Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 09/03/2020

Erakorralised tervishoiuteenused: tasumine ja kulude hüvitamine

Mida Brexit mõjutab?

Kui teil on Euroopa ravikindlustuskaart

Kui vajate ravi, viibides teises ELi liikmesriigis, võib Euroopa ravikindlustuskaardi esitamine lihtsustada makse- ja hüvitamismenetlusi.

Euroopa ravikindlustuskaardiga on teil teises ELi riigis viibides õigus tervishoiuteenustele ja kulude hüvitamisele samadel tingimustel selle riigi kodanikega. Kui teile vajalik ravi on kohalikele elanikele tasuta, ei pea ka teie selle eest maksma. Kui peate ravi eest tasuma, võite taotleda kulude hüvitamist riiklikult asutuselt veel välismaal viibimise ajal ning saada hüvitist juba seal olles, või taotleda seda oma tervisekindlustuse pakkujalt, kui olete tagasi koju jõudnud.

Teie kulud hüvitatakse vastavalt eeskirjadele ja määradele, mis kehtivad riigis, kus te ravi saite. Seega hüvitatakse ravikulud teile kas täielikult või peate tasuma patsiendi omaosalustasu vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus teile arstiabi osutati. Teie kindlustusandja võib ka otsustada hüvitada kogu summa vastavalt oma eeskirjadele.

Igas ELi riigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, kust saate abi hüvitistega seotud küsimustes.

Näide

Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega riigis, mida külastate

Annal on Prantsusmaal kohustuslik tervisekindlustus ning ta viibib mõned kuud Belgias, et lõpetada oma õpingud. Tal on kaasas Prantsusmaal välja antud Euroopa ravikindlustuskaart. Anna on rase ning ta sünnitab Belgias. Rasedust ja sünnitust käsitletakse erakorralise meditsiiniabi juhtumina ning Annale osutatakse Belgias vajalikku arstiabi, kui ta esitab oma Euroopa ravikindlustuskaardi ning isikutunnistuse.

Arstiabi osutatakse samadel alustel kui Belgias kindlustatud isikutele. See tähendab, et kui arstiabi on selles riigis kindlustatud isikutele tausta, siis on see tasuta ka Annale. Kui inimesed peavad raviteenuste eest esmalt tasuma ja seejärel taotlema kulude hüvitamist, siis peab ka Anna maksma sama summa, mis kohalikud kindlustatud elanikud, ning seejärel taotlema hüvitamist. Ta peab taotluse esitama Belgias ning tema kulud hüvitatakse samas ulatuses kui seal kindlustatud inimestel. Seejärel võtab Belgia ühendust tervishoiuasutustega Prantsusmaal, kus Anna on kindlustatud, ning taotleb raha tagasi.

Kui aga Anna läheb Belgiasse üksnes selleks, et seal sünnitada, siis võidakse Euroopa ravikindlustuskaarti mitte arvesse võtta. Ta peaks tegema ettevalmistusi välismaal sünnitamiseks enne Belgiasse minemist. Siis saab ta kindel olla, millised kulud kaetakse.

Kui teil Euroopa ravikindlustuskaarti ei ole

Kui teil Euroopa ravikindlustuskaarti ei ole või te ei saa seda kasutada (näiteks on tegemist erahaiglaga, mida Euroopa ravikindlustuskaardi süsteem ei hõlma), võidakse teilt nõuda ravi eest tasumist. Pärast koju pöördumist saate oma ravikindluste pakkujalt taotleda kulude hüvitamist. See kehtib nii riikliku kui erasektori tervishoiuteenuste pakkujate puhul. Tingimused on siiski erinevad:

Kui vajate erakorralist ravi, võib teie kohalik tervishoiuasutus abiks olla, saates faksi või e-kirjaga tõendi teie tervisekindlustuse kohta. Nii ei pea te tasuma ravi eest ette.

Kui te ei ole oma õigustes kindel ning soovite neid enne raviteenuse saamist täpsustada, siis on igas ELi liikmesriigis vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, kust saate teavet selle kohta, kas teil on õigus saada hüvitist ning kas sellel on ülempiir.

Eeskirjad on teistsugused, kui lähete välismaale konkreetselt ravi eesmärgil.

KKK

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: