Viimati ajakohastatud: 08/12/2022

Erakorralised tervishoiuteenused: tasumine ja kulude hüvitamine

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel

Kui vajate teises ELi riigis viibimise ajal ravi, võib Euroopa ravikindlustuskaardiAva välislingina esitamine lihtsustada makse- ja hüvitamismenetlusi.

Euroopa ravikindlustuskaardi abil saate kasutada tervishoiuteenuseid ja saada ravikulud hüvitatud samadel alustel asjaomase riigi kodanikega. Kui teile vajalik ravi on kohalikele elanikele tasuta, ei pea ka teie selle eest maksma. Kui peate ravi eest tasuma, võite taotleda kulude hüvitamist riiklikult asutuselt veel välismaal viibimise ajal ning saada hüvitist juba seal olles, või taotleda seda oma tervisekindlustuse pakkujalt, kui olete tagasi koju jõudnud.

Teie kulud hüvitatakse vastavalt eeskirjadele ja määradele, mis kehtivad riigis, kus te ravi saite. See tähendab, et teile hüvitatakse kõik ravikulud või peate maksma patsienditasu vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus teid raviti. Teie kindlustusandja võib ka otsustada hüvitada kogu summa vastavalt oma eeskirjadele. Pidage meeles, et suurte patsienditasudega riikide elanikel on üsna sageli täiendav – erakindlustus – oma riskide katmiseks.

Igas ELi riigis on vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, mis saab teid abistada kulude hüvitamise küsimustes. Mõne lihtsa sammuga aitame teil leida vajaliku riigi piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti.

Näide

Tutvuge sotsiaalkindlustuseeskirjadega riigis, mida külastate

Annal on Prantsusmaal kohustuslik ravikindlustus ja ta veedab Belgias oma õpingute lõpuleviimiseks paar kuud. Tal on Prantsusmaal välja antud Euroopa ravikindlustuskaart. Ta on rase ja sünnitab Belgias. Rasedust ja sünnitust peetakse kiireloomuliseks arstiabiks, seega saab Anna Euroopa ravikindlustuskaardi ja isikutunnistuse esitamisel Belgias vajalikku arstiabi.

Annat koheldakse Belgias nii, nagu oleks ta selles riigis kindlustatud. See tähendab, et kui arstiabi on selles riigis kindlustatud isikutele tausta, siis on see tasuta ka Annale. Kui inimesed peavad maksma ja seejärel taotlema kulude hüvitamist, peab ka Anna maksma sama tasu kui kohalikud kindlustatud isikud, seejärel taotlema nende hüvitamist. Ta peaks taotlema hüvitamist Belgias, kus talle hüvitatakse kulud samas ulatuses kui seal kindlustatud isikutele. Seejärel teeb Belgia koostööd Prantsusmaa ravikindlustusasutustega, kus Anna on kindlustatud, et saada neilt hüvitatud summa tagasi.

Teise võimalusena võib ta Prantsusmaale naastes taotleda hüvitist ka oma ravikindlustuse pakkujalt.

Kui Anna Belgias viibimise ainus põhjus on seal sünnitamine, võidakse Euroopa ravikindlustuskaarti mitte aktsepteerida: selle asemel peaks ta enne Belgiasse lahkumist tegema administratiivseid ettevalmistusi välismaal sünnitamiseks. Nii saab ta teada, millised kulud kaetakse.

Euroopa ravikindlustuskaardita

Kui teil ei ole Euroopa ravikindlustuskaarti või te ei saa seda kasutada (näiteks erahaiglas, mis ei ole hõlmatud Euroopa ravikindlustuskaardi süsteemiga), võidakse teilt nõuda ravi eest tasumist. Teatavates riikides võidakse selle võimaluse puhul teid kohelda erapatsiendina ja küsida erapatsientidele kehtestatud tasu isegi avalik-õiguslikes asutustes. Seejärel võite koju jõudes taotleda hüvitist oma tervisekindlustusandjalt. See kehtib nii riikliku kui erasektori tervishoiuteenuste pakkujate puhul. Tingimused on siiski erinevad:

Kui vajate kiiret ravi, võib teie kohalik ravikindlustusasutus teid aidata, saates teile faksi või e-posti teel ajutise asendussertifikaadi. Sertifikaat tuleks väljastada ka juhul, kui teie Euroopa ravikindlustuskaart välismaal viibimise ajal kaob või see varastatakse.

Kui te ei ole kindel oma õigustes ja soovite kontrollida enne ravi saamist, on igal ELi riigil vähemalt üks riiklik kontaktpunkt, kes saab teile teada anda, kas teil on õigus hüvitamisele või mitte ning kas hüvitamise puhul kohaldatakse ülemmäära.

Eeskirjad on erinevad, kui lähete välismaale konkreetselt ravi saamise eesmärgil.

Vaata ka

KKK

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: