Viimati ajakohastatud: 20/06/2022

Töötus välismaal

Kui kaotate töö teises ELi liikmesriigis töötades, siis sõltub see, milline riik teile töötushüvitisi maksab, teie tööalasest olukorrast ja elukohast, mitte kodakondsusest.

Mida teha, kui enne töö kaotamist oli teie olukord järgmine:

Elate ja töötate välismaal

Kavatsete välismaale jääda

Kui kaotate töö ning soovite jääda edasi sellesse ELi liikmesriiki, kus te töötasite, peaksite seal ka töötushüvitisi taotlema.

Registreerige end tööotsijana kohalikus tööturuasutused. Teid koheldakse samaväärselt asjaomase riigi kodanikega.

Pöörake erilist tähelepanu järgmisele:

 • töötushüvitiste saamiseks vajalike töötatud perioodide nõue;
 • hüvitiste suuruse arvutamiseks kohaldatavad määrad;
 • hüvitiste maksmise kestus.

Kui peate esitama tõendeid mis tahes eelmiste töötatud perioodide ning sotsiaalkindlustuskaitse kohta välismaal, siis peate võib-olla taotlema U1-vormi (endine E 301-vorm) riigis, kus te varem töötasite.E 301-vorm

Isegi kui te U1-vormi ei esita, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teise riigi ametiasutustelt. Siiski võib vorm menetlemist kiirendada.

Lähete tagasi oma päritoluriiki

Kui soovite pärast töö kaotamist minna tagasi oma päritoluriiki, peate ühendust võtma sealse riiklikud tööturuasutused, et teada saada, kas teil on pärast välismaal viibitud aega jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi või mitte.

Kui teil on jätkuvalt õigus saada töötushüvitisi, peate:

 • end oma päritoluriigis koheselt tööotsijana registreerima ning
 • taotlema U1-vormi (endine E 301-vorm) riigis, kus te viimati töötasite.

Isegi kui te U1-vormi ei esita, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teise riigi ametiasutustelt. Siiski võib vorm menetlemist kiirendada.

Kui teil ei ole õigust saada hüvitisi oma päritoluriigis, võite taotleda luba, et kanda töötushüvitised riigist, kus te töötuks jäite, üle järgmiselt:

 • tagasi teie päritoluriiki või
 • mõnda teise riiki, kus te soovite tööd otsima hakata.

Hüvitised kantakse üldjuhul üle 3 kuuks, kuid asjaomast perioodi võidakse pikendada maksimaalselt kuni 6 kuuni.

Lühiajaline (vähem kui 2 aastat) töölähetus välismaale

Kui soovite olla jätkuvalt kindlustatud riigis, kust teid välismaale tööle lähetati, peaks teile töötushüvitisi maksma see riik.

Sellisel juhul peaksite end registreerima tööotsijana asjaomase riigi tööturuasutused.

Välismaale lähetatud avalik teenistuja

Juhul kui jääte töötuks, saate valida töötushüvitiste saamise vahel ELi liikmesriigis, kuhu teid tööle lähetati, või teie päritoluriigis, registreerides end vastava riigi tööturuasutuses.tööturuasutused

 • Kui soovite taotleda hüvitisi riigis, kuhu teid tööle lähetati, küsige oma päritoluriigi tööturuasutuselt U1-vormi (endine E 301-vorm).  Asjaomasele vormile on märgitud perioodid, mida võetakse töötushüvitiste arvutamisel arvesse. Saatke see vorm riiklikule tööturuasutusele riigis, kus te hüvitisi taotlete.

  Isegi kui te U1-vormi ei esita, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teise riigi ametiasutustelt. Siiski võib vorm menetlemist kiirendada.

 • Kui soovite taotleda hüvitisi oma päritoluriigis, peate sinna tagasi minema.

Teie hüvitised arvutatakse välja vastavalt selle riigi eeskirjadele, kus te end tööotsijana registreerite, võttes arvesse kõiki välismaal töötatud perioode.

Näide

Kaaluge hoolikalt, kus te end töötuna arvele võtate

Saksamaalt pärit Mirko töötas Saksamaa avaliku teenistujana Iirimaal, kuid kaotas seal töö. Pärast töötuks jäämist oleks ta võinud minna tagasi Saksamaale ja registreerida end tööotsijana seal. Kuid ta otsustas jääda Iirimaale ning taotleda seal töötushüvitisi.

Ta lootis, et saab päevas umbes 67% oma keskmisest päevapalgast (nagu ta oleks saanud Saksamaal). Kuid Iirimaal ei võeta töötushüvitiste maksmisel aluseks eelnevalt teenitud töötasu. Tema suureks üllatuseks sai ta teada, et tal oli õigus vaid kindlaksmääratud summale 204,30 eurot nädalas.

Töötate ühes riigis, kuid elate teises (piiriülene töötaja)

Kui olete piiriülene töötaja (kas palgatöötaja või füüsilisest isikust ettevõtja) ning kaotate töö, saate töötushüvitisi taotleda üksnes riigis, kus te elate.

Hoiatus

Erand

Kui käisite viimasel perioodil, mil olite piiriülene töötaja, kodus vähem kui korra nädalas, siis võite töötushüvitiste taotlemise koha ise valida (elukohariik või riik, kus te viimati töötasite).

Asjaomane reegel kehtib alates 1. maist 2010, kuid mõned tööhõivebürood ei pruugi sellega veel kursis olla. Kui teil on probleeme töötushüvitiste saamisega välismaal, võtke abi saamiseks ühendust meie abiteenistustega Ava välislingina.

Summa

See, kas teil on õigus saada töötushüvitisi ning millise summa ulatuses, sõltub teie elukohariigis kehtivatest eeskirjadest ning välismaal töötatud ajast.

Küsige selle riigi (või nende riikide) ametiasutustelt, kus te töötanud olete, U1-vormi (endine E 301-vorm), millel on esitatud töötushüvitiste arvutamisel arvesse võetavad perioodid.

Saatke see vorm tööturuasutustele riigis, kus te soovite hüvitisi taotleda, et nad saaksid arvesse võtta sotsiaalkindlustuskaitse kehtivuse või töötamise perioode teistes riikides.

Isegi kui te U1-vormi ei täida, võivad taotluse menetlejad saada vajaliku teabe otse teiste riikide ametiasutustelt. Siiski võib vorm menetlemist kiirendada.

Vajate tööotsinguil abi?

Kui vajate abi uue töö otsimisel riigis, kus te viimati töö kaotasite, saate end registreerida tööotsijana sealses riiklik tööturuasutus. Siis peaksite järgima mõlema riigi nõudeid - nii teile hüvitisi maksva elukohariigi kui ka selle riigi omi, kus te viimati töötasite ning kus nüüd tööd otsite.

Hoiatus

Kõige olulisem on järgida teie elukohariigi nõudeid, sest vastasel juhul võib see mõjutada teile makstavaid hüvitisi.

Näide

Kontrollige, kus saate töötushüvitisi taotleda

Saksamaalt pärit Arthur kaotas 2008. aastal töö ning suundus seejärel töötamise eesmärgil kohe Ungarisse. Ta sõlmis Budapestis 1-aastase töölepingu, kuid tema elukohaks jäi Saksamaa, mida ta ka regulaarselt külastas.

Kui ta jälle töö kaotas, oleks ta võinud hüvitisi taotleda Ungaris. Siiski otsustas ta Saksamaale naasta ning tal ei tekkinud seal hüvitiste saamisega mingeid probleeme.

Hoiatus

Erinevad riigid, erinevad hüvitised

Igal ELi liikmesriigil on töötushüvitiste määramiseks oma eeskirjad. See tähendab, et teil võib olla õigus saada töötushüvitisi 24 kuu jooksul oma päritoluriigis, kuid vaid 12 kuu jooksul mõnes teises riigis.

Peaksite võrdlema igas riigis makstavaid hüvitisi, pöörates erilist tähelepanu järgmisele:

 • töötushüvitiste saamiseks vajalike töötatud perioodide nõue;
 • hüvitiste suuruse arvutamiseks kohaldatavad määrad;
 • hüvitise maksmise kestus.

Vaadake, millised on töötushüvitised riigis, kelle ülesandeks on neid maksta:

Valige riik

Töö otsimise eesmärgil teise ELi liikmesriiki elama asumine

Teatavatel tingimustel saate oma töötushüvitised üle kanda mõnda teise ELi liikmesriiki seal töö otsimise ajaks. Hüvitised kantakse üldjuhul üle 3 kuuks, kuid asjaomast perioodi võidakse pikendada maksimaalselt kuni 6 kuuni.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: