Viimati ajakohastatud : 03/09/2018

Plaanilise ravi korraldamine välismaal

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

Teil on õigus korraldada ravi, näiteks eriarsti konsultatsioon, operatsioon või konkreetse haiguse ravi, mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama tasu eest kui selle riigi elanikel.

Siiski võivad mõned riigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele (nt haiglaravi või väga spetsiaalne ja kulukas ravi) oma riigis. Samuti vajate tavaolukorras enne ravi korraldamist välismaal oma tervisekindlustuse pakkujalt eelnevat luba.

Sõltuvalt vajatavast ravist ja teie koduriigi eeskirjadest, võidakse teile hüvitada kõik ravikulud või teatav osa nendest. Lugege täiendavalt plaanilise raviga seotud kulude ja nende hüvitamise kohta.

Ravi korraldamine välismaal

1. Kontrollige oma tervisekindlustuskaitse kehtivust

Enne ravi eesmärgil välismaale minekut peate kontrollima, kas:

2. Leidke ravi saamiseks sobiv koht

Teil tuleb teises ELi liikmesriigis leida tervishoiuteenuste osutaja (haigla, raviasutus jne), mis pakub ravi, mida te vajate. Selleks võite ühendust võtta:

Pidage meeles, et teiste ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemid ei pruugi toimida nii, nagu teie koduriigi omad.

Näide

Võtke enne ravi korraldamist ühendust oma riikliku kontaktpunkti ja tervisekindlustuse pakkujaga

Aurélie elab Prantsusmaal. Ta vajab operatsiooni ja leiab spetsialiseerunud kliiniku Luksemburgis, kus elavad tema vanemad. Ta leiab oma vanemate kodu lähedal asuvast riiklikust haiglast sobiva spetsialisti, kuid ei ole kindel, mida ravi korraldamiseks edasi teha.

Aurélie võtab ühendust riikliku kontaktpunktiga Prantsusmaal ja oma kohaliku tervisekindlustusasutusega. Nendelt saab ta kogu vajaliku teabe eelneva loa taotlemise kohta ja täidab nõutava vormi. Loa saamise korral võib ta ravi korraldamiseks Luksemburgis asuva haiglaga otse ühendust võtta.

KKK

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: