Τελευταίος έλεγχος: 20/06/2022

Άνεργος στο εξωτερικό

Αν χάσετε τη δουλειά σας ενώ εργάζεστε σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα που θα καταβάλλει το επίδομα ανεργίας σας εξαρτάται από το εργασιακό σας καθεστώς και τον τόπο διαμονής σας - και όχι από την υπηκοότητά σας.

Τι πρέπει να κάνετε αν, προτού χάσετε τη δουλειά σας:

Ζούσατε και εργαζόσασταν στο εξωτερικό

Σκοπεύετε να παραμείνετε;

Αν χάσατε τη δουλειά σας και αποφασίσατε να παραμείνετε στη χώρα της ΕΕ όπου εργαζόσασταν, θα πρέπει να ζητήσετε τις παροχές ανεργίας από τη χώρα αυτή.

Εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στον τοπικό υπηρεσίες απασχόλησης. Θα έχετε την ίδια μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας αυτής.

Προσέξτε ιδιαίτερα τα ακόλουθα σημεία:

 • περίοδοι απασχόλησης που απαιτούνται για να θεμελιώσετε δικαίωμα σε επίδομα ανεργίας
 • συντελεστές που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του επιδόματος ανεργίας
 • διάρκεια χορήγησης του επιδόματος.

Αν πρέπει να βεβαιώσετε τυχόν προηγούμενες περιόδους απασχόλησης και κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό, θα πρέπει ενδεχομένως να ζητήσετε ένα έντυπο U1 (πρώην έντυπο E 301) από τη χώρα όπου εργαστήκατε πριν.

Ακόμα και αν δεν υποβάλετε το έντυπο U1, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να λάβει την πληροφορία απευθείας από τις αρχές της άλλης χώρας. Το έντυπο όμως βοηθά στην επίσπευση της διαδικασίας.

Επιστρέφετε στην πατρίδα;

Αν, αφού χάσατε τη δουλειά σας, αποφασίσατε να επιστρέψετε στην πατρίδα σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εκεί εθνικός οργανισμός απασχόλησης για να μάθετε αν εξακολουθείτε να έχετε δικαίωμα σε παροχές ανεργίας μετά το διάστημα παραμονής σας στο εξωτερικό.

Αν έχετε τέτοιο δικαίωμα, θα πρέπει:

 • να εγγραφείτε κατευθείαν στη χώρα σας ως άτομο που αναζητά εργασία, και
 • να ζητήσετε το έντυπο U1 (πρώην έντυπο E 301) από τη χώρα όπου εργαστήκατε για τελευταία φορά.

Ακόμα και αν δεν υποβάλετε το έντυπο U1, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να λάβει την πληροφορία απευθείας από τις αρχές της άλλης χώρας. Το έντυπο όμως βοηθά στην επίσπευση της διαδικασίας.

Αν δεν δικαιούστε παροχές στη χώρα καταγωγής σας, μπορείτε να ζητήσετε άδεια μεταφοράς του επιδόματος ανεργίας από τη χώρα στην οποία χάσατε τη δουλειά σας είτε:

 • στη χώρα καταγωγής σας είτε
 • σε οποιαδήποτε άλλη χώρα επιθυμείτε να αναζητήσετε εργασία.

Το επίδομα μεταφέρεται συνήθως για 3 μήνες, αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασης το πολύ μέχρι 6 μήνες.

Ήσασταν αποσπασμένος στο εξωτερικό για σύντομο διάστημα (λιγότερους από 2 χρόνια)

Αν επιλέξετε να παραμείνετε ασφαλισμένος στη χώρα από την οποία αποσπαστήκατε, το επίδομα ανεργίας πρέπει να σας καταβάλλεται εκεί.

Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στον υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας αυτής.

Ήσασταν δημόσιος υπάλληλος και είχατε μετατεθεί στο εξωτερικό

Αν είστε πλήρως άνεργος, μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας είτε στη χώρα της ΕΕ στην οποία είχατε μετατεθεί είτε στη χώρα σας - αφού προηγουμένως εγγραφείτε στον υπηρεσίες απασχόλησης.

 • Αν αποφασίσετε να ζητήσετε τις παροχές από τη χώρα στην οποία είχατε μετατεθεί, ζητήστε από το εθνικό οργανισμό απασχόλησης της χώρας σας το έντυπο U1 (πρώην έντυπο E 301).

  Το έντυπο αυτό δείχνει τις περιόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας. Εν συνεχεία, στείλτε το στον εθνικό οργανισμό απασχόλησης της χώρας από την οποία ζητάτε τις παροχές.

  Ακόμα και αν δεν υποβάλετε το έντυπο U1, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να λάβει την πληροφορία απευθείας από τις αρχές της άλλης χώρας. Το έντυπο όμως βοηθά στην επίσπευση της διαδικασίας.

 • Αν αποφασίσετε να ζητήσετε τις παροχές από τη χώρα σας, θα πρέπει να επιστρέψετε σ' αυτήν.

Οι παροχές σας θα υπολογιστούν με βάση τους κανόνες της χώρας στην οποία εγγραφήκατε ως άτομο που αναζητά εργασία, λαμβανομένων υπόψη των περιόδων που ενδεχομένως εργαστήκατε στο εξωτερικό.

Μια αληθινή ιστορία

Σκεφτείτε το πολύ καλά προτού εγγραφείτε στο ταμείο ανεργίας

Ο Μίρκο από τη Γερμανία εργαζόταν ως Γερμανός δημόσιος υπάλληλος στην Ιρλανδία όταν έχασε τη δουλειά του. Θα μπορούσε να επιστρέψει στη Γερμανία και να εγγραφεί ως άτομο που αναζητά εργασία εκεί. Επέλεξε όμως να παραμείνει στην Ιρλανδία και να ζητήσει τις παροχές ανεργίας εκεί.

Νόμιζε ότι θα λάμβανε το 67% των ημερήσιων αποδοχών του, όπως συνηθίζεται στη Γερμανία. Στην Ιρλανδία όμως οι παροχές ανεργίας δεν βασίζονται στις προηγούμενες αποδοχές. Έτσι, ο Μίρκο εξεπλάγη όταν διαπίστωσε ότι δικαιούνταν μόνο ένα εφάπαξ ποσό 204,30 ευρώ κάθε εβδομάδα.

Εργαζόσασταν σε μια χώρα, ζούσατε σε άλλη (διασυνοριακός εργαζόμενος)

Αν ήσασταν διασυνοριακός εργαζόμενος (είτε υπάλληλος είτε αυτοαπασχολούμενος) και χάσατε τη δουλειά σας, μπορείτε να ζητήσετε παροχές ανεργίας μόνο από τη χώρα στην οποία ζείτε.

Προειδοποίηση

Εξαίρεση

Αν, κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής σας, επιστρέφατε στο σπίτι σας λιγότερο από μία φορά την εβδομάδα, μπορείτε να διαλέξετε πού θα ζητήσετε τις παροχές ανεργίας (από τη χώρα διαμονής σας ή από τη χώρα στην οποία εργαστήκατε τελευταία φορά).

Ο κανόνας αυτός ισχύει από την 1η Μαΐου 2010, παρόλο που ορισμένα κέντρα απασχόλησης μπορεί να μην το γνωρίζουν. Αν έχετε πρόβλημα με την καταβολή των παροχών ανεργίας σας στο εξωτερικό, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας.

Ποσό

Το αν δικαιούστε επίδομα ανεργίας και πόσο εξαρτάται από τους κανόνες της χώρας στην οποία ζείτε και το χρονικό διάστημα που εργαστήκατε στο εξωτερικό.

Ζητήστε από τις αρχές της χώρας (ή των χωρών) όπου εργαστήκατε το έντυπο U1 (πρώην έντυπο E 301 - που δείχνει τις περιόδους που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό των παροχών ανεργίας).

Στείλτε το έντυπο αυτό στις εθνικές υπηρεσίες απασχόλησης της χώρας όπου θέλετε να υποβάλετε αίτηση για παροχές, ώστε να μπορούν να λάβουν υπόψη τους τις τυχόν περιόδους κοινωνικής ασφάλισης ή απασχόλησής σας σε άλλες χώρες.

Ακόμα και αν δεν συμπληρώσετε το έντυπο U1, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να λάβει την πληροφορία απευθείας από τις αρχές των άλλων χωρών. Το έντυπο όμως βοηθά στην επίσπευση της διαδικασίας.

Χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε εργασία;

Αν χρειάζεστε βοήθεια για να βρείτε άλλη θέση εργασίας στη χώρα όπου χάσατε τη δουλειά σας, μπορείτε να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στον εθνικός οργανισμός απασχόλησης της χώρας αυτής. Θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να πληροίτε τις προϋποθέσεις σε αμφότερες τις χώρες: τη χώρα διαμονής (που σας καταβάλλει το επίδομα ανεργίας) και τη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία φορά (στην οποία αναζητάτε επίσης εργασία).

Προειδοποίηση

Το πιο σημαντικό είναι να πληροίτε τις προϋποθέσεις στη χώρα όπου ζείτε - διαφορετικά, θα επηρεαστούν οι παροχές σας.

Μια αληθινή ιστορία

Μάθετε πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχές ανεργίας

Ο Άρθουρ από τη Γερμανία έχασε τη δουλειά του το 2008 και έφυγε αμέσως για την Ουγγαρία με σκοπό να εργαστεί εκεί. Υπέγραψε σύμβαση απασχόλησης ενός έτους στη Βουδαπέστη, αλλά κράτησε την κατοικία του στη Γερμανία όπου επέστρεφε σε τακτά διαστήματα.

Όταν έχασε πάλι τη δουλειά του, μπορούσε να ζητήσει παροχές ανεργίας από την Ουγγαρία. Όμως, αποφάσισε να επιστρέψει στη Γερμανία και δεν είχε κανένα πρόβλημα να τις λαμβάνει εκεί.

Προειδοποίηση

Άλλη χώρα, άλλες παροχές

Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανόνες χορήγησης παροχών ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λαμβάνετε παροχές ανεργίας για 24 μήνες στη χώρα σας, αλλά μόνο για 12 μήνες σε μια άλλη χώρα.

Θα ήταν σκόπιμο να συγκρίνετε τις παροχές που καταβάλλει κάθε χώρα, προσέχοντας ιδιαίτερα:

 • τις περιόδους απασχόλησης που απαιτούνται για να θεμελιώσετε δικαίωμα σε επιδόματος ανεργίας
 • τους συντελεστές που εφαρμόζονται για τον υπολογισμό του επιδόματος
 • τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος.

Ενημερωθείτε για τις παροχές ανεργίας στη χώρα που είναι αρμόδια για την καταβολή τους:

Επιλέξτε χώρα

Μετάβαση σε άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση εργασίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να μεταφέρετε τις παροχές ανεργίας σας σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, ενόσω ψάχνετε για δουλειά εκεί. Οι παροχές ανεργίας μεταφέρονται συνήθως για 3 μήνες, αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασης το πολύ για 6 μήνες.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: