Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 19/12/2022

Juhiloa saamine ELis

ELi juhiloa en saamiseks peab taotleja:

Alaline elanik

Saate juhiluba taotleda ainult selles riigis, kus te alaliselt või pidevalt elate. Üldjuhul on selleks riik, kus te igal kalendriaastal isiklike või tööalaste sidemete tõttu elate vähemalt 185 päeva.

Kui teie tööalased või isiklikud sidemed on kahes või enamas ELi riigis, loetakse teie alaliseks elukohaks teie isiklike sidemetega seotud koht, kui te sinna korrapäraselt tagasi pöördute. Viimati nimetatud tingimus ei pea olema täidetud, kui elate ELi riigis kindla kestusega ülesande täitmiseks.

Kui asute elama teise ELi riiki koolis või ülikoolis õppimiseks, ei tähenda see alalise elukoha muutust. Saate taotleda juhiluba vastuvõtvas riigis, kui tõendate, et olete seal vähemalt kuus kuud õppinud.

Vanuse alampiir

Juhiloa saamiseks peate vastama järgmistele vanuse alampiiri nõuetele. Mõnes ELi riigis võivad need nõuded olla siiski rangemad või leebemad või on kehtestatud lisanõuded. Juhiloa omanike suhtes ei kehti vanuse ülempiire. Juhiluba jääb teile seni, kuni teie terviseseisund on vastavalt teie arstitõendile auto juhtimiseks sobiv.

Vanus Loa liik
16

Mopeedid (AM-kategooria)

Kerged mootorrattad (A1-kategooria)

Neljarattalised (B1-kategooria)

18

Standardsed mootorrattad (A2-kategooria)

Üldjuhul peab teil A2-kategooria mootorratta juhtimisõiguse saamiseks olema vähemalt kaks aastat olnud A1-kategooria mootorratta juhtimisõigus. Saate taotleda otse kõrgema kategooria juhiluba, kui vastate kõrgemale vanuse alampiirile, mis on tavaliselt 24 aastat.

Sõiduautod (B- ja BE-kategooria)

Keskmise suurusega sõidukid (C1- ja C1E-kategooria)

20

Rasked mootorrattad (A-kategooria)

Üldjuhul peab teil A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse saamiseks olema vähemalt kaks aastat olnud A2-kategooria mootorratta juhtimisõigus. Saate taotleda otse kõrgema kategooria juhiluba, kui vastate kõrgemale vanuse alampiirile, mis on tavaliselt 24 aastat.

21

Suured sõidukid (C- ja CE-kategooria)

Väikebussid (D1- ja D1E-kategooria)

24

Bussid (D- ja DE-kategooria)

Miinimumnõuded tervisele

Enne juhiloa väljastamist kontrollivad asjaomased ametiasutused, kas teie tervis vastab sõiduki juhtimiseks vajalikele nõuetele. Mõnes riigis on tervisekontroll nõutav iga kord, kui uuendate juhiluba või jõuate teatavasse vanusesse. Kui olete veoauto- või bussijuht, peate tervisekontrolli läbima iga viie aasta tagant.

Sõidueksam ja eksamineerijad

Sõidukijuhikoolituste, autokoolide ega sõiduõpetajate suhtes ei ole kogu ELi hõlmavaid eeskirju kehtestatud. Samas kehtivad ELi miinimumnormid järgmise suhtes:

Kui vastate kõigile nõuetele, väljastatakse teile ELi standardvormis juhiluba – krediitkaardi formaadis fotoga plastkaart –, millel on spetsiaalsed turvaelemendid ja mis on alates 2013. aastast kättesaadav kõigis ELi liikmesriikides.

Lugege lisateavet enne 2013. aastat välja antud juhiloamudelite en Ava välislingina kohta, mis on praegu veel kehtivad – nende välimus ja turvaelemendid ning neis loetletud õigused ja sõidukikategooriad.

Teave eri riikide kohta

Kontrollige juhiloa saamise eeskirju riigis, kus te elate, ning otsige teavet sõidukijuhikoolituse ja eksamineerimise ning vanusele ja tervisele esitatavate nõuete kohta:

Valige riik

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: