Utolsó frissítés : 04/04/2018

Európai szakmai kártya – EPC

Az Egyesült Királyság úgy döntött, hogy az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 50. cikkében rögzített lehetőséggel élve kilép az Európai Unióból: Több információ

Az Egyesült Királyság egyelőre az EU teljes jogú tagja marad, az uniós jogok és kötelezettségek pedig továbbra is teljes mértékben vonatkoznak az országra.

  • Kérdések és válaszok az EU és az Egyesült Királyság 2017. december 8-i közös jelentése alapjánen
  • Uniós kiadványok a brexit témakörében
  • Az Egyesült Királyság kormányának tájékoztatója és útmutatása a brexittel kapcsolatbanen

Az európai szakmai kártya (European Professional Card, EPC) kibocsátására irányuló elektronikus eljárás lehetővé teszi, hogy Ön elismertesse szakmai képesítését más EU-országokban. Az elektronikus eljárás egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb, mint a hagyományos képesítéselismerési eljárások: a kérelem útját nyomon lehet követni online, és a már feltöltött dokumentumokat újra fel lehet használni más országokra vonatkozó új kérelmezési eljárások megindításához.

Jelenleg csak azok a szakemberek igényelhetnek európai szakmai kártyát, akik az alábbi szakmák valamelyikét űzik:

A többi szakma képviselői a hagyományos eljárások segítségével ismertethetik el szakmai képesítésüket. Elképzelhető, hogy a jövőben az európai szakmai kártya alkalmazási köre további szakmákkal bővül majd.

Az európai szakmai kártya igénylésére irányuló eljárást azok vehetik igénybe, akik:

Példa:

VAGY

Példa:

Az európai szakmai kártya nem egy tényleges kártya, hanem elektronikus igazolás, mely tanúsítja, hogy Ön átesett az adminisztratív ellenőrzéseken, és szakmai képesítését elismerte az az ország, ahol munkát szeretne vállalni (az ún. fogadó ország), vagy hogy megfelel az adott országban történő ideiglenes szolgáltatásnyújtás feltételeinek.Amikor kérelmét elfogadják, Ön PDF formátumban létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást. Az okiraton feltüntetett hivatkozási szám segítségével az Ön leendő munkáltatója ellenőrizni tudja majd online az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

Ha Ön nem biztos abban, hogy – ideiglenes mobilitás vagy letelepedés céljából – kell-e európai szakmai kártyát igényelnie, felvilágosítást kérhet a nemzeti hatóságoktólen.

Ha Ön azt tervezi, hogy letelepedik az adott országban, elképzelhető, hogy felvételét kell kérnie valamelyik helyi szakmai szervezetbe vagy testületbe, vagy hogy további ellenőrzéseken kell átesnie, mielőtt megkezdhetné szakmája gyakorlását. A nemzeti hatóságoktólen azt is megérdeklődheti, hogy pontosan mi a teendő az Ön esetében.

Az Európai Unión kívül szerzett képesítések

Amennyiben az Európai Unión kívül szerezte szakmai képesítését, Ön akkor kérelmezhet európai szakmai kártyát, ha:

Az európai szakmai kártya előnyei

Az elismertetési eljárás menete és a határidők

Melyik helyzet igaz Önre?

Ideiglenes mobilitás: átmeneti és alkalmi jelleggel szeretné gyakorolni a szakmáját külföldön

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.

Ezenfelül a fogadó ország hatóságai is ellenőrzik az Ön aktáját, ha az Ön által gyakorolt szakmának közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásai lehetnek, és ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélkül elismerésben.

Ha nincs szükség arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országának hatósága megvizsgálja a kérelmet, és legfeljebb 3 héten belül végleges döntést hoz az ügyben.

Ha szükség van arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy megvizsgálja a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.

A fogadó ország nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbítás) végleges döntést hoz a kérelmet illetően.

Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön iskolázottsága, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Letelepedés: le szeretne telepedni külföldön, és a szakmáját állandó jelleggel szeretné gyakorolni az adott országban

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.

Az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy ellenőrizze a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.

Ha Ön gyógyszerész vagy ápoló, és képesítését feltétel nélküli elismertetheti, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 2 hónap alatt (1 hónap + két 2 hetes hosszabbításen) meghozza.

Ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélküli elismerésben, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbításen) meghozza.

Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön iskolázottsága, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Ha a fogadó ország hatóságai nem hoznak döntést a kérelmével kapcsolatban a jogszabályban rögzített határidőn belül, azzal hallgatólagosan elismerik az Ön képesítését, és Ön a kérelem benyújtására szolgáló online fiókból létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Ha a hatóságok elutasítják a kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és tájékoztatniuk kell Önt a fellebbezési lehetőségekről.

Mennyi idegi használhatja az európai szakmai kártyát?

Az európai szakmai kártya:

Hogyan lehet európai szakmai kártyát kérelmezni?

Ha európai szakmai kártyát szeretne kérelmezni, először is be kell jelentkeznie az Európai Bizottság EU Loginen nevű felhasználóazonosítási rendszerébe. Ha még nincs felhasználói fiókja, létre kell azt hoznia.

Ezt követően személyes és elérhetőségi adatainak feltüntetésével ki kell alakítania az európai szakmai kártyával kapcsolatos profilját. A folyamat néhány percet vesz igénybe.

A profiladatok megadását követően létrehozhatja a kérelmet, feltöltheti a szükséges igazoló dokumentumok beszkennelt példányait, és kérelmét benyújthatja saját országának illetékes hatóságához.

Minden egyes igazoló dokumentumot külön fájl formájában kell beszkennelni és feltölteni.

Ön bármikor frissítheti a profiljában megadott elérhetőségi adatait (e-mail-címét, telefonszámát). Az első kérelem benyújtását követően arra már nem lesz lehetősége, hogy saját maga módosítsa személyes adatait (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számát, vezetéknevét, illetve állampolgárságát – vagyis azokat az adatokat, amelyek szerepelni fognak az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazoláson), de kérheti, hogy az aktáját kezelő hatóság frissítse a kérdéses adatokat.

Minden egyes kérelem esetén mind a saját ország, mind a fogadó ország hatóságai díjat számíthatnak fel azért, hogy megvizsgálják a beadványt. Az általuk felszámított díjakról minden hatóság külön számlát állít ki az Ön számára.

Ha az ellenőrzés során a hatóságok nem tudják megállapítani a benyújtott dokumentumok érvényességét, hiteles másolatokat kérhetnek be Öntől.

Tájékozódjon az igényléshez szükséges dokumentumokról és a befizetendő díjakról

Szimulátor

Ha a szimulátor egyes opciókat nem kínál fel, az azt jelenti, hogy az érintett országok még nem bocsátották rendelkezésre a szükséges információkat. Ön ennek ellenére benyújthat európai szakmai kártya iránti kérelmet az EPC-eljárás révén; a hatóságok tájékoztatni fogják a dokumentumokkal kapcsolatos követelményekről és a felszámolt díjakról.

Az Ön szakmája nincs szabályozva a fogadó országban
A tagállami hatóságok által szolgáltatott információk feldolgozása folyamatban van

EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA IGÉNYLÉSE

Érdemes lehetővé tennie munkáltatója számára, hogy ellenőrizze az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

A kártyán feltüntetett hivatkozási szám segítségével a munkáltatók, a szakmai szervezetek és más érdekelt felek ellenőrizni tudják online az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

A kártya ellenőrzéséhez az Ön személyes azonosító adataira (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számára) is szükségük lesz, melyeket Ön a kérelem benyújtásakor adott meg.

AZ EURÓPAI SZAKMAI KÁRTYA ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: