Viimati ajakohastatud: 05/05/2022

Perehüvitised

ELis määratakse teie sotsiaalkindlustuskaitse, sealhulgas teie perehüvitiste (lastetoetused, laste kasvatamise hüvitised jne) eest vastutav riik kindlaks sõltuvalt teie majanduslikust olukorrast ning teie elukohast, mitte teie kodakondsusest.

Siseriiklikes õigusaktides määratletakse tingimused, mille alusel makstakse lapsevanematele perehüvitisi. Tavaliselt on lapsevanematel õigus saada hüvitisi asjaomases riigis, kui nad:

Pange tähele, et perehüvitised on Euroopas riigiti väga erinevad.

Kogu teie pere elab ühes riigis

Kui asute koos kõigi oma pereliikmetega elama teise ELi liikmesriiki ning olete hõlmatud üksnes asjaomase riigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, siis kohaldatakse teie suhtes teie uue elukohariigi perehüvitiste korda.

Kui olete aga lähetatud välismaale tööle lühikeseks ajaks (alla 2 aasta), olles jätkuvalt hõlmatud oma koduriigi sotsiaalkindlustussüsteemiga, siis vastutab teie koduriik ka teile perehüvitiste maksmise eest.

Teie ja teie pereliikmed elavad erinevates riikides

Kui teie pereliikmed ei ela riigis, kus te kindlustatud olete, võib teil olla õigus saada perehüvitisi erinevatest riikidest.

Vastavad riiklikud ametiasutused võtavad sel juhul arvesse mõlema lapsevanema olukorda ning otsustavad, millisel riigil lasub peamine vastutus hüvitiste maksmise eest. Nende otsus tugineb prioriteetsuse määramise eeskirjadele.

Prioriteetsuse määramise eeskirjad

Lisad

Kui selgub, et „esimesest" riigist saadud toetused on väiksemad kui need, mida oleksite saanud „teisest" riigist, kus teil oli samuti toetuse saamise õigus, siis maksab teine riik täiendavaid hüvitisi, mis vastavad kahe toetuse summade vahele. Nii saate olla kindel, et saate maksimaalset toetust, millele teil on õigus.

Lahutatud vanemad

Kui olete lahutatud ja teie eksabikaasa saab toetusi, kuid ei kasuta neid teie laste eest hoolitsemiseks, siis saate võtta ühendust perehüvitistega tegeleva asutusega riigis, kus elavad teie lapsed, ning paluda sealsel asutusel maksta toetusi otse teile, kuna teie olete see, kes perekonda tegelikult ülal peab.

Kus taotleda perehüvitisi?

Perehüvitisi saate taotleda igas ELi liikmesriigis, kus teil või teie laste teisel vanemal on õigus hüvitisi saada. Selle riigi ametiasutus, kellele taotluse esitate, edastab teie taotluse kõikidele teie juhtumiga seotud riikidele.

Kui taotlete hüvitisi õigeks ajaks ühes riigis, siis käsitatakse teie taotlust õigeaegselt esitatuna kõigis ELi liikmesriikides, kus teil on õigus perehüvitisi saada. Teile ei saa teie õiguspäraseid hüvitisi maksmata jätta vaid seepärast, et riik, kus te kõigepealt taotluse esitasite, edastas teie dokumendid teise riigi pädevale ametiasutusele liiga hilja.

Hoiatus

Kontrollige riiklikust ametiasutusest, millised on perehüvitiste taotlemise tähtajad. Kui te tähtajaks taotlust ei esita, siis võite toetuse saamise õigusest ilma jääda.

Riiklikel ametiasutustel on kohustus üksteisega koostööd teha ja vahetada kogu teavet, mida on teie taotluse menetlemiseks vaja. Selleks et ületada keelelistest erinevustest tulenevaid probleeme, kasutavad riiklikud ametiasutused teabevahetuses standarddokumente.

Perehüvitised on Euroopas riigiti väga erinevad

ELi liikmesriigid võivad ise kehtestada omi eeskirju hüvitiste ja teenuste saamise õiguste kohta. Kõik riigid maksavad mingeid perehüvitisi, kuid summad ja tingimused on väga erinevad. Mõnes riigis saate regulaarseid toetusi, ent mõnes teises riigis annab teie perekondlik olukord õiguse saada pigem maksusoodustusi kui toetusi.

Selleks et ennetada võimalikke tõsiseid arusaamatusi, mis võivad avaldada märkimisväärset mõju teie üldisele sissetulekule, tutvuge oma uue elukohariigi sotsiaalkindlustussüsteemiga.

Siit leiate täiendavat teavet oma perehüvitiste kohta riigis, mis teile neid maksab:

Valige riik:

 • Austriaaten
 • Belgiabeen
 • Bulgaariabgen
 • Horvaatiacren
 • Küproscyen
 • Tšehhiczen
 • Taanidken
 • Eestieeen
 • Soomefien
 • Prantsusmaafren
 • Saksamaadeen
 • Kreekagren
 • Ungarihuen
 • Islandisen
 • Iirimaaieen
 • Itaaliaiten
 • Lätilven
 • Liechtensteinlien
 • Leedulten
 • Luksemburgluen
 • Maltamten
 • Madalmaadnlen
 • Norranoen
 • Poolaplen
 • Portugalpten
 • Rumeeniaroen
 • Slovakkiasken
 • Sloveeniasien
 • Hispaaniaesen
 • Rootsiseen
 • Šveitschen

Euroopa töönõustajadAva välislingina saavad üldjuhul teile pakkuda põhiteavet selle kohta, milliseid perehüvitisi on teil teie uues elukohariigis õigus saada.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: