Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 16/11/2022

Plaanilise ravi korraldamine välismaal

Teatavatel juhtudel on teil õigus korraldada ravi (näiteks konsultatsioon spetsialistiga, operatsioon või ravi spetsiifilise terviseprobleemi korral) saamine teises ELi riigis ning teil on õigus saada teie ravikindlustusasutuselt selle eest hüvitist.

Plaanilise ravi saamiseks teises ELi riigis on kaks võimalust:

1. võimalus – S2-vormi abil

S2-vormi abil katab teie ravikindlustusasutus teises ELi riigis korraldatava ravi kulud otse.
Kui valite selle võimaluse, siis on teil juurdepääs ainult riiklikele raviteenustele ning te peate ravi saamise eesmärgil välismaale mineku jaoks oma riiklikult haigekassalt taotlema alati eelnevat luba (S2-vorm). Teie ravikindlustuse pakkuja on kohustatud andma eelneva loa, kui teie taotletav ravi on hõlmatud teie ravikindlustusega, kuid seda ei saa teile teie koduriigis osutada meditsiiniliselt õigustatud tähtaja jooksul. 

Kui teil on S2-vorm, kaetakse ravikulud vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus te ravi saate. Sellega tegelevad asjakohased ametiasutused teie koduriigis ja riigis, kus te ravi saite. Üldjuhul ei pea te ravi eest maksma. 

Hoiatus

Kui inimesed, kes on kindlustatud riigis, kus te ravi saate, peavad selle konkreetse raviteenuse eest maksma, tuleb ka teil selle eest maksta ja saada hiljem hüvitatud vastavalt selles riigis kehtivatele tingimustele ja hüvitismääradele.

2. võimalus – kulude hüvitamise taotlemine pärast ravi saamist

Samuti võite ise maksta oma plaanilise ravi eest ja saada pärast koju jõudmist hüvitatud osa oma kuludest või kõik kulud. Seda süsteemi kohaldatakse nii riiklike kui ka eraõiguslike tervishoiuteenuste osutajate puhul teises ELi riigis.


Teile hüvitatakse vastavalt hüvitismääradele, mida kohaldatakse sama ravi eest riigis, kus te olete kindlustatud. Kui olete kindlustatud riigis, kus kulusid ei hüvitata, hüvitab teie riigi haigekassa teile kulud vastavalt tariifile, mille aluseks on asjaomase raviga seotud kulud, mis jäävad riikliku tervishoiusüsteemi katta.

Hoiatus

Sõltuvalt vajaliku ravi liigist ja teie riigis kehtivatest eeskirjadest võib teil olla vaja ka oma ravikindlustuse pakkuja eelnevat luba. Eelneva loa vorm selle võimaluse puhul kehtestatakse riiklikul tasandil. Paljudes ELi riikides nõutakse eelnevat luba raviks, mis hõlmab haiglas ööbimist või kulukate meditsiiniseadmete kasutamist. Eelnevat luba ei ole vaja näiteks meditsiinilise konsultatsiooni puhul.

Küsige oma ravikindlustuse pakkujalt või riiklikult kontaktpunktilt, kas teil on vaja eelnevat luba. Samuti leiate siit lingid nende raviteenuste loetelude juurde, mille puhul on vaja eelnevat luba teie riigis. Teie taotlus tuleb rahuldada juhul, kui peaksite oma koduriigis liiga kaua ravi ootama. Teie taotluse läbivaatamisel on teie ravikindlustusasutusel samuti kohustus hinnata, kas teile on võimalik väljastada S2-vorm.

Esimene võimalus (ehk S-2-vormi abil) on teile tavaliselt kasulikum juhul, kui isikud, kes on kindlustatud riigis, kus teid ravitakse, ei pea sama ravi eest maksma või kui teie koduriigi hüvitamiseeskirjad on soodsamad kui selle riigi eeskirjad, kus ravi toimub. Viimasel juhul on teil õigus saada oma ravikindlustuse pakkujalt lisakindlustust. Kui vajate erasektori pakutavaid tervishoiuteenuseid, saate valida vaid teise võimaluse.

Lugege täiendavalt plaanilise raviga seotud kulude ja nende hüvitamise kohta.

Näide

Võtke enne ravi korraldamist ühendust oma riikliku kontaktpunkti ja tervisekindlustuse pakkujaga

Aurélie elab Prantsusmaal. Ta vajab operatsiooni ja on leidnud spetsialiseerunud kliiniku Luksemburgis, kus elavad tema vanemad. Ta on leidnud oma vanemate kodu lähedal asuvast riiklikust haiglast sobiva spetsialisti, kuid ei ole kindel, mida ravi korraldamiseks edasi teha.

Aurélie otsustas võtta ühendust riikliku kontaktpunktiga Prantsusmaal ja oma kohaliku tervisekindlustusasutusega. Nendelt sai ta kogu vajaliku teabe eelneva loa taotlemise kohta ja ta täitis nõutava vormi. Loa saamise korral võib ta ravi korraldamiseks Luksemburgis asuva haiglaga otse ühendust võtta.

Kuidas korraldada ravi välismaal, kui te ei vaja oma ravikindlustuse pakkuja eelnevat luba?

1. Kontrollige oma tervisekindlustuskaitse kehtivust;

2. Leidke ravi saamiseks sobiv koht

Teil tuleb teises ELi riigis leida tervishoiuteenuste osutaja (haigla, raviasutus jne), mis pakub ravi, mida te vajate. Selleks võite ühendust võtta:

Pidage meeles, et teiste ELi riikide tervishoiusüsteemid ei pruugi toimida nii, nagu teie koduriigi omad. Kui saate teises ELi riigis juurdepääsu plaanilisele ravile ilma S2-vormita, võidakse teid kohelda erapatsiendina ja küsida kõrgemat hinda, samas kui teie kulud hüvitatakse alati teie riigi riiklike tervishoiteenuste hindade tasemel. Seetõttu peate kulude vahe ise katma.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: