Pēdējā pārbaude: 16/09/2020

Datubāzu aizsardzība

Vai jūs skar “Brexit”?

Jūsu tiesības

Ja esat izveidojis elektroniski vai kādā citā veidā pieejamu datubāzi, jūs varat aizsargāt:

Ja datubāze atbilst gan autortiesību, gan sui generis tiesību kritērijiem, varat pretendēt uz abu veidu aizsardzību.

Aizsargājiet savu unikālo datubāzi ar autortiesībām!

Ja jūsu veidotā datubāze ir oriģināls intelektuāls autordarbs, varat to aizsargāt ar autortiesībām, kas jums garantē ekskluzīvas tiesības (Intelektuālā īpašuma tiesību turētāji var visām citām personām liegt izmantot šīs tiesības) reproducēt, pielāgot un izplatīt pašu datubāzi vai jebkādu tās variāciju. Autortiesības aizsargā datubāzes struktūru, bet ne saturu.

Sui generis aizsardzība

Ja datubāzes struktūra nav unikāls autordarbs, tās saturu varat aizsargāt saskaņā ar sui generis tiesībām (Tiesības, kas atzīst datubāzes apkopošanai nepieciešamo ieguldījumu arī tad, ja tas neietver radošo aspektu, kuru aizsargā autortiesības.) .

Lai varētu izmantot sui generis tiesības attiecībā uz datubāzēm, jums vai datubāzes veidotājam jābūt ES pilsonim vai pastāvīgajam iedzīvotājam. Jums arī būs jāpierāda, ka esat veicis būtiskus ieguldījumus (finansiālus, materiālus un/vai cilvēkresursu ieguldījumus) vai nu datubāzes satura verifikācijā, vai apkopoto datu pasniegšanas veidā.

Sui generis tiesības aizsargā datubāzes saturu. Jūs (vai datubāzes radītājs) varat liegt citiem lietotājiem izgūt datus un/vai atkalizmantot visu datubāzes saturu vai būtisku šī satura daļu. Ja esat radījis datubāzi, kura atbilst sui generis tiesību kritērijiem, šāda aizsardzība jums automātiski pienākas uz 15 gadiem, sākot vai nu no datubāzes izveidošanas datuma, vai no dienas, kad tā pirmo reizi kļuva publiski pieejama.

Piemērs

Karolīna un Frederiks no Dānijas sniedz juridiskās konsultācijas. Viņi sāka veidot elektronisku datubāzi, kurā apkopti judikatūras dokumenti. Lai to izdarītu, viņiem nācās meklēt datus dažādos ārējos avotos, un šāds darbs prasīja vairākus mēnešus. Tagad, kad datubāze ir pabeigta, Karolīna un Frederiks var to izmantot komerciāli un pieprasīt tai sui generis aizsardzību, kas uz 15 gadiem nodrošinās viņiem iespēju noteikt, vai citi lietotāji drīkst izgūt un/vai atkalizmantot būtiskas datubāzes satura daļas. Tomēr citiem lietotājiem ir tiesības brīvi atkalizmantot vai izgūt vienu atsevišķu judikatūras dokumentu vai nebūtiskas judikatūras daļas.

Plašāka informācija pieejama tīmekļvietnē par datubāzu aizsardzībuen , kuru uztur Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību palīdzības dienests (EHD)en .

Saistītās tēmas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas Palīdzības dienests intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos

Bezmaksas konsultācijas un mācības par intelektuālā īpašuma pārvaldību ES līdzfinansētos projektos vai starptautiskos tirdzniecības līgumos.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: