Τελευταίος έλεγχος: 24/01/2019

Καταναλωτικές πιστώσεις και δάνεια

Κατά τη σύναψη συμβάσεων καταναλωτικής πίστης, θυμηθείτε ότι υπάρχουν κανόνες της ΕΕ για την προστασία σας πριν από την υπογραφή της σύμβασης, οι οποίοι σας εξασφαλίζουν τη δυνατότητα υπαναχώρησης, αν τη χρειαστείτε.

Βασικές πληροφορίες που σας επιτρέπουν να συγκρίνετε προσφορές

Εάν αποφασίσετε να αγοράσετε ένα νέο προϊόν με πίστωση, είναι καλύτερα να συγκρίνετε τις προσφορές προτού αποφασίσετε. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης, ο πιστωτής οφείλει να σας δώσει ένα τυποποιημένο έγγραφο, το λεγόμενο έντυπο τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστηςpdfdecsen. Στόχος αυτού του εντύπου είναι να σας ενημερώνει όσο το δυνατόν πληρέστερα σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε σύμβασης πίστωσης που σκέφτεστε να υπογράψετε. Περιλαμβάνει:

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να συγκρίνετε προσφορές από διαφόρους παρόχους πιστώσεων και να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν δεν έχετε λάβει το εν λόγω έντυπο από τον πιστωτικό σας φορέα, μπορείτε να το ζητήσετε.

Υπαναχώρηση από σύμβαση πίστωσης

Αν αλλάξετε γνώμη για τη σύμβαση πίστωσης που υπογράψατε ή συνειδητοποιήσετε ότι τελικά δεν χρειάζεστε πίστωση, μπορείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της. Δεν υποχρεούστε να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση στον πάροχο της πίστωσης, αλλά θα πρέπει να επιστρέψετε τα χρήματα που δανειστήκατε, συν τους τόκους και τυχόν μη επιστρεπτέες δαπάνες που έχουν ήδη καταβληθεί από τον πάροχο της πίστωσης.

Μια αληθινή ιστορία

Ο Πάολο, από την Ιταλία, πήρε δάνειο ύψους 1.000 ευρώ από μη τραπεζικό δανειστή για να αγοράσει ένα καινούριο πλυντήριο. Προτού υπογράψει τη σύμβαση, έλαβε πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με την πίστωση και δεν του παρασχέθηκε το ενημερωτικό έγγραφο που πρέπει να δίνεται πριν από την υπογραφή της σύμβασης (το «έντυπο τυποποιημένων ευρωπαϊκών Ευρωπαϊκές πληροφοριών καταναλωτικής πίστης»pdfdecsen). Του είπαν ότι πρέπει να αποπληρώσει το δάνειο εντός 2 ετών, με μέτριο επιτόκιο.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης, διαπίστωσε ότι το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης (το συνολικό κόστος της πίστωσης) θα ήταν πολύ υψηλό. Αποφάσισε λοιπόν να μη λάβει αυτό το δάνειο, αλλά να βρει μια καλύτερη εναλλακτική λύση. Όταν επικοινώνησε με την τοπική ένωση καταναλωτών, πληροφορήθηκε ότι μπορούσε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 14 ημερών απευθύνοντας απλώς μια επιστολή στον πάροχο της πίστωσης και επιστρέφοντας τα χρήματα που είχε ήδη λάβει.

Αποπληρωμή του δανείου σας νωρίτερα

Εάν επιθυμείτε να αποπληρώσετε την πίστωσή σας νωρίτερα από την αναγραφόμενη ημερομηνία στη σύμβαση, έχετε το δικαίωμα να το πράξετε. Λάβετε όμως υπόψη ότι μπορεί να υποχρεούστε να αποζημιώσετε τον πάροχο της πίστωσης για το εισόδημα που θα στερηθεί. Αυτή η αντισταθμιστική πληρωμή, ωστόσο, δεν πρέπει να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των τόκων που χάνονται.

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν για καταναλωτικές πιστώσεις από 200 ευρώ έως 75.000 ευρώ, εξαιρουμένων των δανείων που:

Λήψη πίστωσης ή δανείου σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εάν θέλετε να λάβετε πίστωση ή δάνειο σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι τράπεζες μπορεί να διστάζουν να δώσουν δάνειο σε άτομα που κατοικούν σε διαφορετική χώρα από αυτήν στην οποία είναι εγκατεστημένη η τράπεζα ή ακόμη σε άτομα που είναι κάτοικοι της ίδιας χώρας αλλά εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι τράπεζες μπορούν ελεύθερα να θέτουν τέτοιου είδους όρια κατά τη χορήγηση δανείων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη γενική αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας, δεν επιτρέπεται να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πολιτών της ΕΕ λόγω της ιθαγένειάς τους..

Εάν θεωρείτε ότι έχετε υποστεί διάκριση εις βάρος σας από μια τράπεζα, μπορείτε:

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: