīdzekļa veids

Minimālais vecums

AM
A1
B1

Mopēdi
Vieglie motocikli
Kvadricikli

16

A2
B, BE
C1, C1E

Standarta motocikli
Automašīnas
Vidēji smagi mehāniskie transportlīdzekļi

18

A

Smagie motocikli

20

C, CE
D1, D1E

Lieli mehāniskie transportlīdzekļi
Mikroautobusi

21

D, DE

Autobusi

24

Dažās ES valstīs šis minimālais vecums var būt lielāks vai mazāks un var būt arī dažas papildu prasības.

Parasti ir tā, ka, lai iegūtu A2 kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, jābūt vismaz divus gadus ilgai A1 kategorijas motocikla vadīšanas pieredzei.

Lai iegūtu A kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības, jābūt vismaz divus gadus ilgai A2 kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas pieredzei.

Otra iespēja ir tāda, ka varat iegūt jūsu izvēlētās kategorijas vadītāja apliecību uzreiz, ja esat sasniedzis minimālo vecumu, kas parasti ir 24 gadi.

Transportlīdzekļa vadītāja apliecības iegūšanai nav maksimālā vecuma ierobežojuma. Apliecību var paturēt tikmēr, kamēr vien veselības stāvoklis atļauj vadīt transportlīdzekli.

Veselības stāvoklis

Iekams ES valsts izdod vadītāja apliecību, tās iestādēm jāpārliecinās, ka jūsu veselības stāvoklis ir pietiekami labs, lai jūs spētu transportlīdzekli.

Veselības pārbaudes atšķiras atkarībā no apliecības kategorijas, bet parasti pārbauda:

Dažās valstīs medicīniskā pārbaude var tikt prasīta ikreiz, kad tiek atjaunotas vadītāja tiesības, vai pēc noteikta vecuma sasniegšanas.

Kravas automašīnu un autobusu vadītājiem veselības pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem. Arī citiem profesionāliem autovadītājiem, piemēram, taksometru un ātrās palīdzības mašīnu vadītājiem, var nākties regulāri iziet veselības pārbaudes.

Transportlīdzekļu vadītāju apmācība un braukšanas eksāmeni

Nav ES noteikumu par transportlīdzekļu vadītāju apmācību, autoskolām un braukšanas instruktoriem. Tāpēc katra ES valsts var pati noteikt, kādai jābūt vadītāju apmācībai.

Tomēr pastāv šādi obligāti ES standarti:

Informācija par konkrētām valstīm

Iepazīstieties ar noteikumiem par vecumu un prasībām attiecībā uz veselības stāvokli un braukšanas eksāmenu valstī, kurā vēlaties saņemt vadītāja apliecību:

Izvēlieties valsti

* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Eiropas Komisija neatbild par ārēju vietņu saturu.

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Ikkondividi din il-paġna: