Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/04/2022

Plaanilise ravi korraldamine välismaal

Teil on õigus korraldada ravi, näiteks eriarsti konsultatsioon, operatsioon või konkreetse haiguse ravi, mõnes teises ELi liikmesriigis samadel tingimustel ja sama tasu eest kui selle riigi elanikel.

Siiski võivad mõned riigid piirata juurdepääsu teatavatele tervishoiuteenustele (nt haiglaravi või väga spetsiaalne ja kulukas ravi) oma riigis. Samuti vajate tavaolukorras enne ravi korraldamist välismaal oma tervisekindlustuse pakkujalt eelnevat luba.

Sõltuvalt vajatavast ravist ja teie koduriigi eeskirjadest, võidakse teile hüvitada kõik ravikulud või teatav osa nendest. Lugege täiendavalt plaanilise raviga seotud kulude ja nende hüvitamise kohta.

Ravi korraldamine välismaal

1. Kontrollige oma tervisekindlustuskaitse kehtivust

Enne ravi eesmärgil välismaale minekut peate kontrollima, kas:

2. Leidke ravi saamiseks sobiv koht

Teil tuleb teises ELi liikmesriigis leida tervishoiuteenuste osutaja (haigla, raviasutus jne), mis pakub ravi, mida te vajate. Selleks võite ühendust võtta:

Pidage meeles, et teiste ELi liikmesriikide tervishoiusüsteemid ei pruugi toimida nii, nagu teie koduriigi omad.

Näide

Võtke enne ravi korraldamist ühendust oma riikliku kontaktpunkti ja tervisekindlustuse pakkujaga

Aurélie elab Prantsusmaal. Ta vajab operatsiooni ja on leidnud spetsialiseerunud kliiniku Luksemburgis, kus elavad tema vanemad. Ta leidis oma vanemate kodu lähedal asuvast riiklikust haiglast sobiva spetsialisti, kuid ei ole kindel, mida ravi korraldamiseks edasi teha.

Aurélie võttis ühendust riikliku kontaktpunktiga Prantsusmaal ja oma kohaliku tervisekindlustusasutusega. Nendelt sai ta kogu vajaliku teabe eelneva loa taotlemise kohta ja täitis nõutava vormi. Loa saamise korral võib ta ravi korraldamiseks Luksemburgis asuva haiglaga otse ühendust võtta.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: