Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 02/02/2023

ELi-väliste riikide kodanike reisidokumendid

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

Passi- ja viisanõuded

Kui te ei ole ELi kodanik, kuid soovite külastada ELi või seal ringi reisida, on teil selleks vaja passi, mis:

Samuti võib teil vaja olla viisat. Viisa taotlemiseks peaksite pöörduma selle riigi konsulaati või saatkonda, mida kavatsete külastada. Kui teil on mõne Schengeni ala en riigi viisa, siis võimaldab see teil automaatselt reisida ka teistesse Schengeni riikidesse. Viisana toimib ka Schengeni lepinguga ühinenud riigi kehtiv elamisluba. Kui soovite külastada riiki, mis ei kuulu Schengeni alasse, võib teil vaja olla selle riigi viisat.

ELi riikide piirivalveametnikud võivad paluda teil esitada lisadokumente, nagu küllakutse, tõend majutuse kohta, tagasisõidupilet või edasi-tagasi pilet. Teabe saamiseks täpsete nõuete kohta võtke palun ühendust asjaomase ELi riigi konsulaadiga.

Paljude riikide kodanikud ei vaja Euroopa Liitu reisides viisat, kui nad viibivad seal vähem kui kolm kuud. Loetelu riikidest, mille kodanikelt nõutakse sisenemisel viisat, on Iirimaa puhul veidi teistsugune kui ülejäänud ELi riikidel.

Hoiatus

Iirimaale sisenemise tingimused põhinevad nende riiklikel õigusnormidel ning erinevad ELi eeskirjadest.

Muud dokumendid

Ärge unustage oma reisi-, tervise- ja autokindlustuse dokumente.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: