Utolsó frissítés: 15/07/2022

Európai szakmai kártya – EPC

Ha olyan szakmában kíván dolgozni külföldön, amelynek gyakorlása az adott országban szabályozott, akkor munkába állás előtt hivatalosan el kell ismertetnie szakmai képesítését. Ebben nyújt segítséget Önnek az európai szakmai kártya. Az európai szakmai kártya (European Professional Card, EPC) kibocsátására irányuló elektronikus eljárás célja, hogy Ön elismertethessen egy szabályozott szakmát más EU-országokban.

Jelenleg csak azok a szakemberek igényelhetnek európai szakmai kártyát, akik az alábbi szakmák valamelyikét űzik:

Az európai szakmai kártya előnyei

Az Ön saját országában működő illetékes hatóságok segíteni tudnak Önnek a kérelmezés során, és ellenőrzik, hogy beadványa hiánytalan és pontos-e. Ezen túlmenően tanúsítják az Ön dokumentumainak érvényességét és hitelességét.

A további kérelmekhez már nem kell ezeket a dokumentumokat ismét feltölteni.

Ha a fogadó ország hatóságai a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem hoznak végleges döntést a kérelmével kapcsolatban, akkor a képesítését feltétel nélkül el kell ismerni, és Ön online fiókja segítségével létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Figyelmeztetés

Ha a hatóságok a kérelmét elutasítják, és nem bocsátják ki a kártyát, akkor döntésüket meg kell indokolniuk, és tájékoztatniuk kell Önt a jogorvoslati lehetőségekről.

A kártyát jelenleg csak korlátozott számú szakma esetében lehet igényelni.

Ellenőrizze, hogy kérelmezhet-e európai szakmai kártyát

Válassza ki, melyik állítás igaz Önre!

Szakmai képesítését valamelyik uniós országban szerezte?

Válassza ki, melyik állítás igaz Önre!

Ön nem igényelhet európai szakmai kártyát. Használja a hagyományos képesítéselismerési eljárást.

Ön igényelhet európai szakmai kártyát attól függetlenül, hogy a fogadó országban ideiglenesen vagy állandó jelleggel kíván szolgáltatásokat nyújtani.

Az EPC-eljárás egyszerűbb, átláthatóbb és gyorsabb mint a hagyományos képesítéselismerési eljárások: a kérelem útját interneten nyomon lehet követni, és a már korábban feltöltött dokumentumokat újra fel lehet használni más országokra vonatkozó új kérelmezési eljárások megindításához.

Figyelmeztetés

Az európai szakmai kártya nem valódi kártya, hanem elektronikus igazolás, amely tanúsítja, hogy Ön átesett szakmai képesítéseinek adminisztratív ellenőrzésén, és megfelelt az adott országban történő ideiglenes vagy állandó szolgáltatásnyújtás feltételeinek.

Amikor kérelmét elfogadják, Ön PDF formátumban létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást. Az igazoláson feltüntetett hivatkozási szám segítségével az Ön leendő munkáltatója az interneten ellenőrizni tudja majd az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

Ha Ön nem biztos abban, hogy – ideiglenes mobilitás vagy letelepedés céljából – kell-e európai szakmai kártyát igényelnie, felvilágosítást kérhet a tagállami hatóságoktól.

Ha Ön azt tervezi, hogy letelepedik az adott országban, elképzelhető, hogy felvételét kell kérnie valamelyik helyi szakmai szervezetbe vagy kamarába, vagy hogy további ellenőrzéseken kell átesnie, mielőtt megkezdhetné szakmája gyakorlását. A tagállami hatóságoktól azt is megérdeklődheti, hogy pontosan mi a teendő az Ön esetében.

Az európai szakmai kártya igénylése nem kötelező. Ön választhatja a hagyományos (papíralapú) képesítéselismerési eljárást is.

Ön nem igényelhet európai szakmai kártyát. Ön akkor igényelhet európai szakmai kártyát, ha képesítéseit valamelyik uniós országban már elismertette, és ott legalább három évig dolgozott.

Európai szakmai kártyát ápolók, gyógytornászok, gyógyszerészek, hegyi túravezetők vagy ingatlanügynökök igényelhetnek. Ha az Ön szakmája más, folyamodjon a hagyományos képesítéselismerési eljáráshoz.

Az európai szakmai kártya kérelmezése

Az európai szakmai kártya kérelmezésének lépései:

Részletesebb tájékoztatásért ld. az európai szakmai kártya igénylésének eljárását ismertető tagállami hatóságoktólKülső honlaphoz vezető link.

Figyelmeztetés

Az első kérelem benyújtását követően arra már nem lesz lehetősége, hogy saját maga módosítsa személyes adatait (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számát, vezetéknevét, illetve állampolgárságát – vagyis azokat az adatokat, amelyek szerepelni fognak az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazoláson), de kérheti, hogy az aktáját kezelő hatóság frissítse a kérdéses adatokat.

Minden egyes kérelem esetén mind a saját ország, mind a fogadó ország hatóságai díjat számíthatnak fel azért, hogy megvizsgálják a beadványt. Az általuk felszámított díjakról minden hatóság külön számlát állít ki az Ön számára.

Ha az ellenőrzés során a hatóságok nem tudják megállapítani a benyújtott dokumentumok érvényességét, hiteles másolatokat kérhetnek be Öntől.

A kártya érvényességi ideje:

Ha a fogadó ország hatóságai nem hoznak döntést a kérelmével kapcsolatban a jogszabályban rögzített határidőn belül, azzal hallgatólagosan elismerik az Ön képesítését, és Ön a kérelem benyújtására szolgáló online fiókból létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Ha a hatóságok elutasítják a kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és tájékoztatniuk kell Önt a fellebbezési lehetőségekről.

Az eljárás menete és a határidők

Melyik helyzet igaz Önre?

Véglegesen egy másik országba települök, és ott szeretném gyakorolni a szakmámat

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

  • Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.
  • Az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy ellenőrizze a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.
  • Ha Ön gyógyszerész vagy ápoló, és képesítését feltétel nélküli elismertetheti, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 2 hónap alatt (1 hónap + két 2 hetes hosszabbítás) meghozza.
  • Ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélküli elismerésben, akkor a fogadó ország a végső döntést nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbítás) meghozza.
  • Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön végzettsége, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Ideiglenesen szeretnék szolgáltatást nyújtani a fogadó országban

Erre számíthat a kérelem benyújtását követően:

  • Egy héten belül: az Ön saját országának illetékes hatósága visszaigazolja a kérelem beérkezését, adott esetben hiánypótlást kér, és tájékoztatja Önt az általa felszámolt esetleges díjakról.
  • a fogadó ország hatóságai is ellenőrzik az Ön aktáját, ha az Ön által gyakorolt szakmának közegészségügyi és közbiztonsági vonatkozásai lehetnek, és ha az Ön képesítése nem részesülhet feltétel nélkül elismerésben.
  • ha nincs szükség arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országának hatósága megvizsgálja a kérelmet, és legfeljebb 3 héten belül végleges döntést hoz az ügyben.
  • ha szükség van arra, hogy a fogadó ország ellenőrizze a beadványt, akkor az Ön saját országában működő illetékes hatóságnak 1 hónap áll a rendelkezésére arra, hogy megvizsgálja a kérelmet, majd továbbítsa azt a fogadó ország hatóságának.
  • A fogadó ország nem több mint 3 hónap alatt (2 hónap + két 2 hetes hosszabbítás) végleges döntést hoz a kérelmet illetően.

Ha a hatóságok elutasítják a kérelmét, döntésüket meg kell indokolniuk, és tájékoztatniuk kell Önt a fellebbezési lehetőségekről.

Ha a fogadó ország hatóságai úgy ítélik meg, hogy az Ön végzettsége, képzettsége és szakmai tapasztalata nem felel meg a helyi normáknak, előírhatják, hogy Ön alkalmassági vizsgát tegyen, vagy hogy – ún. alkalmazkodási időszak során – szakmai gyakorlaton vegyen részt.

Ha a fogadó ország hatóságai nem hoznak döntést a kérelmével kapcsolatban a jogszabályban rögzített határidőn belül, azzal hallgatólagosan elismerik az Ön képesítését, és Ön a kérelem benyújtására szolgáló online fiókból létrehozhatja az európai szakmai kártya megszerzését tanúsító igazolást.

Ellenőrizze, hogy melyek az európai szakmai kártya igénylésének alaki követelményei az Ön országában

Szimulátor

Figyelmeztetés

Az eredmény csak tájékoztató jellegű, a felszámolt díjak időközben változhattak. Ha a szimulátor egyes opciókat nem kínál fel, az azt jelenti, hogy az érintett országok még nem bocsátották rendelkezésre a szükséges információkat. Ön ennek ellenére benyújthat európai szakmai kártya iránti kérelmet az EPC-eljárás révén; a hatóságok tájékoztatni fogják Önt a dokumentumokkal kapcsolatos követelményekről és az éppen aktuális díjakról.

Az Ön szakmája nincs szabályozva a fogadó országban
A tagállami hatóságok által szolgáltatott információk feldolgozása folyamatban van

Európai szakmai kártya kérelmezéseKülső honlaphoz vezető link

Érdemes lehetővé tennie munkáltatójának, hogy ellenőrizze az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét

A kártyán feltüntetett hivatkozási szám segítségével a munkáltatók, a szakmai szervezetek és más érdekelt felek ellenőrizni tudják online az Ön európai szakmai kártyájának érvényességét.

A kártya ellenőrzéséhez az Ön személyes azonosító adataira (személyazonosító igazolványának vagy útlevelének számára) is szükségük lesz, melyeket Önnek a kérelem benyújtásakor kellett megadnia.

Az EPC érvényességének ellenőrzése

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: