Τελευταίος έλεγχος: 08/09/2022

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Σε τι χρησιμεύει;

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών για να ασκήσετε αγωγή κατά:

Η διαδικασία καλύπτει αξιώσεις μέχρι 5.000 ευρώ (εκτός από τα έξοδα) σε όλες τις χώρες της ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία.

Η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών αποτελεί εναλλακτική λύση έναντι των εθνικών διαδικασιών. Η απόφαση που εκδίδεται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής αναγνωρίζεται και είναι εκτελεστή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, δεν μπορεί δε να προσβληθεί (εκτός αν δεν συμβιβάζεται με υπάρχουσα δικαστική απόφαση μεταξύ των ίδιων διαδίκων σε άλλη χώρα της ΕΕ).

Πλεονεκτήματα:

Πόσο κοστίζει;

Κατά κανόνα, πρέπει να καταβάλετε δικαστικά έξοδαΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου , τα οποία σας επιστρέφονται εάν κερδίσετε την υπόθεση.

Σε διασυνοριακές υποθέσεις, ενδεχομένως να πρέπει να πληρώσετε για τη μετάφραση εγγράφων. Τα έξοδα αυτά σας επιστρέφονται εάν κερδίσετε την υπόθεση.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία κατάθεσης αγωγής;

Μπορείτε να καταθέσετε αγωγή χρησιμοποιώντας τα έντυπα για μικροδιαφορέςΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου .

  1. Συμπληρώστε το Έντυπο Α και στείλτε το στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διαφορά. Αυτό μπορεί να είναι δικαστήριο της χώρας στην οποία εδρεύει η επιχείρησή σας ή δικαστήριο άλλης ενδιαφερόμενης χώρας της ΕΕ.
  2. Μόλις το δικαστήριο λάβει το έντυπο της αίτησης, πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό τμήμα του εντύπου απάντησης.
  3. Το δικαστήριο μπορεί να σας ζητήσει να συμπληρώσετε το Έντυπο Β εάν κρίνει ότι πρέπει να δώσετε περισσότερες πληροφορίες.
  4. Εντός 14 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, το δικαστήριο οφείλει να επιδώσει στον εναγόμενο αντίγραφό της, μαζί με το έντυπο απάντησης.
  5. Ο εναγόμενος πρέπει να συμπληρώσει εντός 30 ημερών το τμήμα του εντύπου απάντησης που προορίζεται γι' αυτόν.
  6. Το δικαστήριο πρέπει να σας στείλει αντίγραφο της απάντησης εντός 14 ημερών.
  7. Το δικαστήριο έχει προθεσμία 30 ημερών από την παραλαβή της (ενδεχόμενης) απάντησης του εναγομένου:

Απόφαση επί της αγωγής και επιβολή της

Οι αρχές εκτέλεσης θα εκτελέσουν την απόφαση με βάση τους εθνικούς κανόνες.

Ένα δικαστήριο μπορεί να αρνηθεί την εκτέλεση της απόφασης μόνο εάν είναι ασυμβίβαστη με προηγούμενη απόφαση επί της ίδιας διαφοράς μεταξύ της εταιρείας σας και του εναγομένου.

Η απόφαση ισχύει σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με εξαίρεση τη Δανία.

Περισσότερα για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διαβάστε περισσότερα για την άσκηση αγωγής στον λεπτομερή Οδηγό χρήστη en .

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Διευθέτηση διαφορών με προμηθευτές ή πελάτες από άλλη χώρα της ΕΕ, για αξιώσεις μέχρι 2.000 EUR.

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το Enterprise Europe Network μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον μηχανισμός εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης για να βρείτε την κατάλληλη βοήθεια για εσάς.

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: