Utolsó frissítés: 15/09/2022

A jövedéki adó megfizetése

A jövedéki adó közvetett adófajta, melyet bizonyos termékek, így az alkoholtermékek, a dohánytermékek és az energiatermékek értékesítése, illetve felhasználása után kell megfizetni.

Uniós szabályok rögzítik a jövedékiadó-köteles termékeket és az adózás módját.

Az egyes EU-országok (ebben az esetben: a 27 uniós tagállam) saját maguk döntenek a jövedéki adó mértékéről, de az adókulcs nem lehet alacsonyabb az uniós szabályokban rögzített minimális szintnél. A fizetendő adó általában a termék kilogrammban, literben, hektoliterben stb. kifejezett mennyiségén vagy tisztaszesztartalmán alapul.

Mikor kell jövedéki adót fizetni?

Jelentős időbeli különbség van a között, amikor egy termék jövedékiadó-kötelessé válik, illetve amikor ezt a jövedéki adót meg kell fizetni. A jövedéki termékek többsége az előállítás vagy a kinyerés időpontjában válik jövedékiadó-kötelessé, illetve akkor, amikor azt előállítják vagy behozzák az EU területére. Az adót azonban fel lehet függeszteni, azaz mindaddig nem kell befizetni, amíg a terméket szabad forgalomba nem bocsátják.

Ha előre nem látható okból vagy természeti katasztrófa következtében a jövedéki termék – szabad forgalomba bocsátása előtt – megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul, nem kell jövedéki adót fizetni utána.

Kinek kell jövedéki adót fizetnie?

Ez attól függ, hogy Ön kinek értékesíti a termékeit. Jövedékiadó-fizetésre kötelezett lehet:

Konkrét eset

Nem minden esetben a termelőnek kell megfizetnie a jövedéki adót

Emily cége francia bort értékesít Írországban. A francia vállalkozás állítja elő a bort, és azt ún. adófelfüggesztési eljárás keretében az Írországba történő szállításig adóraktárban tárolja. Ez azt jelenti, hogy a francia cégnek nem kell jövedéki adót fizetnie. Amikor Emily vállalkozása átveszi a szállítmányt, a bort szabad forgalomba bocsátják, ezért az adófelfüggesztés megszűnik. Ezt követően Emily cégének kell megfizetnie Írországban az ottani adókulcs szerinti jövedéki adót.

A jövedéki engedélyszám ellenőrzése

A jövedéki engedélyszám, melyet a vállalkozás székhelye szerinti ország illetékes hatósága ad ki, azonosítja a bejegyzett kereskedőket, az adóraktár-engedélyeseket és az adóraktárakat.

A jövedéki számok érvényességét a jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) honlapján tudja ellenőrizni.

Ha ügyfele érvényes jövedéki engedélyszámmal rendelkezik, a SEED-adatbázisból Ön azt is megtudhatja, hogy ügyfele mely termékek adásvételére jogosult.

Határokon átívelő értékesítés – melyik uniós országban kell jövedéki adót fizetni?

Több tényező határozza meg, hogy melyik országban kell jövedéki adót fizetni – például az, hogy mikor állították elő vagy hozták be az EU-ba a terméket, mikor bocsátották szabad forgalomba, és hogy átszállították-e másik országba értékesítés céljából.

Nézzen utána, hol kell a jövedéki adót megfizetni.

Cégem...

Ebben az esetben Önnek meg kell fizetnie a jövedéki adót a rendeltetési országban. Mindazonáltal Ön adóvisszatérítést kérhet annak az országnak a hatóságaitól, ahol a jövedéki terméket először szabad forgalomba bocsátották.

Ahhoz, hogy cége jogosult legyen adóvisszatérítésre, Önnek be kell nyújtania a hatóságnak a következőket:

Másik EU-országban történő értékesítés esetén meg lehet fizetni a jövedéki adót a rendeltetési országban. Ebben az esetben az adót a vevő fizeti a célországban hatályos adómértéknek megfelelően. Ha Ön élni szeretne ezzel a lehetőséggel, az adófelfüggesztési eljárást kell alkalmazni.

Szállítási biztosíték

A szállítási kockázatokra az egész EU-ra vonatkozó biztosítékot kell nyújtani a hatóságok felé abban az országban, ahol az árut feladják. Ezt a biztosítékot nyújthatja:

A feladás helye szerinti ország eltekinthet ettől a követelménytől, ha a jövedéki termékeket csakis a határain belül szállítják.

Nincs szükség biztosíték nyújtására az energiatermékek EU-n belüli szállítása esetében sem, ha a szállítás tengeren vagy rögzített csővezetéken keresztül történik, és erről az érintett uniós országok megállapodtak.

Elektronikus adminisztratív okmány használata

A fent említett biztosíték nyújtása mellett Önnek – az egységes jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszeren (EMCS) de en fr keresztül – el kell juttatnia egy ún. elektronikus adminisztratív okmányt (e-TKO-t) saját országának a jövedéki adó terén illetékes hatóságához (Magyarországon a NAV-hoz).

A hatóság ezt követően:

A termékek szállítása előtt Önnek ki kell nyomtatnia az e-TKO-t a hozzá tartozó adminisztratív hivatkozási kóddal, és azt át kell adni a szállító cégnek, vagy fel kell tüntetni a hivatkozási kódot a szállítási okmányon, pl. a CMR-fuvarlevélen.

A szállítás megkezdésének időpontja előtt az e-TKO bármikor törölhető. Ha a fuvarozás már folyamatban van, az EMCS-ben módosítani lehet a rendeltetési helyet.

Ha az EMCS, vagyis a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer nem érhető el, a terméket – anélkül, hogy jövedéki adót kellene fizetni utána – továbbra is szállítani lehet akkor, ha:

Az áru átvételének visszaigazolása

A vevőnek öt munkanapon belül meg kell erősítenie az áru átvételét az EMCS rendszerben. Ezután a rendeltetési EU-ország illetékes hatósága:

Amikor Ön kézhez kapja az átvételi elismervényt, kérelmezheti a biztosíték feloldását.

Ügyelni kell azonban az átvételi elismervényben feltüntetett mennyiségre. Csak ez után a hatóság által visszaigazolt mennyiség után nem kell jövedéki adót fizetni!

Elveszett vagy sérült áru

Ha fuvarozás közben a szállítmány egy része megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul – és ezt megerősíti annak az országnak az illetékes hatósága, ahol az áru megsemmisült vagy károsult –, a leszállított és az adóhatóság által visszaigazolt mennyiség módosítható ezekkel a megsemmisült vagy károsodott tételekkel.

Ha Ön az interneten vagy távértékesítés keretében értékesít jövedéki termékeket más EU-országok fogyasztóinak, a vásárlás helye szerinti országban (abban az országban, ahová az árut szállítják) kell jövedéki adót fizetni.

Önnek kell megfizetnie az így esedékessé váló jövedéki adót. Ha már megfizette a jövedéki adót a saját országában, a rendeltetési országban is be kell fizetnie azt.

A jövedéki adó visszatérítése

Ön adóvisszatérítést kérhet annak az országnak a hatóságaitól, ahol a jövedéki terméket először szabad forgalomba bocsátották. Ahhoz, hogy cége jogosult legyen adóvisszatérítésre, Önnek be kell nyújtania a hatóságnak a következőket:

Adóügyi képviselő

Önnek alapesetben ki kell neveznie egy adóügyi képviselőt abban az uniós országban, ahol jövedéki termékeit értékesíti. Azt tanácsoljuk, hogy a szállítmány feladása előtt tájékozódjon az érintett országok jövedékiadó-szabályairól az illetékes tagállami hatóságok honlapján de en fr .

Szállítás előtt

A szállítmány feladása előtt Önnek:

Dohánytermékek

A legtöbb uniós ország tiltja dohánytermékek határokon átnyúló távértékesítését más tagországok fogyasztói számára. Azokban az országokban, ahol ez megengedett, Önnek:

Az uniós országok társult területei

Az EU alábbi területei nem tartoznak a jövedéki adóra vonatkozó uniós szabályok hatálya alá:

Uniós ország Társult terület
Dánia Feröer szigetek, Grönland
Finnország Åland-szigetek
Franciaország Francia tengerentúli területek, Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Németország Heligoland szigete, Büsingen területe
Olaszország Livigno, Campione d'Italia, a Luganói-tó olaszországi vizei
Hollandia Holland Antillák
Spanyolország Ceuta, Melilla, Kanári-szigetek

Egyes területeken más országok jövedékiadó-szabályait kell alkalmazni:

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

Igénybe veheti támogató szolgálat kereső is, ahol elirányítjuk az Önnek leginkább megfelelő segítségnyújtó szolgálathoz.

Oldal megosztása: