Viimati ajakohastatud : 11/02/2019

Juhiloa saamine ELis

ELi juhiloa saamiseks peab taotleja:

Uurige, millised eeskirjad kehtivad ELis juhiloa tunnustamise ja kehtivuse suhtes.

Tavapärane elukoht

Saate juhiluba taotleda ainult selles riigis, kus te tavapäraselt või pidevalt elate.

Peate selles riigis elama iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva seoses isiklike või tööalaste sidemetega.

Kui teie tööalased või isiklikud sidemed on kahes või enamas ELi riigis, loetakse teie tavapäraseks elukohaks teie isiklike sidemetega seotud koht, kui te sinna korrapäraselt tagasi pöördute. Viimati nimetatud tingimus ei pea olema täidetud, kui te elate ELi riigis kindla kestusega ülesande täitmiseks.

Kui asute elama välismaale koolis või ülikoolis õppimiseks, ei tähenda see tavapärase elukoha muutust. Saate siiski taotleda juhiluba õppimiskohaks olevas ELi riigis, kui tõendate, et olete seal vähemalt kuus kuud õppinud.

Vanusepiirangud

Vanusepiirangud sõidukikategooriate kaupa

Kategooria

Sõidukitüüp

Vanuse alampiir

AM
A1
B1

Mopeedid
Kerged mootorrattad
Neljarattalised mootorsõidukid

16

A2
B, BE
C1, C1E

Standardne mootorratas
Autod
Keskmise suurusega sõidukid

18

A

Raske mootorratas

20

C, CE
D1, D1E

Suured sõidukid
Minibussid

21

D, DE

Bussid

24

Mõnes ELi riigis võivad need vanuse alampiirid olla kõrgemad või madalamad või on kehtestatud muud lisanõuded.

A2-kategooria mootorratta juhtimisõiguse saamiseks peab teil olema vähemalt kaks aastat olnud A1-kategooria mootorratta juhtimisõigus.

A-kategooria mootorratta juhtimisõiguse saamiseks peab teil olema vähemalt kaks aastat olnud A2-kategooria mootorratta juhtimisõigus.

Saate taotleda otse soovitava kategooria juhtimisõigust, kui vastate kõrgemale vanuse alampiirile, mis on tavaliselt 24 aastat.

Juhiloa omanike suhtes ei kehti vanuse ülempiire. Juhiluba jääb teile seni, kuni teie terviseseisund on auto juhtimiseks sobiv.

Terviseseisund

Enne kui ELi liikmesriik saab teile juhiloa väljastada, peab ta kontrollima, kas teie terviseseisund on auto juhtimiseks sobiv.

Tervisekontrollid on sõltuvalt taotletavast kategooriast erinevad, kuid hõlmavad enamasti järgmist:

Mõnes riigis on tervisekontroll nõutav iga kord, kui uuendate juhiluba või olete teatavas vanuses.

Kui olete veoauto- või bussijuht, peate tervisekontrolli läbima iga viie aasta tagant. Teistel elukutselistel sõidukijuhtidel, nagu takso- ja kiirabiautojuhid, võib samuti olla vaja läbida tervisekontroll teatavate ajavahemike tagant.

Sõidukijuhikoolitus ja sõidueksam

Sõidukijuhikoolituste, autokoolide ega sõiduõpetajate suhtes ei ole ELi tasandil eeskirju kehtestatud. Seega võib iga ELi liikmesriik sõidukijuhikoolituste korralduse ja struktuuri üle ise otsustada.

Samas kehtivad ELi miinimumnormid järgmise suhtes:

Teave eri riikide kohta

Uurige, millised nõuded kehtivad riigis, kus soovite juhiluba saada, vanuse, tervisliku seisundi ja sõidukijuhieksami suhtes:

Valige riik

* Riigiasutused ei ole veel teavet esitanud

Euroopa Komisjon ei vastuta väliste veebisaitide sisu eest.

ELi õigusaktid

Kas vajate lisateavet konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohta?

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: