Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 02/04/2022

Φοίτηση σε σχολείο άλλης χώρας της ΕΕ

Ως πολίτες της ΕΕ, τα παιδιά σας μπορούν να πάνε σχολείο σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ υπό τους ίδιους όρους όπως και οι υπήκοοι της χώρας αυτής.

Έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν σε τάξη μαθητών της ίδιας ηλικιακής ομάδας και αντίστοιχου επιπέδου με την τάξη τους στη χώρα καταγωγής σας, ανεξάρτητα από το γλωσσικό τους επίπεδο.

Προειδοποίηση

Ως υπήκοος της ΕΕ, αν μεταβαίνετε για λόγους εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, τα παιδιά σας δικαιούνται δωρεάν εκπαίδευση υποδοχής στη νέα χώρα διαμονής σας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενσωματωθούν και να προσαρμοστούν στο νέο σχολικό σύστημα. Στην εκπαίδευση αυτή συμπεριλαμβάνεται στήριξη για την εκμάθηση της γλώσσας της νέας χώρας διαμονής σας.

Έχετε υπόψη σας ότι το σχολικό σύστημα στη νέα χώρα διαμονής σας μπορεί να διαφέρει σημαντικά από εκείνο της χώρας σας. Σε μερικές χώρες, για παράδειγμα, τα παιδιά χωρίζονται από πολύ νωρίς σε τμήματα γενικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα σχολικά πιστοποιητικά δεν αναγνωρίζονται αυτομάτως σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες, για να μπορέσετε να γράψετε τα παιδιά σας σε ένα τοπικό σχολείο, θα πρέπει προηγουμένως να ζητήσετε από τις εθνικές αρχές να αναγνωρίσουν τα σχολικά πιστοποιητικά τους.

Επιλέξτε χώρα

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: