Pēdējā pārbaude: 30/01/2019

Datubāzu aizsardzība

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Ja vien ratificētā izstāšanās līgumā nebūs noteikts cits datums vai Eiropadome, vienojoties ar Apvienoto Karalisti, nelems par divu gadu sarunu perioda pagarināšanu, visi ES tiesību akti Apvienotajai Karalistei vairs nebūs saistoši no 2019. gada 30. marta. Vairāk par juridiskajām sekām attiecībā uz uzņēmumiem:

Jūsu tiesības

Ja esat izveidojis elektroniski vai kādā citā veidā pieejamu datubāzi, jūs varat aizsargāt:

Ja datubāze atbilst gan autortiesību, gan sui generis tiesību kritērijiem, varat pretendēt uz abu veidu aizsardzību.

Aizsargājiet savu unikālo datubāzi ar autortiesībām!

Ja jūsu veidotā datubāze ir oriģināls intelektuāls autordarbs, varat to aizsargāt ar autortiesībām, kas jums garantē ekskluzīvas tiesības reproducēt, pielāgot un izplatīt pašu datubāzi vai jebkādu tās variāciju. Autortiesības aizsargā datubāzes struktūru, bet ne saturu.

Sui generis aizsardzība

Ja datubāzes struktūra nav unikāls autordarbs, tās saturu varat aizsargāt saskaņā ar sui generis tiesībām .

Lai varētu izmantot sui generis tiesības attiecībā uz datubāzēm, jums vai datubāzes veidotājam jābūt ES pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam. Jums arī būs jāpierāda, ka esat veicis būtiskus ieguldījumus (finansiālus, materiālus un/vai cilvēkresursu ieguldījumus) vai nu datubāzes satura verifikācijā, vai apkopoto datu pasniegšanas veidā.

Sui generis tiesības aizsargā datubāzes saturu. Jūs (vai datubāzes radītājs) varat liegt citiem lietotājiem izgūt datus un/vai atkalizmantot visu datubāzes saturu vai būtisku šī satura daļu. Ja esat radījis datubāzi, kura atbilst sui generis tiesību kritērijiem, šāda aizsardzība jums automātiski pienākas uz 15 gadiem, sākot vai nu no datubāzes izveidošanas datuma, vai no dienas, kad tā pirmo reizi kļuva publiski pieejama.

Piemērs

Karolīna un Frederiks no Dānijas sniedz juridiskās konsultācijas. Viņi sāka veidot elektronisku datubāzi, kurā apkopti judikatūras dokumenti. Lai to izdarītu, viņiem nācās meklēt datus dažādos ārējos avotos, un šāds darbs prasīja vairākus mēnešus. Tagad, kad datubāze ir pabeigta, Karolīna un Frederiks var to izmantot komerciāli un pieprasīt tai sui generis aizsardzību, kas uz 15 gadiem nodrošinās viņiem iespēju noteikt, vai citi lietotāji drīkst izgūt un/vai atkalizmantot būtiskas datubāzes satura daļas. Tomēr citiem lietotājiem ir tiesības brīvi atkalizmantot vai izgūt vienu atsevišķu judikatūras dokumentu vai nebūtiskas judikatūras daļas.

Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnē par datubāzu aizsardzībuen , kuru uztur Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienests (EHD)en .

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vietējs atbalsts uzņēmumiem - Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: