Utolsó frissítés: 29/04/2022

Közokiratok elismertetése az Európai Unió más országaiban

Előfordulhat, hogy Önnek be kell nyújtania valamelyik másik EU-országban születési anyakönyvi kivonatát (pl. házasságkötéshez), vagy erkölcsi bizonyítványát, ha el szeretne helyezkedni ott, vagy bármely más közokiratot (hatóság által kiállított okiratot).

A közokiratokra vonatkozó uniós szabályok nagyban megkönnyítik ezt Önnek. Meghatározzák a hatóságok számára, hogyan kell eljárniuk más tagországokban kiállított dokumentumok esetében. Ha Ön olyan dokumentumot nyújt be (eredeti példányt vagy hiteles másolatot), amelyet valamelyik uniós ország hatóságai állítottak ki egy másik uniós ország hatóságai számára, ez utóbbiaknak el kell fogadniuk az okmányt anélkül, hogy Önnek arra apostille bélyegzőt kellene beszereznie.

Az uniós szabályok hatálya alá tartozó dokumentumtípusok

A következő élethelyzetbeli változásokra, illetve tények megállapítására irányuló közokiratokat lehet felülhitelesítés (apostille bélyegző) nélkül benyújtani egy másik EU-országban:

Figyelmeztetés

Az egységes uniós szabályok a közokiratok hitelességére vonatkoznak csak, arra nem, hogy a kérdéses okmány joghatását elismerik-e más uniós országok. Ezt annak a tagállamnak a nemzeti joga határozza meg, ahol a dokumentumot benyújtják.

Például valamelyik EU-országban kiállított, azonos neműek házasságáról szóló anyakönyvi kivonathoz egy másik tagállam hatóságai nem követelhetik meg felülhitelesítés (apostille bélyegző) meglétét ahhoz, hogy hitelesnek ismerjék el az okmányt. Viszont nem kötelesek elismerni a házasságot, ha a kérdéses országban azonos neműek nem léphetnek frigyre.

Fordítással kapcsolatos követelmények

Nem kell hivatalos fordítást készíttetni abban az esetben, ha a közokirat a bemutatás helye szerinti tagállam (valamelyik) hivatalos nyelvén vagy bármely olyan nyelven került kiállításra, amelyet a tagállam kifejezetten elfogad.

Más esetekben a dokumentumot kiállító uniós ország hatóságait fel lehet kérni, hogy bocsásson rendelkezésre többnyelvű formanyomtatványt. Ezt a formanyomtatványt kell a dokumentummal együtt benyújtani, nem pedig a dokumentum fordítását.

Nézzen utána, mely területeken igényelhető többnyelvű formanyomtatvány az EU különböző tagországaiban.

Figyelmeztetés

Kivételesen az is előfordulhat, hogy a hatóságok, melyekhez Ön benyújtotta a közokiratot és a többnyelvű formanyomtatványt, kérni fogják Öntől, hogy nyújtsa be az okmány hivatalos fordítását is, mert nem értik teljesen a dokumentum tartalmát.

Konkrét eset

Az EU valamelyik tagállamában kiállított születési anyakönyvi kivonat elismertetése hiteles dokumentumként egy másik uniós országban

A lengyel Tomasz és a belga Marie házasságot kíván kötni Belgiumban. Mielőtt kimondják egymásnak a boldogító igent, Tomasznak be kell nyújtania születési anyakönyvi kivonatát a belga hatóságoknak. Tomasznak nem kell apostille bélyegzőt beszereznie annak igazolására, hogy születési anyakönyvi kivonata hiteles, és hivatalos fordítást sem kell készíttetnie az okmányról. Elég, ha kér egy többnyelvű formanyomtatványt a lengyel hatóságoktól, és azt benyújtja fordítási segédletként a születési anyakönyvi kivonatával együtt.

EU-jogszabályok

Tanácsra vagy segítségre van szüksége?

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Oldal megosztása: