Saidi tööriistad

Keelevalik

ELi lipp

Navigatsioonitee

Menüü

Ajakohastatud : 12/04/2017

Isikute, kes ei ole ELi kodanikud, reisidokumendid

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Ühendkuningriik on praegu endiselt Euroopa Liidu täieõiguslik liige ning Ühendkuningriigi siseselt ja tema suhtes kohaldatakse jätkuvalt täies ulatuses samu õigusi ja kohustusi.

  • ELi ja Ühendkuningriigi 8. detsembri 2017. aasta ühisaruandel põhinevad küsimused ja vastusedEnglish
  • Brexiti-teemalised ELi väljaandedEnglish
  • Ühendkuningriigi valitsuse teave ja suunised Brexiti kohtaEnglish

Passi-/viisanõuded

Kui te ei ole ELi kodanik ning soovite külastada ELi või seal ringi reisida, on teil selleks vaja passi, mis:

  • kehtib vähemalt 3 kuud pärast kuupäeva, mil teil on kavas külastatavast ELi liikmesriigist lahkuda;
  • on välja antud vähemalt viimase 10 aasta jooksul

ning võimalik, et ka viisat. Viisa taotlemiseks pöörduge selle riigi konsulaati või saatkonda, mida kavatsete külastada. Kui saate viisa mõnest Schengeni ala riigist, siis võimaldab see teil automaatselt reisida ka teistesse Schengeni riikidesse. Viisaga sarnane jõud on ka Schengeni lepinguga ühinenud riigi elamisloal. Kui soovite külastada riike, mis ei kuulu Schengeni piirkonda, võib teil vaja olla nende riikide viisat.

ELi liikmesriikide piiriametnikud võivad paluda muude dokumentide esitamist, nagu küllakutse, tõend majutuse kohta, tagasisõidupilet või edasi-tagasi pilet. Teabe saamiseks täpsete nõuete kohta võtke ühendust asjaomase liikmesriigi konsulaadiga.

Paljude riikide kodanikud ei vaja Euroopa Liitu reisides viisat, kui nad viibivad seal vähem kui kolm kuud. Ühendkuningriigi ja Iirimaa koostatud loetelud nende riikide kohta, kelle kodanikud ei vaja reisimisel viisat, erinevad pisut Euroopa Liidu loetelust.

Ühendkuningriiki ja Iirimaale sisenemise tingimuste aluseks on nende vastav riiklik õigus ning see erineb ELi eeskirjadest.

Muud dokumendid

Ärge unustage oma reisi-, tervise- ja/või autokindlustuse dokumente.

Avalikud arutelud
    Vajate nõuandeteenistuse abi?
    Saage abi ja nõuandeid