Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 15/11/2017

Informācijas punkti, kur vērsties, ja vajadzīga plānveida ārstēšanās ārzemēs

Valstu kontaktpunkti

Katrā ES dalībvalstī ir vismaz viens valsts kontaktpunkts (dažās ir arī reģionālie vai vietējie kontaktpunkti), kas var atbildēt uz jūsu jautājumiem par to, kā organizēt ārstēšanos ārzemēs.

Izvēlieties valsti:

Jūsu mītnesvalstī

Jūsu valsts kontaktpunkts var jums sniegt informāciju par to, kādas ir jūsu tiesības uz veselības aprūpi citās ES dalībvalstīs. Piemēram, par šādiem jautājumiem:

 • jūsu tiesības prasīt, lai tiek daļēji vai pilnībā segti izdevumi;
 • par kāda veida ārstēšanās izdevumiem var saņemt kompensāciju un uz cik lielu kompensāciju varat cerēt;
 • vai jums vajadzīga iepriekšēja atļauja un kā to lūgt;
 • kur sūdzēties, ja jūsu tiesības netiek ievērotas.

Valstī, kurā vēlaties ārstēties

Valsts kontaktpunkts var jums sniegt informāciju par šādiem jautājumiem:

 • attiecīgās valsts veselības aprūpes sistēma un kā tajā tiek gādāts par kvalitāti un drošumu un atbilstību valsts standartiem;
 • vai konkrētais pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts un saņēmis atļauju sniegt jums nepieciešamo ārstēšanu un kādas kvalitātes un drošības prasības attiecas uz šo pakalpojumu sniedzēju;
 • pacientu tiesības attiecīgajā valstī, tostarp informācija par to, kādas ir jūsu iespējas, ja kaut kas neizdodas vai ja neesat apmierināts ar saņemto ārstēšanu.

Veselības apdrošināšanas iestādes

Jūsu veselības apdrošinātājs arī var jums sniegt informāciju par jūsu tiesībām saņemt plānveida ārstēšanu citā ES dalībvalstī. Piemēram, tas var jums sniegt sīkāku informāciju par izdevumu kompensēšanu, iepriekšējas atļaujas saņemšanu un ierobežojumiem attiecībā uz ārstēšanos ārzemēs.

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji

Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, slimnīcām, klīnikām un citām medicīnas iestādēm, ir pienākums jūs informēt par šādiem jautājumiem:

 • kādas ārstēšanas iespējas pastāv, kvalitāte un drošums, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja atļaujas vai reģistrācijas statuss u.tml., lai jūs varētu ārstēšanu izvēlēties, esot pienācīgi informēts;
 • ārstēšanas cenas, pirms tā tiek veikta. Pēc ārstēšanas pakalpojumu sniedzējiem ir jāizsniedz skaidri noformulēts rēķins, lai jums atvieglotu kompensācijas saņemšanu;
 • informācija par viņu atbildības apdrošināšanu vai tamlīdzīgu risinājumu;
 • dažādas iespējas, kā var segt ārstēšanās izmaksas (ja tādas ir).
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.