Τελευταίος έλεγχος: 15/07/2022

Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα - EPC

Αν το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο και πρέπει να κάνετε αίτηση για να ζητήσετε την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης χρησιμοποιώντας την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (EPC). Η EPC είναι μια ηλεκτρονική διαδικασίατην οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για να αναγνωριστεί το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμά σαςσε άλλη χώρα της ΕΕ.

Προς το παρόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC μόνον αν είστε:

Πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας

Οι αρχές της χώρας σας θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα ελέγξουν αν είναι σωστή και πλήρης. Επίσης, θα πιστοποιήσουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων σας.

Για τυχόν μελλοντικές σας αιτήσεις, δεν χρειάζεται να τηλεφορτώσετε εκ νέου τα έγγραφά σας.

Εάν οι αρχές της χώρας υποδοχής που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση της αίτησής σας δεν λάβουν οριστική απόφαση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η αναγνώριση θα χορηγηθεί αυτόματα και θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC από τον διαδικτυακό σας λογαριασμό.

Προειδοποίηση

Εάν οι αρχές αρνηθούν την έκδοση EPC βάσει της αίτησής σας, οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους και να σας δώσουν πληροφορίες για το πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

Η διαδικασία EPC είναι επί του παρόντος διαθέσιμη μόνο για έναν περιορισμένο αριθμό επαγγελμάτων.

Δείτε αν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της διαδικασίας EPC

Επιλέξτε περίπτωση

Αποκτήσατε τα επαγγελματικά σας προσόντα σε χώρα της ΕΕ;

Επιλέξτε περίπτωση:

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για EPC. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνήθη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για EPC ανεξαρτήτως του αν θέλετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας μόνιμα ή προσωρινά στη χώρα υποδοχής σας.

Η διαδικασία EPC είναι ευκολότερη και ταχύτερη από πλευράς διαχείρισης από ό,τι η συνήθης διαδικασία αναγνώρισης, και ταυτόχρονα πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη τηλεφορτωμένα έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες.

Προειδοποίηση

Η EPC είναι ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό και όχι μια πραγματική κάρτα. Είναι μια ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει τη διοικητική διαδικασία ελέγχου επαγγελματικών προσόντων και ότι πληροίτε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά ή μόνιμα στη συγκεκριμένη χώρα.

Όταν μια αίτηση εγκριθεί, μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC σε μορφή pdf. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αριθμό αναφοράς, τον οποίο ο μελλοντικός εργοδότης σας μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει την εγκυρότητα της EPC μέσω διαδικτύου.

Σε περίπτωση που δεν γνωρίζετε με βεβαιότητα αν πρέπει να ζητήσετε την έκδοση EPC για προσωρινή ή μόνιμη εγκατάσταση, μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά από τις εθνικές αρχές.

Αν σχεδιάζετε να εγκατασταθείτε στη χώρα υποδοχής για μεγάλο χρονικό διάστημα (μόνιμη εγκατάσταση), ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να εγγραφείτε σε επαγγελματικό φορέα ή να υποβληθείτε σε πρόσθετους ελέγχους προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Μπορείτε να ενημερωθείτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για το αν αυτό απαιτείται στην περίπτωσή σας.

Η EPC είναι προαιρετική. Συνεπώς, μπορείτε να αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε είτε αυτή τη διαδικασία είτε τη συνήθη διαδικασία (σε χαρτί) για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων.

Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για EPC. Πρέπει πρώτα να αναγνωριστούν τα προσόντα σας σε μια χώρα της ΕΕ και να εργαστείτε εκεί για 3 τουλάχιστον χρόνια προτού υποβάλετε αίτηση για EPC.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για EPC μόνον αν είστε νοσηλευτής/νοσηλεύτρια, φαρμακοποιός, φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια, οδηγός ορειβασίας ή κτηματομεσίτης/κτηματομεσίτρια. Αν το επάγγελμά σας είναι διαφορετικό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνήθη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Υποβολή αίτησης για EPC

Για να υποβάλετε αίτηση για EPC θα πρέπει:

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις Οδηγίες χρήσης της EPCΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου.

Προειδοποίηση

Από τη στιγμή που θα υποβληθεί η πρώτη αίτηση, δεν θα μπορείτε πλέον να επικαιροποιείτε μόνοι σας τα προσωπικά σας δεδομένα (αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, επώνυμο ή υπηκοότητα - τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό), αλλά θα πρέπει να ζητάτε την επικαιροποίησή τους από την αρχή που χειρίζεται τον φάκελό σας.

Για κάθε αίτηση, οι αρχές τόσο της χώρας καταγωγής σας όσο και της χώρας υποδοχής ενδέχεται να σας χρεώσουν τέλη για την εξέταση του φακέλου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο από κάθε αρχή.

Οι αρχές ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων σας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητά τους.

Η EPC ισχύει:

Εάν οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν λάβουν απόφαση εντός των νόμιμων προθεσμιών, τα προσόντα σας αναγνωρίζονται σιωπηρά και μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC από τον διαδικτυακό σας λογαριασμό.

Εάν οι αρχές απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους και να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσφύγετε.

Διαδικασία και προθεσμίες

Ποια είναι η δική σας περίπτωση;

Μετακομίζω για μόνιμη εγκατάσταση και επιθυμώ να ασκήσω το επάγγελμά μου στη χώρα υποδοχής

Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα γίνουν τα ακόλουθα:

  • εντός 1 εβδομάδας: η αρχή της χώρας καταγωγής σας βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής σας, σας ενημερώνει εάν τυχόν λείπουν έγγραφα, καθώς και σχετικά με τυχόν τέλη που ισχύουν.
  • η αρχή της χώρας καταγωγής σας έχει έως και 1 μήνα προθεσμία για να ελέγξει την αίτησή σας και να την προωθήσει στη χώρα υποδοχής.
  • εάν είστε φαρμακοποιός ή νοσηλευτής/νοσηλεύτρια και δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση, η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 2 μηνών το πολύ (1 μήνας + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιά).
  • εάν δεν δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση, η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 μηνών το πολύ (2 μήνες + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιά).
  • Σε περίπτωση που οι αρχές της χώρας υποδοχής θεωρούν ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία σας δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα της χώρας αυτής, ενδέχεται να σας ζητήσουν να υποβληθείτε σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Θέλω να παρέχω τις υπηρεσίες μου προσωρινά στη χώρα υποδοχής

Μετά την υποβολή της αίτησής σας θα γίνουν τα ακόλουθα:

  • εντός 1 εβδομάδας: η αρχή της χώρας καταγωγής σας βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησής σας, σας ενημερώνει εάν τυχόν λείπουν έγγραφα, καθώς και σχετικά με τυχόν τέλη που ισχύουν.
  • οι αρχές της χώρας υποδοχής θα ελέγξουν επίσης τον φάκελό σας για να διαπιστώσουν εάν το επάγγελμά σας θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και ασφάλεια και εάν δεν δικαιούστε αυτόματη αναγνώριση.
  • εάν δεν απαιτούνται έλεγχοι στη χώρα υποδοχής, η αρχή της χώρας καταγωγής σας εξετάζει την αίτησή σας και λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 εβδομάδων το πολύ.
  • εάν απαιτούνται έλεγχοι στη χώρα υποδοχής, η αρχή της χώρας καταγωγής σας έχει έως και 1 μήνα προθεσμία για να εξετάσει την αίτησή σας και να την προωθήσει στη χώρα υποδοχής.
  • η χώρα υποδοχής λαμβάνει την τελική απόφαση εντός 3 μηνών το πολύ (2 μήνες + δύο παρατάσεις των 2 εβδομάδων η καθεμιά).

Εάν οι αρχές απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους και να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσφύγετε κατά της απόφασης.

Σε περίπτωση που οι αρχές της χώρας υποδοχής θεωρούν ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επαγγελματική εμπειρία σας δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα της χώρας αυτής, ενδέχεται να σας ζητήσουν να υποβληθείτε σε δοκιμασία επάρκειας ή πρακτική άσκηση προσαρμογής.

Εάν οι αρχές του κράτους μέλους υποδοχής δεν λάβουν απόφαση εντός των νόμιμων προθεσμιών, τα προσόντα σας αναγνωρίζονται σιωπηρά και μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC από τον διαδικτυακό σας λογαριασμό.

Δείτε ποιες διατυπώσεις για την EPC ισχύουν στη χώρα σας

Προσομοιωτής

Προειδοποίηση

Τα αποτελέσματα είναι μόνο ενδεικτικά, καθώς τα τέλη ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Αν ο προσομοιωτής δεν σας προτείνει κάποιες επιλογές, αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα δεν έχει δώσει ακόμη τα σχετικά στοιχεία. Παρόλ' αυτά, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διαδικασία EPC και να υποβάλετε αίτηση. Οι αρχές θα σας ενημερώσουν για τα απαιτούμενα έγγραφα και τα ισχύοντα τέλη.

Το επάγγελμά σας δεν είναι νομικώς κατοχυρωμένο στη χώρα υποδοχής
Γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών που έδωσαν οι εθνικές αρχές

Πρόσβαση στη διαδικασία EPCΆνοιγμα εξωτερικού συνδέσμου

Οι εργοδότες σας μπορούν να ελέγξουν την εγκυρότητα της EPC σας

Οι εργοδότες σας, οι επαγγελματικές οργανώσεις σας ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επαληθεύσουν διαδικτυακά την εγκυρότητα της EPC σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στο πιστοποιητικό σας.

Για τον έλεγχο της EPC σας, θα χρειαστούν επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτότητας (αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου), τα οποία καταχωρίσατε όταν υποβάλατε την αίτησή σας.

Έλεγχος εγκυρότητας της EPC

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: