Utolsó frissítés: 14/03/2023

Szakmai képesítések: az elismerés iránti kérelmet alátámasztó dokumentumok

Állampolgárságot igazoló dokumentum / személyazonosító okmány

Az útlevél vagy a személyazonosító igazolvány másolata, TOVÁBBÁ:

 • ha az azonosító okmányokon névváltozás miatt eltérő nevek szerepelnek: az Ön házassági anyakönyvi kivonatának másolata, illetve a névváltozás igazolására alkalmas egyéb dokumentum;
 • ha az Ön születési helye nincs feltüntetve útlevelében vagy személyazonosító igazolványában: születési anyakönyvi kivonatának másolata vagy a születés helyét igazoló egyéb dokumentum;
 • Ha Ön nem uniós polgár: igazolás arról, hogy Ön egy uniós polgár családtagja, vagy arról, hogy huzamos tartózkodási engedéllyel, illetve menekültstátusszal rendelkezik valamelyik EU-tagállamban, illetve arról, hogy EU-kékkártya vagy egyéb olyan okmány birtokosa, mely tanúsítja, hogy megillethetik az uniós jogok. Kérjük, hogy tájékozódjon a kérdésben az illetékes nemzeti hatóságoknál .

A személyazonosító igazolványt és az útlevelet nem kell lefordíttatni, elképzelhető azonban, hogy más igazoló dokumentumoknál erre az illetékes hatóságok igényt tartanak.

Jogszerű letelepedést igazoló dokumentum

Illetékes hatóság által kibocsátott igazolás / szakmai szervezet által kibocsátott igazolás / szakmai engedély másolata / cégjegyzékkivonat / egyéb olyan okmány, amely igazolja, hogy Ön a saját országában a szakmája gyakorlásához előírt összes követelménynek eleget tesz, és ott nincs eltiltva szakmája gyakorlásától (saját országában „jogszerűen letelepedett" személynek minősül).

Ha ezt a dokumentumot saját országának valamelyik nemzeti hatósága állította ki, az illetékesek csak megalapozott kételyek megléte esetén tarthatnak igényt fordításra. Ha a dokumentumot nem saját országának hatóságai állították ki, az illetékesek igényt tarthatnak fordításra.

Szakmai alkalmassági bizonyítvány vagy az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Oklevelének vagy egyéb releváns képesítésének a másolata.

A hatóságok igényt tarthatnak ennek az okiratnak a fordítására.

Figyelmeztetés

Ápolók vagy gyógyszerészek esetében: amennyiben oklevelének megnevezése szerepel a vonatkozó irányelv V. mellékletében, és képzését az ott feltüntetett hivatkozási dátum után kezdte meg, Ön feltétel nélküli elismerésre jogosult – az okirat fordítására sincs szükség, ha képesítését jelenlegi saját országa állította ki.

Ápolóként, illetve gyógyszerészként Ön akkor is igényt tarthat a feltétel nélküli elismerésre, ha rendelkezik az alábbi dokumentumok valamelyikével:

 • Megfelelőségi igazolás, mely tanúsítja, hogy képesítése megfelel az irányelv szerinti összehangolt képzési minimumkövetelményeknek.
 • Az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat címének megváltozását tanúsító igazolás, mely tanúsítja a címváltozást abban az esetben, ha az előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat címe nem egyezik ugyan meg a vonatkozó irányelvben feltüntetett címmel, de a képesítés megfelel az uniós összehangolt képzési minimumkövetelményeknek.
 • Szerzett jogokat tanúsító igazolás, mely tanúsítja, hogy Ön a kérdéses szakmai tevékenységeket az igazolás kibocsátását megelőző 5 év folyamán legalább 3 egymást követő éven keresztül ténylegesen és jogszerűen gyakorolta – függetlenül attól, hogy az Ön képesítése megfelel-e az uniós képzési minimumkövetelményeknek.

Ha ezeket a dokumentumokat saját országának valamelyik nemzeti hatósága állította ki, az illetékesek csak megalapozott kételyek megléte esetén tarthatnak igényt fordításra. Ha a dokumentumokat nem saját országának hatóságai állították ki, az illetékesek igényt tarthatnak fordításra.

Büntetlen előéletet vagy jó hírnevet igazoló okirat, illetve annak igazolása, hogy Ön nem áll csődeljárás alatt

Az Ön saját országának illetékes hatósága által kiállított, az Ön büntetlen előéletét vagy jó hírnevét igazoló okirat és/vagy olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy Ön nem áll csődeljárás alatt.

Amennyiben saját országa nem állít ki ilyen igazolásokat, akkor az illetékes hatóság vagy egy közjegyző által hitelesített, eskü alatt tett nyilatkozatra lehet szükség.

Ha ezt a dokumentumot saját országának valamelyik nemzeti hatósága állította ki, az illetékesek csak megalapozott kételyek megléte esetén tarthatnak igényt fordításra. Ha a dokumentumot nem saját országának hatóságai állították ki, az illetékesek igényt tarthatnak fordításra.

Azt igazoló okirat, hogy a kérelmezőt nem függesztették fel, vagy nem tiltották el a szakma gyakorlásától

Okirat, mely igazolja, hogy Önt szakmája gyakorlásától sem ideiglenesen, sem véglegesen nem tiltották el, és nem született Önnel szemben büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet.

Ha ezt a dokumentumot saját országának valamelyik nemzeti hatósága állította ki, az illetékesek csak megalapozott kételyek megléte esetén tarthatnak igényt fordításra. Ha a dokumentumot nem saját országának hatóságai állították ki, az illetékesek igényt tarthatnak fordításra.

Egészségügyi igazolás

Testi, illetve mentális egészséget tanúsító orvosi igazolás, vagy az Ön saját országának illetékes hatósága által kibocsátott, az Ön testi és/vagy mentális egészségét igazoló okirat.

A hatóságok igényt tarthatnak ennek az okiratnak a fordítására.

Pénzügyi helyzetre vonatkozó igazolás

Az Ön pénzügyi helyzetére vonatkozó banki igazolás vagy egyéb igazoló dokumentum (pl. bankszámlakivonat).

A hatóságok igényt tarthatnak ennek az okiratnak a fordítására.

Biztosítási fedezettel kapcsolatos dokumentum

A biztosítási szabályzat másolata, a biztosítási szerződés, a biztosítási fedezetre vonatkozó egyéb igazolás vagy a szakmai felelősséggel kapcsolatos kollektív védelem egyéb formáira vonatkozó okirat.

A hatóságok igényt tarthatnak ennek az okiratnak a fordítására.

További információk a képzési programok időtartamáról és tartalmáról

Tanterv; az elvégzett tanegységeket igazoló dokumentum (tanulmányi átirat, leckekönyv-kivonat); oklevélhez csatolt dokumentum; egyéb okirat, mely információkkal szolgál a tanulmányok teljes időtartamáról, a tanult tantárgyakról és azok arányáról, illetve adott esetben az elméleti és gyakorlati képzési blokkok megoszlásáról.

Figyelmeztetés

Ha Ön ápoló vagy gyógyszerész, ezeket a dokumentumokat nem kell benyújtania, mivel képesítését a hatóságok feltétel nélkül elismerik.

A hatóságok igényt tarthatnak ezeknek az okiratoknak a fordítására.

Egyéb releváns képzések

Folyamatos szakmai továbbképzést tanúsító dokumentum, szemináriumi részvételt tanúsító dokumentum, egyéb képzésben való részvételt vagy egész életen át tartó tanulási tevékenységet tanúsító dokumentum.

Figyelmeztetés

A kérelem benyújtásához nem kötelező megadni ezeket az információkat. Ennek ellenére célszerű élni a lehetőséggel, mert így kisebb az esélye annak, hogy a fogadó ország hatósága a képesítés elismerését külön alkalmassági vizsgához vagy alkalmazkodási időszak letöltéséhez köti.

A hatóságok igényt tarthatnak ezeknek az okiratoknak a fordítására.

Szakmai tapasztalat

 • Ha az Ön saját országában a szakma (illetve a képzés) nincs kötelező képesítési követelmények révén szabályozva, akkor olyan dokumentumot kell benyújtania, amely igazolja, hogy a kérdéses szakmát az elmúlt 10 éven belül 1 éven át teljes munkaidőben (vagy annak megfelelő időtartamú részidőben) gyakorolta, és amely világosan feltünteti az érintett szakmai tevékenységeket. A dokumentum lehet illetékes hatóság által kiadott igazolás, fizetési kimutatás, munkáltatói igazolás vagy más releváns okmány, feltéve hogy egyértelműen azonosítja az érintett tevékenységeket.

  A hatóságok igényt tarthatnak ezeknek az okiratoknak a fordítására.
 • Ha Ön képesítését nem uniós tagállamban szerezte, akkor a képesítést első alkalommal elismerő EU-/EGT-ország illetékes hatósága által kibocsátott olyan dokumentum benyújtására van szükség, amely egyértelműen feltünteti az érintett szakmai tevékenységeket, és igazolja, hogy Ön legalább 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik. Ha az érintett illetékes hatóság nem tud ilyen igazolást kiállítani, akkor Önnek más dokumentummal kell tanúsítania szakmai tapasztalatát.

  Ha ezt a dokumentumot saját országának valamelyik nemzeti hatósága állította ki, az illetékesek csak megalapozott kételyek megléte esetén tarthatnak igényt fordításra. Ha a dokumentumot nem saját országának hatóságai állították ki, az illetékesek igényt tarthatnak fordításra.
 • A szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum bemutatása más esetekben nem kötelező. Ennek ellenére érdemes benyújtani az esetleges igazolásokat, fizetési kimutatásokat, munkáltatói igazolásokat vagy más releváns okmányokat, mert így kisebb az esélye annak, hogy a fogadó ország hatósága a képesítés elismerését külön alkalmassági vizsgához vagy alkalmazkodási időszak letöltéséhez köti.

  A hatóságok igényt tarthatnak ezeknek az okiratoknak a fordítására.

Információk a képesítések egyenlő kezeléséről

Az Ön saját országának illetékes hatósága által kiállított okmány, mely megerősíti, hogy az adott ország törvényei értelmében Ön jogszerűen gyakorolhatja szakmáját annak ellenére, hogy képesítése már nem felel meg az adott ország vonatkozó nemzeti követelményeinek.

A hatóságok igényt tarthatnak ezeknek az okiratoknak a fordítására.

Egyéb dokumentumok (opcionális)

Nyelvtudást igazoló dokumentum vagy önéletrajz szintén benyújtható, ám az Ön kérelmét nem ezek alapján fogják elbírálni.

Ha gondolja, ezekhez a dokumentumokhoz fordítást is mellékelhet, ám ez nem kötelező.

EU-jogszabályok

Részletesebben szeretne tájékozódni az egyes országokban érvényes szabályokról?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: