Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 27/09/2017

Pārrobežu mantošanas plānošana

Jūs varat noteikt, lai jūsu mantojuma lietai piemēro jūsu pilsonības valsts tiesību aktus

Jūsu mantojuma lietu parasti izskatīs tās ES valsts iestāde (visbiežāk – tiesa vai notārs), kur atradās jūsu pēdējā dzīvesvieta. Vairumā gadījumu šī iestāde jūsu mantojuma lietā piemēros savas valsts tiesības.

Tomēr ES tiesību normas ļauj jums noteikt, lai mantojuma lietu kārtotu pēc jūsu pilsonības valsts tiesībām, – neatkarīgi no tā, vai tā ir ES dalībvalsts.

Ja jums ir vairākas pilsonības, varat izvēlēties jebkuru no šīm valstīm.

Konkrētās valsts tiesību izvēli vajadzētu paust skaidri un nepārprotami, norādot to testamentā vai atsevišķā deklarācijā. Testamentu vai deklarāciju uzskatīs par spēkā esošu, ja tas atbildīs:

 • tās ES valsts prasībām, kurā atradās jūsu pēdējā dzīvesvieta, vai
 • jūsu pilsonības valsts likumiem, ja esat izvēlējies mantojumam piemērot tās tiesības.

Kad iestādes var atteikties piemērot jūsu izvēlētās valsts tiesības

 • ES noteikumi par mantošanu nedarbojas Dānijā, Īrijā un Lielbritānijā. Ja jūsu mantinieki gribēs izskatīt mantojuma lietu šo valstu iestādēs, jūsu izvēli attiecībā uz to, kuras valsts tiesības piemērot, neņems vērā. Tomēr Dānijas, Īrijas un Lielbritānijas pilsoņi var izmantot ES noteikumus savā labā un izvēlēties mantojumam piemērot savas pilsonības valsts tiesības, ja mantojuma lietu izskata ES valstī, kas nav ne Dānija, ne Īrija, ne Lielbritānija.
 • Mantojuma lietu izskatošā iestāde var atteikties piemērot dažas jūsu pilsonības valsts tiesību normas, ja tās ir pretrunā vietējai sabiedriskajai kārtībai. Piemēram, iestādes var atteikties piemērot noteikumus, kas diskriminē mantiniekus pēc dzimuma vai tā, vai viņi ir dzimuši laulībā vai ārlaulībā.

Ko regulē jūsu mantojumam piemērojamās tiesības

Jūsu mantojumam piemērojamās tiesības (vai nu tās ir jūsu pēdējās dzīvesvietas ES valsts, vai pilsonības valsts tiesības), noteiks visu jūsu īpašumu mantošanu neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas un tā, vai īpašums ir kustams (kā automašīna vai bankas konts) vai nekustams (piemēram, māja).

Pēc šīs valsts tiesībām noteiks tādus jautājumus kā:

 • kas būs jūsu mantinieki: piemēram, jūsu laulātais vai partneris, bērni, vecāki,
 • vai varat izslēgt no mantojuma kādu ģimenes locekli,
 • vai daļu īpašuma vajadzētu rezervēt noteiktām personām: piemēram, jūsu bērniem,
 • vai jūsu dzīves laikā veiktie dāvinājumi ir atdodami un iekļaujami mantojuma masā, pirms tā tiek nodota mantiniekiem,
 • kā mantiniekiem tiek nodotas īpašumtiesības uz jūsu īpašumiem,
 • kādas ir jūsu mantinieku, testamenta izpildītāju un mantojuma masas administratora tiesības, tostarp nosacījumi attiecībā uz īpašuma pārdošanu un iespējamo kreditoru prasību segšanu,
 • kas segs jūsu atstātos parādus,
 • kā jūsu mantojuma masu sadalīt starp mantiniekiem.

ES noteikumi par mantošanu nenosaka to, kura iestāde izskatīs mantojuma lietu vai pēc kuras valsts tiesībām noteiks atsevišķus ar mantošanu saistītus jautājumus:

 • par mantojuma nodokļiem, kas jūsu mantiniekiem būs jāmaksā, pieņemot mantojumu,
 • par civilstāvokli: piemēram, kas bija jūsu pēdējais laulātais,
 • par laulības vai reģistrēto partnerattiecību īpašuma režīmu: proti, kā jāsadala jūsu īpašums pēc jūsu laulātā vai partnera nāves,
 • saistībā ar uzņēmumiem: kas, teiksim, notiks ar daļām, kuras jums pieder kādā uzņēmumā.

Piemērs

Naidžels ir no Lielbritānijas, bet pēc pensionēšanās pārcēlās dzīvot uz Franciju, kur viņam pieder māja. Tur viņš nodzīvoja vairāk nekā 8 gadus – pēdējos 5 kopā ar partneri Annu.

Tā kā Naidžels dzīvoja Francijā, viņa mantiniekiem būtu ērti nokārtot mantojuma lietu pie Francijas notāra. Principā Naidžela mantojuma lietā noteicošās būs Francijas tiesības, jo tā bija pēdējā valsts, kur viņš dzīvoja. Tātad pēc Francijas tiesībām noteiks to, kas būs mantinieki, kāda mantojuma daļa pienākas Naidžela bērniem un kādas ir Annas tiesības uz mantojumu, ņemot vērā to, ka viņa ar Naidželu nebija precējusies.

Anglijas tiesības Naidželam dod lielāku rīcības brīvību, lemjot par to, kam atstāt savus īpašumus. Tāpēc viņš nolemj testamentā norādīt, ka mantojumam tiks piemērotas Anglijas tiesības, un ieceļ Annu par visu savu Francijas īpašumu mantinieci.

Uzziniet vēl par valstu mantošanas tiesībām

Informācija par procedūrām, mantiniekiem un to likumīgajām daļām, testamentu spēkā esamību un citiem jautājumiem katrā ES valstī.

Izvēlieties:

Pārrobežu mantojuma pārvaldība

Noskaidrojiet, kā jūsu ģimene un citi tuvinieki var pārvaldīt jūsu mantojumu, ja iesaistīta ir vairāk nekā viena ES dalībvalsts.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.