Utolsó frissítés: 17/12/2020

A jövedéki adó megfizetése

A jövedéki adó közvetett adófajta, melyet bizonyos termékek, így az alkoholtermékek, a dohánytermékek és az energiatermékek értékesítése, illetve felhasználása után kell megfizetni.

Uniós szabályok rögzítik a jövedékiadó-köteles termékeket és az adózás módját.

Az egyes EU-országok (ebben az esetben: a 28 uniós tagállam, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) saját maguk döntenek a jövedéki adó mértékéről, de az adókulcs nem lehet alacsonyabb az uniós szabályokban rögzített minimális szintnél. A fizetendő adó általában a termék kilogrammban, literben, hektoliterben stb. kifejezett mennyiségén vagy tisztaszesztartalmán alapul.

Mikor kell jövedéki adót fizetni?

Jelentős időbeli különbség van a között, amikor egy termék jövedékiadó-kötelessé válik, illetve amikor ezt a jövedéki adót meg kell fizetni. A jövedéki termékek többsége az előállítás vagy a kinyerés időpontjában válik jövedékiadó-kötelessé, illetve akkor, amikor azt előállítják vagy behozzák az EU területére. Az adót azonban fel lehet függeszteni, azaz mindaddig nem kell befizetni, amíg a terméket szabad forgalomba nem bocsátják.

Ha előre nem látható okból vagy természeti katasztrófa következtében a jövedéki termék – szabad forgalomba bocsátása előtt – megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul, nem kell jövedéki adót fizetni utána.

Kinek kell jövedéki adót fizetnie?

Ez attól függ, hogy Ön kinek értékesíti a termékeit. Jövedékiadó-fizetésre kötelezett lehet:

Konkrét eset

Nem minden esetben a termelőnek kell megfizetnie a jövedéki adót

Emily cége francia bort értékesít Írországban. A francia vállalkozás állítja elő a bort, és azt ún. adófelfüggesztési eljárás keretében az Írországba történő szállításig adóraktárban tárolja. Ez azt jelenti, hogy a francia cégnek nem kell jövedéki adót fizetnie. Amikor Emily vállalkozása átveszi a szállítmányt, a bort szabad forgalomba bocsátják, ezért az adófelfüggesztés megszűnik. Ezt követően Emily cégének kell megfizetnie Írországban az ottani adókulcs szerinti jövedéki adót.

A jövedéki engedélyszám ellenőrzése

A jövedéki engedélyszám, melyet a vállalkozás székhelye szerinti ország illetékes hatósága ad ki, azonosítja a bejegyzett kereskedőket, az adóraktár-engedélyeseket és az adóraktárakat.

A jövedéki számok érvényességét a jövedékiadatcsere-rendszer (SEED) honlapján tudja ellenőrizni.

Ha ügyfele érvényes jövedéki engedélyszámmal rendelkezik, a SEED-adatbázisból Ön azt is megtudhatja, hogy ügyfele mely termékek adásvételére jogosult.

Határokon átívelő értékesítés – melyik uniós országban kell jövedéki adót fizetni?

Több tényező határozza meg, hogy melyik országban kell jövedéki adót fizetni – például az, hogy mikor állították elő vagy hozták be az EU-ba a terméket, mikor bocsátották szabad forgalomba, és hogy átszállították-e másik országba értékesítés céljából.

Nézzen utána, hol kell a jövedéki adót megfizetni.

Cégem...

Ebben az esetben Önnek meg kell fizetnie a jövedéki adót a rendeltetési országban. Mindazonáltal Ön adóvisszatérítést kérhet annak az országnak a hatóságaitól, ahol a jövedéki terméket először szabad forgalomba bocsátották.

Ahhoz, hogy cége jogosult legyen adóvisszatérítésre, Önnek be kell nyújtania a hatóságnak a következőket:

Másik EU-országban történő értékesítés esetén meg lehet fizetni a jövedéki adót a rendeltetési országban. Ebben az esetben az adót a vevő fizeti a célországban hatályos adómértéknek megfelelően. Ha Ön élni szeretne ezzel a lehetőséggel, az adófelfüggesztési eljárást kell alkalmazni.

Szállítási biztosíték

A szállítási kockázatokra az egész EU-ra vonatkozó biztosítékot kell nyújtani a hatóságok felé abban az országban, ahol az árut feladják. Ezt a biztosítékot nyújthatja:

A feladás helye szerinti ország eltekinthet ettől a követelménytől, ha a jövedéki termékeket csakis a határain belül szállítják.

Nincs szükség biztosíték nyújtására az energiatermékek EU-n belüli szállítása esetében sem, ha a szállítás tengeren vagy rögzített csővezetéken keresztül történik, és erről az érintett uniós országok megállapodtak.

Elektronikus adminisztratív okmány használata

A fent említett biztosíték nyújtása mellett Önnek – az egységes jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszeren (EMCS)frdeen keresztül – el kell juttatnia egy ún. elektronikus adminisztratív okmányt (e-TKO-t) saját országának a jövedéki adó terén illetékes hatóságához (Magyarországon a NAV-hoz).

A hatóság ezt követően:

A termékek szállítása előtt Önnek ki kell nyomtatnia az e-TKO-t a hozzá tartozó adminisztratív hivatkozási kóddal, és azt át kell adni a szállító cégnek, vagy fel kell tüntetni a hivatkozási kódot a szállítási okmányon, pl. a CMR-fuvarlevélen.

A szállítás megkezdésének időpontja előtt az e-TKO bármikor törölhető. Ha a fuvarozás már folyamatban van, az EMCS-ben módosítani lehet a rendeltetési helyet.

Ha az EMCS, vagyis a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszer nem érhető el, a terméket – anélkül, hogy jövedéki adót kellene fizetni utána – továbbra is szállítani lehet akkor, ha:

Az áru átvételének visszaigazolása

A vevőnek öt munkanapon belül meg kell erősítenie az áru átvételét az EMCS rendszerben. Ezután a rendeltetési EU-ország illetékes hatósága:

Amikor Ön kézhez kapja az átvételi elismervényt, kérelmezheti a biztosíték feloldását.

Ügyelni kell azonban az átvételi elismervényben feltüntetett mennyiségre. Csak ez után a hatóság által visszaigazolt mennyiség után nem kell jövedéki adót fizetni!

Elveszett vagy sérült áru

Ha fuvarozás közben a szállítmány egy része megsemmisül vagy helyrehozhatatlanul károsul – és ezt megerősíti annak az országnak az illetékes hatósága, ahol az áru megsemmisült vagy károsult –, a leszállított és az adóhatóság által visszaigazolt mennyiség módosítható ezekkel a megsemmisült vagy károsodott tételekkel.

Ha Ön az interneten vagy távértékesítés keretében értékesít jövedéki termékeket más EU-országok fogyasztóinak, a vásárlás helye szerinti országban (abban az országban, ahová az árut szállítják) kell jövedéki adót fizetni.

Önnek kell megfizetnie az így esedékessé váló jövedéki adót. Ha már megfizette a jövedéki adót a saját országában, a rendeltetési országban is be kell fizetnie azt.

A jövedéki adó visszatérítése

Ön adóvisszatérítést kérhet annak az országnak a hatóságaitól, ahol a jövedéki terméket először szabad forgalomba bocsátották. Ahhoz, hogy cége jogosult legyen adóvisszatérítésre, Önnek be kell nyújtania a hatóságnak a következőket:

Adóügyi képviselő

Önnek alapesetben ki kell neveznie egy adóügyi képviselőt abban az uniós országban, ahol jövedéki termékeit értékesíti. Azt tanácsoljuk, hogy a szállítmány feladása előtt tájékozódjon az érintett országok jövedékiadó-szabályairól az illetékes tagállami hatóságok honlapjánfrdeen.

Szállítás előtt

A szállítmány feladása előtt Önnek:

Dohánytermékek

A legtöbb uniós ország tiltja dohánytermékek határokon átnyúló távértékesítését más tagországok fogyasztói számára. Azokban az országokban, ahol ez megengedett, Önnek:

Az uniós országok társult területei

Az EU alábbi területei nem tartoznak a jövedéki adóra vonatkozó uniós szabályok hatálya alá:

Uniós ország Társult terület
Dánia Feröer szigetek, Grönland
Finnország Åland-szigetek
Franciaország Francia tengerentúli területek, Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin
Németország Heligoland szigete, Büsingen területe
Olaszország Livigno, Campione d'Italia, a Luganói-tó olaszországi vizei
Hollandia Holland Antillák
Spanyolország Ceuta, Melilla, Kanári-szigetek

Egyes területeken más országok jövedékiadó-szabályait kell alkalmazni:

Kapcsolódó témák

EU-jogszabályok

Önt is érinti a brexit?

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Helyi vállalkozástámogatás

Kérdése van határokon átnyúló vállalati tevékenységgel kapcsolatban (export, a tevékenység kiterjesztése más uniós tagállamokra stb.)? Ha igen, akkor az Enterprise Europe Network díjmentesen segíthet Önnek.

További segítségnyújtó szolgálatok

Oldal megosztása: