Viimati ajakohastatud: 26/08/2022

Andmebaaside kaitse

Teie õigused

Kui olete loonud andmebaasi, mis on juurdepääsetav elektrooniliselt või mõnel muul moel – saate kaitsta:

Kui teie andmebaas vastab autoriõiguse ja sui generis kaitseõiguste saamise tingimustele, saate neid mõlemaid taotleda.

Kaitske oma andmebaasi autoriõiguse abil

Kui teie andmebaas on teie enda intellektuaalne looming, saate seda kaitsta autoriõigusega, mis tagab teie ainuõigused (Intellektuaalomandiõiguste valdaja/valdajad võib/võivad keelata teistel asjaomast intellektuaalomandit kasutada) andmebaasi või selle mis tahes versiooni paljundamiseks, kohandamiseks ja levitamiseks. Autoriõigusega kaitsete oma andmebaasi struktuuri, mitte selle sisu.

Sui generis kaitse

Kui teie andmebaasi struktuur ei ole teie enda looming, saate siiski kaitsta selle sise sui generis õiguse alusel (õigus, millega tunnustatakse andmebaasi koostamisse tehtud investeeringuid, isegi juhul, kui see ei hõlma autoriõigusega kaitstud n-ö loomingulist aspekti) .

Sui generis andmebaasi õiguse kasutamiseks peate kas teie või andmebaasi looja olema mõne ELi riigi kodanik või resident. Sui generis kaitseõiguse saamiseks peate tõendama, et olete teinud märkimisväärseid (rahalisi, materiaalseid ja/või inimressurssidega seotud) investeeringuid andmebaasi sisu saamiseks, kontrollimiseks või esitlemiseks.

Sui generis andmebaasi õigus kaitseb andmebaasi sisu. Kas teie või andmebaasi looja saate ära hoida andmebaasi kogu sisust või selle olulisest osast väljavõtete tegemist või nende korduskasutamist. Kui loote andmebaasi ja see vastab sui generis kaitse saamise tingimustele, saate automaatselt kaitse 15 aastaks, kas alates selle loomise kuupäevast või kuupäevast, mil andmebaas esmakordselt avalikult kättesaadavaks tehti.

Näide

Karolinel ja Frederikil on oma õiguskonsultatsioonibüroo Taanis. Nad soovivad luua elektroonilise andmebaasi kohtupraktika dokumentidest. Selleks peavad nad andmete kogumiseks uurima erinevaid allikaid ning see töö võib kesta mitmeid kuid. Nüüd, kui andmebaas on koostatud, saavad Karoline ja Frederik seda turustada ning nõuda sellele sui generis õigust, mis tähendab, et neil on 15 aasta jooksul õigus ära hoida andmebaasi kogu sisust või selle olulisest osast väljavõtete tegemist või selle korduskasutamist. Siiski on andmebaasist võimalik teha väljavõtteid või korduskasutada sisu, mis käsitleb vaid ühte kohtupraktika juhtumit või selle mitteolulist osa.

Lisateabe saamiseks tutvuge andembaaside kaitset en käsitleva leheküljega, mille on koostanud Intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi Euroopas.

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: