Τελευταίος έλεγχος: 02/02/2023

Λοιποί συγγενείς

Αν είστε πολίτης κράτους μέλους της ΕΕ και μετακομίζετε σε άλλο κράτος μέλος για διαμονή, εργασία ή σπουδές, η νομοθεσία της ΕΕ διευκολύνει τα μέλη της οικογένειάς σας να σας ακολουθήσουν. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορούν να μείνουν μαζί σας ως εξαρτώμενα άτομα τα μέλη της οικογένειάς σας εκτός του/της συζύγου και των παιδιών σας.

Προειδοποίηση

Ωστόσο, εάν είστε πολίτης κράτους μέλους και δεν έχετε ζήσει ποτέ σε άλλο κράτος μέλος, ισχύουν μόνο οι εθνικοί κανόνες.

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Αν οι συγγενείς σας είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, θα χρειαστούν μόνον έγκυρο εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Αν δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ, θα χρειαστούν έγκυρο διαβατήριο και σε ορισμένες περιπτώσεις θεώρηση εισόδου (βίζα). Αυτό εξαρτάται από τη χώρα από την οποία προέρχονται.

Περισσότερα για τις προϋποθέσεις των θεωρήσεων εισόδου και τις ενδεχόμενες εξαιρέσεις.

Προειδοποίηση

Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε από το προξενείο της χώρας στην οποία μετακομίζετε αν τα μέλη της οικογένειάς σας που δεν είναι υπήκοοι χώρας της ΕΕ χρειάζονται θεώρηση εισόδου και πόσο διάστημα απαιτείται για την έκδοσή της.

Πρέπει να έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή εθνικό δελτίο ταυτότητας

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, υποχρεούστε να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι' αυτό.

Ενημερωθείτε αν υποχρεούστε να έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ απαιτούν να δηλώσετε την παρουσία σας στις αρμόδιες αρχές μέσα σ΄ενα εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή σας. Αν δεν συμμορφωθείτε, μπορούν να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Διαμονή στο εξωτερικό για περισσότερους από 3 μήνες

Τα μέλη της οικογένειάς σας μπορούν να ζήσουν μαζί σας για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, ως εξαρτώμενα από εσάς πρόσωπα.

Οι συγγενείς μπορούν να ζήσουν μαζί σας αν είναι:

  • σοβαρά άρρωστοι και χρειάζονται την προσωπική σας φροντίδα, ή
  • οικονομικά εξαρτώμενοι από εσάς.

Ο/ή σύντροφος μπορεί να μείνει μαζί σας αν διατηρείτε μακροχρόνια σχέση.

Οι αρχές της νέας σας χώρας θα αποφασίσουν για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού εξετάσουν την προσωπική σας κατάσταση και τους ισχύοντες εθνικούς όρους.

Η νομοθεσία της ΕΕ εγγυάται στον/στη σύντροφο ή τους εξαρτώμενους συγγενείς σας ότι:

  • η αίτησή τους για να μείνουν μαζί σας στη νέα σας χώρα θα εξεταστεί από τις αρχές της χώρας αυτής
  • θα λάβουν γραπτή απόφαση το συντομότερο δυνατό
  • μπορούν να ασκήσουν προφυγή αν η αίτησή τους απορριφθεί. Κάθε απόφαση απόρριψης πρέπει να αναφέρει τους λόγους της απόρριψης και τις συνέπειες για τον/τη σύντροφό σας ή τους συγγενείς σας, και να ορίζει πώς και μέχρι πότε αυτοί μπορούν να ασκήσουν προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Αν είστε εργαζόμενος

Αν εργάζεστε σε άλλη χώρα ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση, οι αρχές θα λάβουν αναμφίβολα το γεγονός αυτό υπόψη όταν κληθούν να αποφασίσουν αν μπορούν να μείνουν οι σύντροφοι/ συγγενείς σας.

Αν είστε συνταξιούχος ή φοιτητής

Αν είστε συνταξιούχος ή φοιτητής, θα πρέπει να αποδείξετε ότι διαθέτετε για σας και για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας:

  • επαρκές εισόδημα που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς εισοδηματική ενίσχυση
  • πλήρη υγειονομική ασφάλιση στη νέα σας χώρα.

Οι εθνικές αρχές δεν μπορούν να θέσουν ως όρο το εισόδημά σας να είναι μεγαλύτερο από εκείνο που δικαιολογεί την καταβολή ενίσχυσης του βασικού εισοδήματος στην εν λόγω χώρα.

Εγγραφή

Οι συγγενείς ή ο/η σύντροφός σας θα πρέπει να ζητήσουν την έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής ή κάρτας διαμονής από τις αρχές (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) εντός 3 μηνών από την άφιξή τους.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας και απέλαση

Οι συγγενείς σας μπορούν να ζουν στη χώρα υποδοχής μαζί σας εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τους όρους διαμονής. Αν πάψουν να πληρούν τους όρους αυτούς, οι εθνικές αρχές μπορούν να τους ζητήσουν να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να τους απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδείξει ότι αποτελούν πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να τους επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους στηρίζεται και να ορίζει πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή και μέχρι πότε.

Μόνιμη διαμονή

Οι συγγενείς και ο/η σύντροφός σας μπορούν να αποκτήσουν αυτομάτως το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν έχουν ζήσει νόμιμα στη χώρα υποδοχής επί τουλάχιστον 5 έτη χωρίς διακοπή.

Δηλαδή μπορούν να μείνουν εκεί για όσο διάστημα επιθυμούν, ακόμη και αν δεν εργάζονται ή αν χρειάζονται εισοδηματική ενίσχυση. Θα πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της εν λόγω χώρας.

Μπορούν να χάσουν το δικαίωμα μόνιμης διαμονής αν ζήσουν εκτός της χώρας αυτής για περισσότερα από 2 συνεχή έτη.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εξής:

Θάνατος

Αν εργαζόσασταν ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος σε άλλη χώρα της ΕΕ και αποβιώσετε προτού αποκτήσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί, ο/η σύντροφος και οι συγγενείς σας που ζούσαν μαζί σας ως μέλη της οικογενείας σας μπορούν να μείνουν μόνιμα εφόσον:

  • ο θάνατός σας ήταν συνέπεια εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας ή
  • τη στιγμή του θανάτου σας, είχατε ζήσει στη χώρα αυτή επί τουλάχιστον 2 έτη χωρίς διακοπή.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: